Korotettu ansio-osa omaehtoinen opiskelu

Korotettu ansio-osa omaehtoinen opiskelu

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

kyseessä on työttömyysturvan kannalta päätoiminen opiskelu siitä huolimatta, kuinka laajaa tai sitovaa opiskelu on. Jos TE-toimisto on antanut lausunnon päätoimisesta opiskelusta, kassa ei voi maksaa sinulle päivärahaa. TE-toimisto voi katsoa päätoimiset opinnot tietyin edellytyksin myös sivutoimisiksi.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

TE-toimisto ei hanki koulutusta eikä valitse opiskelijoita koulutukseen kuten työvoimakoulutuksessa. Ennen koulutusta TE-toimisto kuitenkin arvioi, parantaako koulutus ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle. Ota yhteyttä TE-toimistoosi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esim. jättämällä yhteydenottopyyntö Oma asiointi -palvelun kautta.

Korotettu päiväraha työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Korotettu päiväraha työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Voit opiskella työttömyyden tai lomautuksen aikana ja saada ansiopäivärahaa, kun olet sopinut opinnoista TE-toimiston kanssa. Kaikista opinnoista työttömyyden aikana on sovittava TE-toimiston kanssa ennen opintojen alkamista.

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

TE-toimistolla on erilaisia palveluja, joihin voit osallistua parantaaksesi CV:täsi tai kehittääksesi muita taitoja tai valmiuksia. Voit myös suorittaa pienimuotoisia tai lyhyitä opintoja työttömyysturvalla. Laajempia kokonaisuuksia varten olisi periaatteessa siirryttävä opintotuelle. Toisaalta jos katsot, että tarvitset opintoja työllistyäksesi, kysy TE-toimistolta, voitko suorittaa ne ns. omaehtoisina opintoina. Tällöin voit saada työttömyysturvaa opintojen ajalle kahden vuoden ajaksi.

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Omaehtoista opiskelua tuetaan työttömyysturvalla enintään 24 kuukautta, vaikka enimmäismaksuaika ei opiskeluaikana täyttyisikään. Jos opintojen tavoitteena on perusopetuksen oppimäärän suorittaminen, opintoja voitaisiin tukea enintään 48 kuukauden ajan.

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta voidaan maksaa korotettua ansio-osaa ja kulukorvausta

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta voidaan maksaa korotettua ansio-osaa ja kulukorvausta

Sivutoiminen opiskelu on sellaista opiskelua, joka ei estä sinua hakemasta ja tekemästä kokoaikatyötä. Voit saada päivärahaa samanaikaisesti sivutoimiseksi katsotun opiskelun ajalta. TE-toimisto arvioi sen, katsotaanko opiskelu sivutoimiseksi.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa

Niin sanottu lex Lindström saa jatkoa lokakuun 2019 alusta lukien. Pitkäaikaistyöttömien eläketuki laajenee koskemaan ennen 1.9.1958 syntyneitä henkilöitä, jotka ovat olleet työttöminä lähes yhtäjaksoisesti viisi vuotta.

Koronaviruspandemian seurauksena tehdyt määräaikaiset muutokset

Ansiopäivärahan enimmäisaika kuluu myös työllistymistä edistävien palvelujen aikana. Työttömyysetuutta maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta karenssi- tai omavastuuajasta huolimatta.

Muutoksia työttömyysetuuksiin ja jatkoaikaa väliaikaisiin työmarkkinajoustoihin

Työttömyysetuudella tuetun opiskelun on oltava kokopäiväistä ja määrätietoista eli johtaa esimerkiksi korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Kirsti Karjalaisen mukaan tyypillisiä koulutusmuotoja ovat myös ammatilliset perustutkinnot ja ammattitutkinnot.