Kokouksen puheenjohtajan tehtävät

Kokouksen puheenjohtajan tehtävät

Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen kokous

Kokouksen alkutoimien tarkoituksena on luoda puitteet kokouksen päätöksenteolle. Tässä yhteydessä varmistetaan, että kokous on muodollisesti päätöksentekovaltainen ja päätetään kokouksenssa noudatettavista pelisäännöistä.

1. Kirjoita pöytäkirja siten, että ulkopuolinen ymmärtää sen

1. Kirjoita pöytäkirja siten, että ulkopuolinen ymmärtää sen

On tärkeää, että päätökset tehdään niin, ettei jää epäselvyyttä asioiden yksityiskohdista. Hyvän käsittelytavan mukaisesti asia pannaan pöydälle, mikäli joku jäsenistä toisen kannattamana sitä vaatii. Pöydätty asia pitää käsitellä mahdollisimman pian, eli yleensä seuraavassa kokouksessa. Pöytäämistä kannattaa käyttää, mikäli asia on sellainen, jonka ratkaisemiseksi tarvitsee saada lisätietoja.

Tervetuloa oppimaan työelämän viestintää!

Tervetuloa oppimaan työelämän viestintää!

Tätä seuraa keskustelu, jonka aikana kokouksen osanottajat kommentoivat esitystä ja tekevät mahdollisesti muita päätösesityksiä puheenjohtajan myöntämillä puheenvuoroilla.  Keskustelun  aikana  syntyvät  ainekset päätöksentekoon. Jos  asian  käsittelyssä  joudutaan  äänestykseen, pääehdotus on aina siinä mukana.

7. Asioiden käsittely ja päätöksenteko hallituksessa

7. Asioiden käsittely ja päätöksenteko hallituksessa

Asukastoimikunnan kokouksista tulee ilmoittaa toimikunnan jäsenille seitsemän päivää ja asukaskokouksesta asukkaille 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsut jaetaan myös ilmoitustauluille, päiviin ei lasketa postitus/jakamispäivää. Kokouskutsujen kopiointi/jakelu voidaan hoitaa Kuopaksen toimesta.

Talous osana toiminnan suunnittelua ja toteutusta

Talous osana toiminnan suunnittelua ja toteutusta

Perustamisen yhteydessä yhdistyksen tavoitteet ja tehtävät kirjataan sääntöihin, jotka siitä lähtien ohjaavat yhdistyksen toimintaa. Rekisteröitymisen yhteydessä yhdistys tulee virallisesti olemassa olevaksi ja se voi esimerkiksi avata pankkitilin nimiinsä, hankkia oikeuksia ja omaisuutta sekä olla asianosaisena viranomaisten luona.

1. Valmistele yhtiökokous isännöitsijän kanssa ja perehdy etukäteen

1. Valmistele yhtiökokous isännöitsijän kanssa ja perehdy etukäteen

Varapuheenjohtaja voi myös olla puheenjohtajan tukena ainejärjestötoiminnan luotsaamisessa ja osallistua esimerkiksi Treyn järjestämiin puheenjohtajatapaamisiin. Varapuheenjohtajan tulee olla aktiviinen ja hyvin perillä ainejärjestön tapahtumista voidakseen suorittaa tuuraustehtävänsä mallikkaasti tilanteen niin vaatiessa.

Oppilaskunnan hallituksen jäsenten tehtävät ja roolit

Oppilaskunnan hallituksen jäsenten tehtävät ja roolit

3 § Nauhaa kannetaan nauhana oikean olkapään yli vasemmalle tai ruusukkeena vasemmassa miehustassa. Nauhaa kannetaan juhlapuvussa liivin alla ja arkipuvussa liivin ja solmion päällä. Nauha ei saa koskettaa paljasta ihoa.

Suosi­tuk­set tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä, touko­kuu 2020

Asiantuntijajäsenenä voi olla tilintarkastajan hyväksymisen omaehtoisesti lakkauttanut henkilö tai henkilö, joka toimii asiantuntijatehtävissä tilintarkastusyhteisössä tai asiantuntijana taloushallinnon tehtävissä.

Tässä hyödyllisiä linkkejä muilta sivustoilta

Yhdistyksen liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun eri jäsenryhmille ja -luokille määrää yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja on vapautettu jäsenmaksusta. Liittymismaksu on kertaluontoinen eikä sitä palauteta.