Korotettu päiväraha opiskelu

Korotettu päiväraha opiskelu

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

kyseessä on työttömyysturvan kannalta päätoiminen opiskelu siitä huolimatta, kuinka laajaa tai sitovaa opiskelu on. Jos TE-toimisto on antanut lausunnon päätoimisesta opiskelusta, kassa ei voi maksaa sinulle päivärahaa. TE-toimisto voi katsoa päätoimiset opinnot tietyin edellytyksin myös sivutoimisiksi.

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Palvelujen ajalta saa työttömyysturvaa ja kulukorvausta. Huom! Työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta ei makseta kulukorvausta (pois lukien kotoutumislain mukainen omaehtoinen opiskelu).

Korotettu päiväraha työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Korotettu päiväraha työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Voit opiskella työttömyyden tai lomautuksen aikana ja saada ansiopäivärahaa, kun olet sopinut opinnoista TE-toimiston kanssa. Kaikista opinnoista työttömyyden aikana on sovittava TE-toimiston kanssa ennen opintojen alkamista.

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa (mm. yritystoimintaa suunnittelevalle tarkoitettu koulutus). Työvoimakoulutuksen ajalta maksetaan päivärahaa (pääosin korotettuna) sekä verotonta kulukorvausta.

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

TE-toimistolla on erilaisia palveluja, joihin voit osallistua parantaaksesi CV:täsi tai kehittääksesi muita taitoja tai valmiuksia. Voit myös suorittaa pienimuotoisia tai lyhyitä opintoja työttömyysturvalla. Laajempia kokonaisuuksia varten olisi periaatteessa siirryttävä opintotuelle. Toisaalta jos katsot, että tarvitset opintoja työllistyäksesi, kysy TE-toimistolta, voitko suorittaa ne ns. omaehtoisina opintoina. Tällöin voit saada työttömyysturvaa opintojen ajalle kahden vuoden ajaksi.

Oikeus omaehtoiseen opiskeluun ja rajoitukset

Oikeus omaehtoiseen opiskeluun ja rajoitukset

Hyväksyttyjä opintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erityisammattitutkinnot ja korkeakoulututkinnot, tai näiden osien suorittaminen. Myös esimerkiksi avoimen yliopiston kurssit ja tutkinnot voidaan hyväksyä. Sen sijaan työttömyysetuutta ei voi saada jatkotutkintona tehtävään opiskeluun, jossa suoritetaan lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa.

Oikeus päivärahaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Oikeus päivärahaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Perheen yrityksessä työskentelevät henkilöt tulkitaan heinäkuun 2019 alusta lukien työttömyysturvassa palkansaajiksi. Näistä henkilöistä maksetaan jatkossa palkansaajien työttömyysvakuutusmaksuja ja heidän työttömyyskassan jäsenyytensä pitää siirtää yrittäjien työttömyyskassoista palkansaajakassojen puolelle.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

TE-toimisto voi ohjata työnhakijan työllistymistä edistäviin palveluihin, joiden ajalta maksetaan ansiopäivärahaa. Työttömyyskassa maksaa työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle sitä ansiopäivärahaa, johon hänellä olisi oikeus työttömänä ollessaan. Lisäksi työllistämistä edistävän palvelun ajalta voi olla oikeus korotettuun ansio-osaan ja kulukorvaukseen.

Ansiopäiväraha työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Jos olet poissa työllistymistä edistävästä palvelusta, ilmoita poissaolosta hakemuksessasi. Ilmoita myös poissaolon syy. Jos olet poissa palvelusta hyväksyttävästä syystä, voit saada ansiopäivärahaa ilman kulukorvausta poissaolopäiviltä.