Kulukorvaus toimeentulotuki

Kulukorvaus toimeentulotuki

Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Toimeentulotuki on tarkoitettu tilanteisiin, joissa hakijan tai hänen perheensä tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Laskurin avulla voit arvioida mahdollisuutesi saada perustoimeentulotukea. Huomaa kuitenkin, että tämä ei ole toimeentulotukipäätös. Varsinainen päätös voi poiketa laskurilla saamastasi tuloksesta.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo.

Mitä se toimeentulotuki oikein on? Osa 2: Perustoimeentulotuki

Mitä se toimeentulotuki oikein on? Osa 2: Perustoimeentulotuki

Plussapuolelle laitetaan kaikki perheen käytettävissä olevat nettotulot (etuudet, palkat, kilometrikorvaukset jne.), säästöt sekä myytävissä oleva omaisuus (paitsi omistusasunto, jossa asuu, kodin irtaimisto, työhön ja opiskeluun liittyvä omaisuus, alle 18-vuotiaan omaisuus, joka ylittää perusosan, sekä alle 2000 euron arvoinen auto). Seuraavassa listassa on vastaukset eräisiin usein kysyttyihin kysymyksiin:

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Palvelujen ajalta saa työttömyysturvaa ja kulukorvausta. Huom! Työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta ei makseta kulukorvausta (pois lukien kotoutumislain mukainen omaehtoinen opiskelu).

Koronaepidemian vuoksi palkatta pois töistä oleville väliaikaista tukea

Koronaepidemian vuoksi palkatta pois töistä oleville väliaikaista tukea

Koronaviruspotilaan hoito on maksutonta. Koronaviruksen aiheuttama infektio luetaan yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi, jolloin taudin tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet kuten myös sairastuneen ja sairastuneeksi epäillyn eristäminen ovat maksuttomia. Julkiset terveydenhuollon toimintayksiköt eivät lähetä koronaviruksen aiheuttaman infektion hoidosta laskua.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen

Jos olet tyytymätön kuntouttavassa työtoiminnassa saamaasi palveluun, voit ottaa yhteyttä kuntasi sosiaaliasiamieheen. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on mm. neuvoa sosiaalihuollon asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa ja avustaa mahdollisen muistutuksen tekemisessä.

 Muutoksia toimeentulotukilakiin 1.1.2013 lukien

Muutoksia toimeentulotukilakiin 1.1.2013 lukien

Eduskunta on hyväksynyt lain työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta sekä asumistukilain 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 115/2012 vp). Henkilön ja perheen hakiessa toimeentulotukea heidän saamansa työttömyysturvan aktiiviajan korotusosat säädetään toimeentulotukilaissa etuoikeutetuksi tuloksi (lain 11 §). Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2013. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa laki 28.12.2012.

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

TE-toimistolla on erilaisia palveluja, joihin voit osallistua parantaaksesi CV:täsi tai kehittääksesi muita taitoja tai valmiuksia. Voit myös suorittaa pienimuotoisia tai lyhyitä opintoja työttömyysturvalla. Laajempia kokonaisuuksia varten olisi periaatteessa siirryttävä opintotuelle. Toisaalta jos katsot, että tarvitset opintoja työllistyäksesi, kysy TE-toimistolta, voitko suorittaa ne ns. omaehtoisina opintoina. Tällöin voit saada työttömyysturvaa opintojen ajalle kahden vuoden ajaksi.

Kysy Kelasta – asiantuntijat vastaavat kysymyksiisi

Perhehoitajana voi toimia henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella on soveltuva antamaan perhehoitoa. Ennen kuin henkilö voi toimia perhehoitajana tulee hänen käydä kunnan järjestämässä ennakkovalmennuksessa.