Koeajan pituuden laskeminen

Koeajan pituuden laskeminen

Työnantaja päätti yllättäen työsuhteeni koeaikaan vedoten – eihän näin voi tehdä?

Koeaika alkaa aina siitä, kun työntekijä aloittaa työnteon. Koeaika ei siis ala vielä työsopimuksen allekirjoituspäivänä, kun työnteko aloitetaan myöhempänä ajankohtana. Koeaikaa ei voi sopia alkavaksi myöhemmin kuin työnteko aloitetaan.

Molemmat osaspuolet voivat purkaa palvelussuhteen koeaikana

Molemmat osaspuolet voivat purkaa palvelussuhteen koeaikana

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Työsopimuslain muutosesitykset eduskunnan käsittelyssä

Työsopimuslain muutosesitykset eduskunnan käsittelyssä

Kun pohditaan uuden koeaikaehdon edellytyksiä, työsopimuslain esitöissä sekä oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa painotetaan muun muassa edellisestä työsuhteesta kulunutta aikaa ja työtehtävien olennaista muutosta. Koeaikaehto ei ole sallittu silloin, kun työntekijä palaa lyhyen ajan kuluessa entisen kaltaiseen työhön saman työnantajan palvelukseen, eikä koeajan käytölle ole osoitettavissa erityistä syytä.

Irtisanomissuojaa ja lomautusta koskeva sopimus

Irtisanomissuojaa ja lomautusta koskeva sopimus

Kannattaa miettiä tarkasti minkälaista työntekijää haet ja minkälaiseen työtehtävään. Ei kannata hakea logistiikkapäällikköä, jos etsit trukkikuskia. Koulutus ei koskaan ole pahasta, mutta ”ylikoulutetun” motivaatio ja sitouttaminen saattaa olla vaikeaa.

Koeajan kesto pidentyi kuuteen kuukauteen

Koeajan kesto pidentyi kuuteen kuukauteen

Hallituksen työllisyystavoitteet ja kilpailukykysopimus toivat työlainsäädäntöön muutoksia. Muutosten tavoitteena on helpottaa henkilöiden työllistymistä ja tukea yritysten työllistämismahdollisuuksia. Muutokset koskevat muun muassa määräaikaisia työsuhteita, koeajan ja takaisinottovelvollisuuden pituutta, muutosturvaa ja työterveyshuoltoa.

Määräaikaista työsuhdetta ei voi irtisanoa

Määräaikaista työsuhdetta ei voi irtisanoa

Kun opiskelet oppisopimuksella, saat vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja vuosilomaoikeutesi kertyy normaalisti. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta, olet oikeutettu kohtuulliseen palkkaan.

Talotekniikka-alan aikapalkkausjärjestelmä

Talotekniikka-alan aikapalkkausjärjestelmä

Työsuhteen on täytettävä tietyt tunnusmerkit, jotta kyseessä on nimenomaan työsuhde. Perustunnusmerkkejä on viisi: sopimus, työn tekeminen, työskenteleminen toiselle, vastikkeellisuus sekä johdon ja valvonnan alaisuus.

Virherekrytoinnin hintaan vaikuttavat tekijät

Työsopimuslain mukaan koeajasta on aina erikseen sovittava. Kummankin sopijaosapuolen tulee olla tietoinen sovitusta koeajasta ja sen ehdoista. Näyttövelvollisuus on sillä sopijapuolella, joka koeaikaan vetoaa.

Mistä tiedät, onko tarjottu työsopimus reilu? Voiko määräaikaisen työsuhteen irtisanoa?

Suomen Ekonomit on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja alan opiskelijoiden palvelu- ja etujärjestö. Liiton muodostavat 25 ekonomiyhdistystä ja 13 opiskelijayhteisöä. Meitä on jo yli 50 000 ja olemme Akavan neljänneksi suurin jäsenjärjestö.