Kognitiivinen ergonomia

Kognitiivinen ergonomia

Työmuisti on yksi ihmisen tiedonkäsittelyn pullonkauloista

Nykyisin lähes kaikki työ sisältää vuorovaikutusta tietoteknisten välineiden kanssa. On tärkeää suunnitella laitteet ja toiminta siten, että lopputulos on sopusoinnussa ihmisen tiedonkäsittelyn kykyjen ja rajoitusten kanssa. Näin tehtävät voidaan suorittaa mahdollisimman sujuvasti, virheettömästi ja ilman turhaa kuormittumista.

Aivotyö toimivaksi – kognitiivisen ergonomian palvelu psykologeille

Aivotyö toimivaksi – kognitiivisen ergonomian palvelu psykologeille

Turhat keskeytykset, huomiokaapparit ja tietotulva syövät tuottavuutta ja aiheuttavat turhaa kuormitusta. Muistin kuormittuessa virheet lisääntyvät, olennaista tietoa hukkuu ja työskentely takkuaa. Ihmisen ja työn vuorovaikutus toimii hyvin, kun työssä on otettu huomioon havainto-, tarkkaavaisuus-, muisti- ja ajattelukyvyn rajoitukset. Hyvä kognitiivinen ergonomia vähentää tarpeetonta aivokuormaa ja auttaa hallitsemaan psykososiaalista kuormitusta ja sujuvan työn esteitä.

Apupaketti kognitiivisen ergonomian tutkiskeluun ja kehittämiseen

Apupaketti kognitiivisen ergonomian tutkiskeluun ja kehittämiseen

Esimerkiksi MS-tautiin liittyy keskushermostomuutoksia, jotka usein vaikuttavat myös tiedonkäsittelytoimintoihin. Päivi Hämäläisen mukaan niitä ovat esimerkiksi oppimisen työlääntyminen, tiedonkäsittelyn hidastuminen sekä keskittymisen ja tarkkaavaisuuden vaikeutuminen.

Laki velvoittaa huolehtimaan työergonomiasta

Laki velvoittaa huolehtimaan työergonomiasta

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Stressi, palautuminen ja kognitiivinen ergonomia

Stressi, palautuminen ja kognitiivinen ergonomia

Kognitiivinen ergonomia on sekä työyhteisön että yksilön taito ja ominaisuus. Henkilökohtaiseen kognitiiviseen ergonomiaan voimme jokainen vaikuttaa merkittävästi heti tänään, mutta työyhteisön kognitiivisen ergonomian muovautuminen on hitaampi prosessi. Työnantajille suosittelen kuitenkin astumaan tälle matkalle mahdollisimman pian yhdessä, sillä tietotyötaiturit karkaavat taitamattomista ympäristöist.

Ruokatuotannon läpinäkyvyys on uusi musta

Ruokatuotannon läpinäkyvyys on uusi musta

Myös visuaaliset ärsykkeet vievät helposti huomion muualle. Ohi kävelevään ihmiseen huomio kiinnittyy helposti, mikä myös katkaisee keskittymisen. Tähän haasteeseen puolestaan ratkaisun voisi tarjota työpisteen kääntäminen siten, että ei näe ohi kulkevia ihmisiä. Vastaavasti myös tässä ratkaisussa on toki sama riski kuin yllä esittämässäni kuuloke-esimerkissä.

 Isojen tietoaineistojen hyödyntäminen vaatii hyvää kognitiivista ergonomiaa

Isojen tietoaineistojen hyödyntäminen vaatii hyvää kognitiivista ergonomiaa

– Tutkimuksemme osoitti, että ihminen pystyi käyttämään vain rajallista määrää hänelle esitetystä tiedosta.  Mitä suuremmaksi käsiteltävä tietomäärä kasvoi, sitä vähemmän oikeita päätöksiä syntyi.

Aivoergonomia – mitä sen on? Kognitiivisen ergonomian oppimispolku – webinaarisarja (3 osaa)

Fyysiseen ergonomiaan sisältyvät työasennot ja –liikkeet, toistotyö, raskaat nostot ja näyttöpäätetyö. Haitallinen ja liiallinen fyysinen kuormitus aiheuttaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia, laatupoikkeamia ja tuotannon häiriöitä sekä työn sujumattomuutta ja tehottomuutta. Seisomatyö rasittaa erityisesti alaraajojen lihaksia ja verenkiertoa, kun istumatyö puolestaan kuormittaa selkää, niskaa ja kaularankaa. Monet istumatyötä tekevät suorittavat näyttöpäätetyötä, joka rasittaa lisäksi tuki- ja liikuntaelimistöä ja silmiä.

Työntekijöiden hyvinvointi ja kognitiivinen ergonomia tutkimuksen kohteena

Tulokset olivat yleisesti positiivisia: henkilöstö nauttii työstä joustavassa työympäristössä ja saa energiaa uuden oppimisesta. Kognitiivista rasitusta sen sijaan aiheuttavat useiden tehtävien samanaikainen työstäminen, keskeytykset, häiriötekijät ja riittämättömät ohjeet.  Rasitusta koetaan melko yleisesti etenkin pääkonttorissa työskentelevien keskuudessa.