Kokouksen koollekutsuminen

Kokouksen koollekutsuminen

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Kokoomusyhdistyksen sääntöjen mukaan kokouskutsu on julkaistava vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta yhdistyksen toiminta-alueen sanoma- tai paikallislehdessä tai lähetettävä kirjallisesti yhdistyksen jäsenille.

Miten laadin Sopimuskoneella pätevän kokouskutsun?

Miten laadin Sopimuskoneella pätevän kokouskutsun?

AVIn on asumisoikeusyhdistyksen hallituksen jäsenen, isännöitsijän, tilintarkastajan, toiminnantarkastajan ja yhdistyksen jäsenen hakemuksesta oikeutettava hakija kutsumaan koolle asumisoikeusyhdistyksen kokous yhdistyksen kustannuksella, jollei kokousta, joka asumisyhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen tai kokouksen päätöksen mukaan on pidettävä, ole kutsuttu säädetyssä järjestyksessä koolle.

Esityslista välittää valmistelun tulokset päättäjille

Esityslista välittää valmistelun tulokset päättäjille

Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo kokoontumisen tarpeelliseksi. Valtuusto on myös kutsuttava koolle, mikäli kunnanhallitus tai vähintään neljäsosa valtuutetuista sitä pyytää (kuntalaki 94 §).

Kustannusten tasajako asunto-osakeyhtiössä

Kustannusten tasajako asunto-osakeyhtiössä

Tämä laki ei koske yhteisöä, jonka tarkoituksena on voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osalliselle taikka jonka tarkoitus tai toiminnan laatu muuten on pääasiassa taloudellinen.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Olen yrittänyt ottaa selville, kuinka pitkä aika hallituksen kokouskutsun ja kokouksen välillä tulee olla. Yhtiöjärjestyksessä ei asiasta mainita mitään. Onko mitään lakia tai paperia johon voisin vedota? Kokousta ei voi mielestäni kutsua koolle kahden päivän varotusajalla. Onko se edes laillista???

SUKUSEURAN TILANNE JA YLIMÄÄRÄISEN KOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

SUKUSEURAN TILANNE JA YLIMÄÄRÄISEN KOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Ennen tiekunnan vuosikokousta hoitokunta (puheenjohtaja) tai toimitsijamies valmistelee kokouskutsun, jossa omina asiakohtinaan on kaikki vähänkin merkittävämmät asiat, joihin halutaan tiekunnan kokouksen päätös. Yleensä kokouksessa tarkistetaan tieyksiköt ja vahvistetaan maksuunpanoluettelo sekä päätetään erinäistä käyttömaksuista.

Yhtiökokouksen ja hallituksen kokousten järjestäminen etäyhteyksien avulla

Yhtiökokouksen ja hallituksen kokousten järjestäminen etäyhteyksien avulla

Riski siitä, ettei taloyhtiön päätöksenteko halvaantuisi postitusteknisten häiriöiden tai epävarmuuden takia, on poistettavissa tai ainakin pienennettävissä. Ellei taloyhtiön yhtiöjärjestys mahdollista sähköpostitse toimitettavaa kokouskutsua, sellainen maininta kannattaa yhtiöjärjestykseen lisätä. Yhtiöjärjestysmuutoksen jälkeen taloyhtiön kannattaa aktiivisesti pyytää osakkeenomistajiltaan sähköpostiosoitteet kutsujen toimittamista varten.

Viikon kysymys: Kokouskutsun toimittamisaika?

Aluehallintovirastot (AVI:t) ovat 17.3.2020 määränneet, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön. Aluehallintovirastojen määräykset koskevat kaikkia manner-Suomen kuntia ja ovat voimassa 18.3.-13.4.2020 välisen ajan.  Kunkin aluehallintoviraston alueelleen antama määräys perustuu tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n mukaisiin toimenpiteisiin, joilla ehkäistään uuden koronaviruksen aiheuttaman infektion leviämistä ja sen ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja.

Turun seudun steinerkouluyhdistyksen säännöt

Yhdistyksen tarkoituksena on luoda toteutumismahdollisuuksia steinerpedagogisille päämäärille ja tässä tarkoituksessa omistaa, ylläpitää ja tukea aatteellisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti Turun Steiner-koulua ja siihen liittyviä hankkeita. Yhdistys voi ylläpitää päiväkotia ja koululaisten iltapäiväkerhoa. Lisäksi yhdistys voi järjestää esitelmiä, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia ja kurssitoimintaa.