Koulu jakso englanniksi

Koulu jakso englanniksi

Matemaattisen ajattelun kurssi keväällä 2020

Vaikka englanti on todennäköisesti käytetyin kieli kansainvälisissä yhteyksissä, sillä tuskin on mahdollisuuksia kokonaan syrjäyttää muita kieliä, joilla on pitkä kulttuurihistoria ja vahva asema paikallisena kielenä. Tämän vuoksi myös muiden vieraiden kielten, kuten ruotsin, venäjän, ranskan ja saksan opiskelu on edelleen tärkeää.

Englannin makupaloja – Ensimmäisen luokan varhennuskokeilu Raunistulan koulussa

Englannin makupaloja – Ensimmäisen luokan varhennuskokeilu Raunistulan koulussa

Kaikki English Explorers opettajat puhuvat aina englantia äidinkielenään! Tämä antaa lapsellesi todellisen etumatkan kielen oikeaoppiseen ääntämiseen, mikä on hyvin tärkeää oppia kielen opiskelun alussa.

Työelämäjaksolla 5-16.11.2018 Englannissa Doncaster College and University

Työelämäjaksolla 5-16.11.2018 Englannissa Doncaster College and University

Sain työelämäjaksopaikan koulusta, kuten olin toivonut. Niinpä olin marraskuulla kaksi viikkoa Doncaster Collegen Life Skills- ryhmissä katsomassa miten heillä erityisryhmien opetusta toteutetaan.

Vaihto-oppilasohjelmat Isossa-Britanniassa

Vaihto-oppilasohjelmat Isossa-Britanniassa

Kampanjan tavoitteena oli muuttaa suunnitelma, jonka pohjalta englantilaiskoululaisten lounaat, tai sellaisiin tarkoitetut, perheille osoitetut kupongit, oltaisiin lakkautettu kesälomien ajaksi.

Huipputason koulutusta ilman pohjakoulutusvaatimuksia tai ikärajoja.

Huipputason koulutusta ilman pohjakoulutusvaatimuksia tai ikärajoja.

Tavoite ja sisältö: Perusopintojen jälkeen opiskelijalla on perustaidot kirjaston ja oman alan hakuteosten (kuten sanakirjat, kieliopit) käytössä ja tiedon hankinnassa. Hän osaa selvittää niiden avulla alaan liittyviä ongelmia ja tuottaa selkeitä ja perusteltuja kirjallisia ja suullisia esityksiä. Yhteistyö- ja opiskelutaidot vakiintuvat erilaisten opetusmenetelmien ansiosta.

Yo-vieras kieli, pitkä oppimäärä: englanti

Yo-vieras kieli, pitkä oppimäärä: englanti

Oppilaat istuvat piirissä. Pussissa on värilappuja tai eri värisiä pieniä esineitä. Yksi oppilas kerrallaan nostaa pussista lapun tai esineen ja sanoo sen värin englanniksi. Kun joku toinen oppilas nostaa ja sanoo saman värin kuin joku edellinen oppilas, oppilaat vaihtavat paikkaa.

Asuminen kampuskaupungeissamme ei niele kaikkia rahojasi

Asuminen kampuskaupungeissamme ei niele kaikkia rahojasi

Ammattikorkeakouluopinnot painottuvat ammatilliseen ja käytännölliseen osaamiseen. Monissa tehtävissä ammattikorkeakouluopintojen sisältämää käytännön kokemusta arvostetaan paljon. AMK-opintojen kautta on myös mahdollisuus hakeutua jatko-opintoihin esimerkiksi suorittamaan ylempää AMK-tutkintoa ja opintoja on mahdollista jatkaa aina tohtorin tutkintoon asti.

Helsingin seudun yhteiset palvelut, HelsinginSeutu.fi

Tavoitteiden saavuttamisen tukena käytetään uusinta viestintäteknologiaa. Koulun suuntautuneisuus informaatioteknologian käyttöön kytketään luontevasti eri oppiaineiden sisältöihin. Lisäksi tietoteknisiä aineita tarjotaan valinnaisaineina kaikille oppilaille. Painotetussa opetuksessa informaatioteknologiaa käytetään mahdollisimman monen aineen opetuksessa tehostetusti.

Miksi Pohjois-Englannin työmies äänestää eliittitaustaista Boris Johnsonia? Yksi syy on brexit ja toinen on Corbyn

Ohjattu opetusharjoittelu koostuu harjoitustuntien suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista, ryhmänohjauksista sekä koulu yhteisönä -osuudesta. Opetusharjoittelu suoritetaan ohjatusti Helsingin yliopiston harjoittelukoulussa tai kenttäkoulussa.