Kokouksen runko

Kokouksen runko

Lukuvuoden 2019-2020 suunnittelukokous 2.9.2019

Eriävä mielipide tulee jättää heti päätöksen tekemisen jälkeen työjärjestyspuheenvuorona. Jättämällä eriävän mielipiteen osallistuja sanoutuu irti moraalisesta ja juridisesta vastuusta, mutta tehtyä päätöstä tulee silti noudattaa. Eriävän mielipiteen voi jättää suullisesti ja ilman perusteluja, mutta jälkeenpäin se tulee toimittaa kirjallisena perusteluineen kokouksen sihteerille. Päätöksen tekemisen aikana tai sen jälkeen voidaan myös jättää ponsi, jolla ilmaistaan toive siitä, miten päätös tulisi toteuttaa.

Osakkaan valmistautuminen yhtiökokoukseen

Osakkaan valmistautuminen yhtiökokoukseen

Hotelli Nuuksio sijaitsee keskellä luontoa. Hyödynnä inspiroivaa luontoa, joka tarjoaa monia vaihtoehtoja ulkoiluun ja raikkaasta ilmasta nautiskeluun. Hotellilta pääsee helposti patikoimaan Nuuksion kansallispuistoon ympäri vuoden.

Asenne ratkaisee. Arvostus ratkaisee. Arvostelu katkaisee.

Asenne ratkaisee. Arvostus ratkaisee. Arvostelu katkaisee.

Valmentanut vuorovaikutus-, viestintä- ja esiintymistaitoa sekä esimies-, johtoryhmä- ja työhyvinvointivalmennuksia yrityksille, yhteisöille ja oppilaitoksille. Antanut myös yksityisvalmennusta ja tehnyt työnohjausta ja coachingia yli 20 vuoden ajan. Valmennuksissa yhdistyvät viestinnälliset ja psykologiset menetelmät.

Ay-liikkeen lopetteva oikeistopolitiikan myötäily - Edustajiston kokouksen avauspuheenvuoro

Ay-liikkeen lopetteva oikeistopolitiikan myötäily – Edustajiston kokouksen avauspuheenvuoro

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimikunta ja sen alainen asuntotuotantotoimisto vastaavat niiltä tilatun kaupungin oman asuntotuotannon ja korjausrakentamisen johtamisesta, valvomisesta, kehittämisestä ja rakennuttamisesta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

Tiimin kokous 12.2.2020 kello 17.00, Changemakerin toimisto

Tiimin kokous 12.2.2020 kello 17.00, Changemakerin toimisto

Sukuposti on portaali kaikille hevosihmisille. Pääosassa sivuston toiminnassa on sukutietokanta sekä siihen liittyvä kuvagalleria. Sukupostin tietokannan laajentamiseen ja päivittämiseen osallistuu iso joukko vapaaehtoisia, jotka ovat omistautuneita harrastukselleen ja kiinnostuneita tiedon jakamisesta muillekin.

Hirvi-/ peuraporukoiden välinen ampumakilpailu 12.9

Hirvi-/ peuraporukoiden välinen ampumakilpailu 12.9

Vieraat voivat metsästää ainoastaan kutsuneen jäsenen seurassa. Aseellinen koiranohjaaja tarvitsee vieraskortin (esim. peurajahti). Aseeton koiranohjaaja ei tarvitse vieraskorttia (esim. kyyhky- tai sorsajahti).

Tampereen Aineenopettajaksi Opiskelevat TamAus ry

Tampereen Aineenopettajaksi Opiskelevat TamAus ry

Palaverikäytäntöjen määrittely avullamme on tehokasta ja lähtee teidän tarpeistanne. Tämän muutosprosessin varsinainen haaste on tosin ihmisten saaminen toimimaan uusien käytäntöjen mukaisesti. Tämä saattaa olla jopa mahdotonta organisaation sisältä käsin.

Kysely: Savon ammattiopiston korona-ajan arjen pyöritys sujui maan keskiarvoa paremmin

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus teki kyselyn suomalaisille koulutuksenjärjestäjille. Kyselyjä oli kaksi, joista toiseen vastasivat opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä kuraattorit ja toiseen opiskelijat.

Tiedote liittohallituksen kokouksesta 6/2019

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi runkoverkkoase-tus, jolla säädettäisiin valtakunnalliseen runkoverkkoon kuuluvista maanteistä ja rautateistä. Lisäksi runko-verkkoasetuksella säädettäisiin runkoverkolla noudatettavasta palvelutasosta siihen kuuluvilla maanteillä ja rautateillä.