Kulukorvaus 2018

Kulukorvaus 2018

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Mikäli henkilö saa tehtävästä palkkana pidettävää korvausta, esim. kokouspalkkion josta pidätetään ja tilitetään vero, päivärahojen saajaan sovelletaan samoja periaatteita kuin palkansaajaan. Eli päivärahojen ja kilometrikorvausten osalta rajoja ei tämän yhdistyksen osalta ole.

Työterveyshuollon korvausten enimmäismäärät

Työterveyshuollon korvausten enimmäismäärät

Työnantaja hakee korvausta 20 työntekijälle järjestämästään työterveyshuollosta ja siihen liittyvästä sairaanhoidosta. Kaikki ilmoitetut kustannukset (10 000 euroa) katsotaan korvauskäsittelyssä hyväksyttäviksi kustannuksiksi.

3 § Varsinaiset matkustamiskustannukset virka- ja virantoimitusmatkasta

3 § Varsinaiset matkustamiskustannukset virka- ja virantoimitusmatkasta

Lentokentällä, rautatieasemalla ja hotellimajoituksen yhteydessä autosta perittävä seisontapaikkamaksu korvataan tositteen mukaisesti, kuitenkin enintään kolmelta päivältä kutakin matkaa kohden. Muita auton seisontapaikkamaksuja ei korvata.

 Kuntainfo: Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2018

Kuntainfo: Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2018

Perhehoitolain mukaisen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.7.2016 alkaen ollut 775,00 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2017 vahvistettu palkkakerroin on 1,389 ja vuodelle 2018 vahvistettu palkkakerroin on 1,391, jolloin vähimmäismääräiset hoitopalkkiot nousevat 1.1.2018 lukien vuoden 2017 tasosta 0,14 prosenttia.

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta voidaan maksaa korotettua ansio-osaa ja kulukorvausta

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta voidaan maksaa korotettua ansio-osaa ja kulukorvausta

Haittarahan suuruus määräytyy haittaluokan ja perusmäärän perusteella laissa olevan taulukon mukaisesti. Lisäksi vahingoittuneen ikä vaikuttaa korvauksen määrään. Sen sijaan vahingoittuneen ansiotuloilla tai muilla yksilöllisillä olosuhteilla ei ole merkitystä korvausta määritettäessä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen

Kun olet kuntouttavassa työtoiminnassa, saat toimeentulosi yleensä työttömyysetuudesta ja mahdollisesti myös toimeentulotuesta. Sen lisäksi sinulle maksetaan joko kulukorvaus tai toimintaraha. Sinulla on myös oikeus matkakorvaukseen.

Kilometrikorvaus ja verovapaat matkakustannusten korvaukset vuodelle 2018

Kilometrikorvaus ja verovapaat matkakustannusten korvaukset vuodelle 2018

Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES (2018-2019) perhepäivähoitajia koskevan liitteen 12 13 §:n (Perhepäivähoidon kustannuskorvaus) mukaan Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen mukaisesti

EU:n tuomioistuin: Mepit saavat jatkaa kulukorvausten salailua

Meppien kulukorvaukset pysyvät edelleen piilossa. Euroopan unionin tuomioistuin päätti tänään, että Euroopan parlamentin ei tarvitse luovuttaa tietoja kulukorvausten käytöstä. Tuomioistuin perustelee päätöstään sillä, että asiakirjojen luovuttaminen rikkoisi meppien yksityisyyden suojaa.

Oikeus päivärahaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Ateriakorvauksen tarkoitus on kattaa työmatkasta aiheutuneet ruokailukustannukset. Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön tehtävien tehtävien suorittamiseen.