Kokouksen pöytäkirja

Kokouksen pöytäkirja

Pöytäkirjan allekirjoittaminen ja tarkastaminen

Pöytäkirjan laatimisesta ja oikeellisuudesta vastaa kokouksen puheenjohtaja. Vaikka käytännössä usein onkin niin, että kokouksen sihteeri kirjoittaa pöytäkirjan, sen sisällöstä silti vastaa puheenjohtaja.

Desistanssi ry:n hallituksen kokous maanantaina 30.3.2020

Desistanssi ry:n hallituksen kokous maanantaina 30.3.2020

Kai Virta esitteli koulun puolesta projektityökurssia. Kokouksessa kerrottiin projektin aikataulusta ja milloin projekti tulee olla valmis. Projektityö koostuu ABB:n IRB 120 robotista, siihen suunnitelluista ja toteutetuista ohjelmista sekä ohjelmien esittelystä messuilla. Tehtävämme on keksiä robotille yksi tai useampi käytännön harjoitus, jota esittelemme robottiviikkolla robottimessuilla. Robottiviikko pidetään viikolla 48 (24.11.2014-30.11.2014).

Osakeyhtiölakiin pohjautuvat mallikirjaukset

Osakeyhtiölakiin pohjautuvat mallikirjaukset

Hallitus muodostaa osakeyhtiön ylimmän johdon. Hallituksella on niin sanottu yleistoimivalta – jos toimivalta tietyn päätöksen tekemiseen ei osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu yhtiökokoukselle, asia kuuluu hallitukselle.

Johtokunnan järjestäytymiskokous 2.9.2019

Johtokunnan järjestäytymiskokous 2.9.2019

2§ Läsnäolijoiden toteaminen: paikalla Tuomo Paavola, Esko Valikainen, Heini, Kokkonen, Niina Ravantti, Emilia Savolainen, Susanna Huupponen, Hanne Ronkainen, Hertta Miettinen ja Merja Nissinen. Poissa Juho ja Anne Majuri, Annika Hiltunen ja Ulla Kuronen.

Kaupunginhallituksen 23.3.2020 kokouksen pöytäkirjan §99 ja §100 nähtävillä 24.3.2020 lähtien

Kaupunginhallituksen 23.3.2020 kokouksen pöytäkirjan §99 ja §100 nähtävillä 24.3.2020 lähtien

Hallituksen kokouksista voidaan kirjoittaa myös muistio. Se on pöytäkirjaa epävirallisempi työpaperi. Muistio kertoo, mikä tilaisuus oli, missä ja milloin se pidettiin, ketä siihen osallistui ja mitä asioita käsiteltiin. Myös siihen kirjataan tehdyt päätökset eli mitä sovittiin, kuka toteuttaa ja mihin mennessä. Myös muistio allekirjoitetaan. Pöytäkirjat ja muistiot ovat tulevien historiantutkijoiden aineistoja, joten ne kannattaa tehdä huolella.

Taloyhtiön yhtiökokouksen pöytäkirja oltava nähtävillä

Taloyhtiön yhtiökokouksen pöytäkirja oltava nähtävillä

Kaikilla taloyhtiön osakkailla on oikeus tietää yhtiökokouksessa tehdyistä päätöksistä, vaikka ei itse olisi ollut paikalla. Yhtiökokouksen pöytäkirjaa ei kuitenkaan ole pakko lähettää osakkaille, mutta se on pidettävä taloyhtiön isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan luona osakkaiden nähtävänä viimeistään neljän viikon kuluttua kokouksesta, kirjoittaa Helsingin Sanomat.

Pöytäkirjat, esityslistat ja viranhaltijapäätökset

Pöytäkirjat, esityslistat ja viranhaltijapäätökset

Kokousten esityslistat julkaistaan näillä sivuilla niiden valmistuttua. Esityslista korvautuu pöytäkirjalla sen jälkeen kun pöytäkirja on tarkastettu. Pöytäkirjat näkyvät kotisivuilla noin vuoden ajan.

Osuuskunnan säännöt, tiedotteet ja pöytäkirjat

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 20.2.2020 yhtiön internet-sivuilla sekä osakkaille lähetetyllä sähköpostiviestillä. Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle sisältyivät yhtiökokouskutsuun.

Patentti- ja rekisterihallituksen ohje kevään 2020 koronatilanteen aikana

HSL:n viranhaltijapäätöksiä julkaistaan HSL:n verkkosivuilla. Viranhaltijapäätöksistä julkaistaan kaikki hankintapäätökset ja sellaiset muut päätökset, joihin voi kuntalain mukaan hakea muutosta. Päätökset pidetään nähtävillä kuusi kuukautta.