Kts lyhenne englanniksi

Kts lyhenne englanniksi

Osaako opiskelija käyttää lyhenteitä? – Kielikello

Opiskelijat1 hallitsevat tavallisimpien lyhenteiden kuten esim., jne., mm., ym. käytön. Lyhennettä ”kts.” (’katso’) he tosin käyttävät melko usein tässä vanhentuneessa muodossa luultavasti arkistolähteiden vaikutuksesta. Lyhennettä on jo 1960-luvulta lähtien suositettu asussa ks. Lyhenteiden tarkoitushan on lyhentää: siksi lyhyt lyhenne on pitkää parempi.

Luokittelu sydämen vasemman kammion supistuvuuden perusteella

Luokittelu sydämen vasemman kammion supistuvuuden perusteella

Laaja-alaisena yhteistyönä laadittu metsäpoliittinen ohjelma. Suomen kansainvälisen ja kansallisen metsäpolitiikan väline, jonka tarkoituksena on turvata metsiin pohjautuva työ ja toimeentulo, metsien monimuotoisuus ja elinvoimaisuus sekä metsien koko kansalle antamat virkistysmahdollisuudet.

Apua uudistuneen sosiaalihuoltolain tulkitsemiseen

Apua uudistuneen sosiaalihuoltolain tulkitsemiseen

Sosiaalihuoltolain soveltamisoppaaseen on tehty joitakin lisäyksiä ja päivityksiä saadun palautteen sekä viimeisimpien lakimuutosten takia (mm. ammatinharjoittamislain ja kehitysvammalain edellyttämät muutokset). Oppaassa on täydennetty mm. ohjeistusta palvelutarpeen arvioinnista (36 §) sekä hoidon ja huolenpidon turvaavista päätöksistä (46 §).

Bilteman paukkuliiveissä turvallisuusriski – puuttuva osa voi aiheuttaa kaasupatruunan irtoamisen

Bilteman paukkuliiveissä turvallisuusriski – puuttuva osa voi aiheuttaa kaasupatruunan irtoamisen

Venemallien mallimerkinnät eivät kerro paljoakaan sellaiselle, joka aloittelee veneilyharrastustaan. Ne tuntuvat sekavilta ja monimutkaisilta, eikä niistä aina ota selkoa jo pitempään veneiden kanssa touhunneetkaan.

Englanti Suomen virallisena kielenä - suomalaisen hyvinvointivaltion, kulttuurin ja kansan elinvoiman pelastus?

Englanti Suomen virallisena kielenä – suomalaisen hyvinvointivaltion, kulttuurin ja kansan elinvoiman pelastus?

Demot eli demonstraatiot ovat pienryhmäopetusta, jossa opiskelijat suorittavat yksin tai ryhmässä erilaisia tehtäviä. Näissä harjoituksissa tavoitteena on omaksutun tiedon (luennoilta ja kirjallisuudesta) soveltaminen.

Koulutusta koskevat luokat ja ominaisuudet

Koulutusta koskevat luokat ja ominaisuudet

LRMI perustuu Schema.org-merkkaukseen, joka on käytössä yli 10 miljoonalla sivulla. Schema.org on hakukonejättien yhteinen projekti, jolla pyritään parantamaan hakutuloksia hierarkisen metatiedon keinoin. Mappaukset LOMiin sekä yleisessä käytössä niin oppimateriaaleilla kuin esim. kirjastoaineistolla olevaan Dublin Coreen kuitenkin edistävät kansainvälistä yhteistyötä, nämä ovat merkattu myös osaksi tätä dokumentaatiota. Kansainvälistä löydettävyyttä voi parantaa myös pyrkimällä yleisesti koneluettavaan muotoon ja yleiskäytettyihin formaatteihin.

Tilaa Napsun uutiskirje ja voita 1 000 euron matkalahjakortti!

Tilaa Napsun uutiskirje ja voita 1 000 euron matkalahjakortti!

Velallisen perusturvaan kuuluva varallisuus voidaan muuttaa rahaksi vain 15, 29 ja 33 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa. Perusturvaan kuuluvaan varallisuuteen luetaan velallisen omistusasunto, hänen ja hänen perheensä kohtuullinen asuntoirtaimisto ja kohtuullisen tarpeen mukaiset henkilökohtaiset tavarat sekä työvälineet ja niihin rinnastettavat esineet, joita velallinen tarvitsee toimeentulonsa turvaamiseen. Jos velallisella on muuta varallisuutta, se on aina käytettävä velkojen suoritukseksi.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Vesilläliikkujien turvallisuus otti elokuussa aimo harppauksen eteenpäin, kun merivartioasemat vastaanottivat uudet rib-veneet käyttöönsä. Uuden veneen erikoisuuksiin kuuluu aukeava sivuportti, joka tekee siitä oivan pelin veden varaan joutuneen pelastamiseen.

Kokeneet karavaanarit käyttävät kieltä, jota aloittelijan on joskus vaikea ymmärtää. Karavaanarin sanasto suomentaa tärkeimmät sanat ja termit. Sanat ovat aakkosjärjestyksessä niin, että varsinaisen sanan jälkeen tulevat muutkin samaan asiayhteyteen liittyvät sanat.

Oikean etuteltan tai -katoksen hankkimiseksi tarvittava mitta. Vaunu ajetaan tasaiselle alustalle ja se asetetaan vaakasuoraan. A-mitta mitataan maasta maahan vaunun telttakouruja pitkin. Osateltoissa ilmoitetaan teltan kiinnityskorkeus, joten A-mittaa ei tällöin tarvita.