Korotettu työttömyysetuus pam

Korotettu työttömyysetuus pam

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Palvelujen ajalta saa työttömyysturvaa ja kulukorvausta. Huom! Työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta ei makseta kulukorvausta (pois lukien kotoutumislain mukainen omaehtoinen opiskelu).

Päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka

Päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka

Ansiosidonnainen päiväraha muodostuu perus- ja ansio-osasta sekä mahdollisesta lapsikorotuksesta. Perusosa vastaa Kelan peruspäivärahaa, joka vuonna 2020 on 33,66 €/päivä. Ansio-osa on 45 % päiväpalkan ja peruspäivärahan erotuksesta 3 197,70 € asti ja tämän ylittävältä osuudelta 20 %.

Päivärahassa huomioidaan puolen vuoden palkka

Päivärahassa huomioidaan puolen vuoden palkka

Lapsikorotus maksetaan enintään kolmesta huollettavasta, alle 18-vuotiaasta lapsesta. Lapsikorotukset ovat vuonna 2020: 1 lapsesta 5,28 euroa/päivä, 2 lapsesta 7,76 euroa/päivä ja 3 tai useammasta lapsesta 10,00 euroa/päivä.

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa takaisinperintään

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa takaisinperintään

Yleisimmin takaisinperinnän aiheuttaa esimerkiksi palkkatulojen ja saadun sosiaalietuuden ilmoittamatta jättäminen. Hakijan tulee ilmoittaa niiden lisäksi myös omasta työstä tai sivutoimisesta yritystoiminnasta saatu ansiotulo, muu vastike, taloudellinen etu tai korvaus.

Muista ilmoittaa loma-ajat ja arkipyhäkorvaukset

Muista ilmoittaa loma-ajat ja arkipyhäkorvaukset

Lapsikorotusta voidaan maksaa ansiopäivärahan saajalle, jolla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi. Lapsikorotusta tulee hakea kirjallisesti joko ensimmäisen päivärahahakemuksen yhteydessä tai ilmoittamalla kirjallisesti esimerkiksi eWertti nettikassan henkilökohtaisen viestipalvelun kautta.

Mitä tuloja päivärahan määrittelyssä huomioidaan?

Mitä tuloja päivärahan määrittelyssä huomioidaan?

Päivärahan määrittelyssä käytettävä päiväpalkka saadaan jakamalla 26 työssäoloviikon* palkka tähän ajanjaksoon sisältyvien työpäivien lukumäärällä (5 päivää viikossa eli 130 päivää). Työpäiviksi ei lueta niitä päiviä, joilta ei ole maksettu palkkaa hyväksyttävän poissaolon, esimerkiksi palkattoman sairausloman vuoksi.

Kaupan liiton ohjeistus koronaviruksen varalle

Kaupan liiton ohjeistus koronaviruksen varalle

Täysi ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi enimmillään olla 90 % päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta. Ansiopäiväraha on kuitenkin vähintään mahdollisella lapsikorotuksella korotetun peruspäivärahan suuruinen.

Vasemmistoliitto pienituloisten, perussuomalaiset statusahdistuneiden puolue

Totesin, että irtisanominen pitää riitauttaa ja kysyin perään, että mihin ammattiliittoon hän kuuluikaan. Mies sanoi kuuluvansa YTK:hon eli Loimaan kassaan. Mikä harmi! Yleinen työttömyyskassa YTK maksaa kyllä päivärahat, mutta edunvalvontaa ja oikeusapua saadakseen pitäisi kuulua ammattiliittoon. Jäin miettimään, että olikohan työnantaja valinnut laittomasti irtisanottavaksi ihan tarkoituksella loimaankassalaisen.

Valokuvausharrastuksen voi aloittaa vaikka puhelimella – turkulaisessa kameraseurassa kaivataan yhtä ihmisryhmää

Yle Uutiset kuvailee, että tällä hetkellä palkkaneuvotteluissa on menossa kyttäysvaihe. Pelkkä palkkojen tarkistus on muotoutumassa täysimittaiseksi tes-kierrokseksi, jolta ei jännitteitä puutu.