Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus asunto-osakeyhtiö

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus asunto-osakeyhtiö

Yhtiökokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Taloyhtiön yhtiökokous on laillisesti koolle kutsuttu, kun kutsut on toimitettu noudattaen asunto-osakeyhtiölakia ja taloyhtiön omaa yhtiöjärjestystä osakkeenomistajille. Tämä koskee niin kutsumenettelyä kuin aikatauluakin.

Taloyhtiön yhtiökokouksen päätösvaltaisuus

Taloyhtiön yhtiökokouksen päätösvaltaisuus

Materiaaliin perehtymällä pääsee kärryille esimerkiksi siitä, minkälaisia korjauksia on suunnitteilla ja miten vastike tulee kehittymään. Etukäteen voi miettiä, onko hallituksen kanssa samaa mieltä vai haluaako tehdä kokouksessa toisenlaisen ehdotuksen.

Taloyhtiön yhtiökokouksessa vain yksi osakas? – Asiantuntija: Se riittää

Taloyhtiön yhtiökokouksessa vain yksi osakas? – Asiantuntija: Se riittää

–Avaajan tehtävänä on valituttaa kokoukselle puheenjohtaja. Monesti avaajaa ehdotetaan myös kokouksen puheenjohtajaksi ja jos muita ehdotuksia ei tule, avaaja tulee valituksi. Tämän ei välttämättä tarvitse olla yhtiön osakkeenomistaja, ellei yhtiöjärjestyksessä ole näin erikseen mainittu, hän sanoo.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Valitettavasti entinen kokouslaki, joka määritteli selvästi, miten kokouksissa on toimittava on muutettu kokoontumislaiksi, jossa ei enää määritellä sitä, miten kokouksissa on meneteltävä. Yhdistyslaissa ei ole ole määräyksiä kokouksen kulusta. Monien yhdistysten säännöissä ei myöskään määrätä kokouksen kulusta. Tämä antaa erilaissille kieroilijoille monenlaisia mahdollisuuksia toimia.

Näin taloyhtiö järjestää yhtiökokouksen koronan aikana

Näin taloyhtiö järjestää yhtiökokouksen koronan aikana

Tätä lakia sovelletaan myös sellaiseen ennen 1 päivää maaliskuuta 1926 rekisteröityyn osakeyhtiöön, jossa huoneistot on yhtiökokouksen päätöksellä varattu osakkeenomistajille 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Milloin yhtiökokous ei ole päätösvaltainen?

Milloin yhtiökokous ei ole päätösvaltainen?

Eräässä tapauksessa, jossa kokouskutsuun oli vilahtanut väärä osoite, asia hoidettiin siten, että isännöintiyrityksen työntekijä jäi odottamaan tulijoita kutsussa mainittuun kokouspaikkaan ja ohjasi osakkaat oikeaan paikkaan. Lisäksi osakkaille lähetettiin heti asian havaittua tiedote virheellisestä osoitetiedosta. Kokous aloitettiin varmuuden vuoksi puoli tuntia myöhemmin, jolloin kaikki väärän osoitteeseen menneet ehtivät paikalle.

Nämä numerot loistavat tänäänkin Turun yössä – Lue tästä, kuka oli Fibonacci ja kuinka lukujono päätyi voimalaitoksen piippuun

Nämä numerot loistavat tänäänkin Turun yössä – Lue tästä, kuka oli Fibonacci ja kuinka lukujono päätyi voimalaitoksen piippuun

Kutsu yhtiökokoukseen on annettu tiedoksi yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Mutta osallistujia on vuodesta toiseen vain 20 prosenttia osakkaista. Joten onko tämä määrä päätösvaltainen ko. asioihin? (Yhtiöjärjestyksessä ei mainintaa.)

Päättääkö asiasta osakeyhtiön hallitus vai yhtiökokous?

Yhtiökokouksen osalta OYL 5:3.2:ssa säädetään asioista, joista varsinaisen yhtiökokouksen on päätettävä. OYL:iin ei sisälly säännöksiä asioiden käsittelystä yhtiökokouksessa tai hallituksessa. Menettely molemmissa yhtiön toimielimissä on tavanomaisen kokouskäytännön mukaista.

Ohjeita yhdistysten kevätkokousten pitämiseen

Puoluehallitus esittää lisäksi, että puoluekokous merkitsee pöytäkirjaan valiokunnille ennen puoluekokouksen alkua järjestetyt valmistelevat kokoukset. Valiokunnat toimivat järjestyssäännön 2 §:n mukaisesti. Valiokunnat kokoontuvat niille ilmoitettuina aikoina etäyhteyksin. Puoluehallitus esittää, että mahdolliset henkilömuutokset valiokunnissa todetaan valiokuntien järjestäytymisen yhteydessä.