Kortisoli vuorokausivaihtelu

Kortisoli vuorokausivaihtelu

Kortisoli lisää keskittymiskykyä ja energisyyttä, mutta se on myös stressihormoni

Kortisoli on lisämunuaisten tärkein glukokortikoidi, jonka eritystä säätelee aivolisäkkeen etulohkon tuottama ACTH negatiivisen palautemekanismin avulla. Plasman kortisolista noin 75 % on sitoutunut transkortiiniin, noin 15 % albumiiniin ja loppu on vapaana, biologisesti aktiivisena fraktiona. Plasman kortisolipitoisuus vaihtelee vuorokaudenajan mukaan ollen korkeimmillaan aamulla.

Stressihormoni kortisoli - tunnista liikaerityksen merkit

Stressihormoni kortisoli – tunnista liikaerityksen merkit

Fysiologisesti kortisoli on elimistössä tarpeellinen tulehduksenvastaisissa reaktioissa, verenpaineen stabilisoinnissa, glykoneogeneesissä, suolahapon ja pepsiinin erityksessä vatsassa. Akuutti stressi aiheuttaa veressä kortisolitason nopean nousun.

Cushingin tauti eli hyperadrenokortisismi, koira (HAC)

Cushingin tauti eli hyperadrenokortisismi, koira (HAC)

Aivolisäkkeen tuottamien hormonien tai niiden kohderauhasten erittämien hormonien pitoisuuksia tutkitaan yleensä aamulla otettujen peruslaboratoriokokeiden avulla. Aivolisäkkeen toimintaa voidaan myös tutkia myös ns.stimulaatio- ja jarrutuskokeilla, joita tehdään silloin, jos peruslaboratoriokokeet antavat viitteitä aivolisäkesairaudesta ja diagnoosia halutaan varmentaa. 4)

Lasten stressinsäätelyssä kotona ja päivähoidossa on vain pieniä eroja

Lasten stressinsäätelyssä kotona ja päivähoidossa on vain pieniä eroja

Kortisolitasot saattoivat kuitenkin heilahdella yksittäisten mittausten kohdalla, mikä on osa tavanomaista stressinsäätelyjärjestelmän toimintaa ja useimmiten lapsen normaalia reagointia ympäristön ärsykkeisiin.

Astmapotilaille usein sopimattomat lääkkeet

Astmapotilaille usein sopimattomat lääkkeet

Oskillometrialla mitatun resistanssin (Rrs5) laskua vähintään noin 40 % bronkodilataatiokokeessa ja nousua vähintään noin 40 % keuhkoputkien provokaatiossa (esimerkiksi juoksukokeen yhteydessä) voidaan pitää merkittävänä muutoksena.

Päiväkodissa kortisolitasot ovat koholla iltapäivisin – ryhmäkoolla ei vaikutusta

Päiväkodissa kortisolitasot ovat koholla iltapäivisin – ryhmäkoolla ei vaikutusta

Lasten stressiä on toistaiseksi tutkittu vain vähän päivähoitoympäristössä, eikä aiemmissa tutkimuksissa ole huomioitu kotihoidossa olevien lasten vertailuryhmää. FinnBrainin päivähoitotutkimuksessa oli mukana yli kaksisataa lasta ja yli kolmekymmentä päiväkotia Turusta ja ympäristökunnista. 

Laboratoriokokeet ilman lääkärin lähetettä

Laboratoriokokeet ilman lääkärin lähetettä

Askarruttaako sinua kolesteroliarvosi, hemoglobiinisi tai verensokeritasosi? Entä voisiko epämääräisten vatsavaivojen syy olla laktoosi-intoleranssi tai keliakia? Kiinnostaako ferritiinin mittaus? Tiedätkö saatko riittävästi B12 ja D-vitamiinia tai onko nauttimasi D-vitamiinivalmiste tehonnut? Haluatko tarkistaa terveydentilasi kattavilla laboratoriotutkimuksilla? Terveystalossa voit varata ajan myös ilman lähetettä tehtäviin laboratoriotutkimuksiin.

Tilapäisesti koholla olevan verensokerin korjaus

Diabeteksen hoitotasapainoa eli pitkäaikaista verensokeritasoa kuvaa sokerihemoglobiini (engl. glycohemoglobin) eli HbA1c. Mitä suurempi HbA1c-arvo on, sitä korkeampi keskimääräinen verensokeritaso on ollut.

Stressi vähenee eläkkeellä vain hyväpalkkaista työtä tehneillä

Eläkkeelle pääsevien stressitasot yleensä laskevat, mutta tuoreen tutkimuksen perusteella tämä koskee pääasiassa hyväpalkkaisia ja arvostettuja töitä tehneitä. Havainto voi osaltaan selittää, miksi sosioekonomiset terveyserot suurentuvat eläkeiässä.