Koeaika irtisanoutuminen

Koeaika irtisanoutuminen

Työsuhteen purkaminen koeajalla – katso lista asiattomista perusteista

Koeaika ei ole työntekijän kannalta välttämättä lainkaan huono asia, sillä se mahdollistaa sen, että sekä työnantaja että työntekijä voivat harkita työsuhdetta: työnantaja näkee koeajan aikana työntekijän soveltuvuuden suunniteltuihin työtehtäviin, ja työntekijä saa puolestaan punnita, vastaako työ odotuksia.

Irtisanoutuminen määräaikaisesta työsuhteesta

Irtisanoutuminen määräaikaisesta työsuhteesta

Koeaika voi olla enintään kuuden kuukauden pituinen. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika voi kuitenkin olla enintään vain puolet työsuhteen pituudesta. Koeaika voi pidentyä sovitusta ajasta esimerkiksi sairausloman vuoksi.

Työsuhteen päättyminen - Työsopimuksen purkaminen ja koeaikapurku

Työsuhteen päättyminen – Työsopimuksen purkaminen ja koeaikapurku

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Irtisanominen koeajalla tulee olla asianmukaisesti perusteltu

Irtisanominen koeajalla tulee olla asianmukaisesti perusteltu

Koeaika tarjoaa kummallekin osapuolelle – sinulle työnantajana ja palkkaamallesi henkilölle työntekijänä – mahdollisuuden purkaa työsuhde päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa ja työsuhteen purkamiseen liittyviä määräyksiä.

Työntekijän irtisanominen koeajalla on helppoa

Työntekijän irtisanominen koeajalla on helppoa

Työsopimuslain mukaan koeajasta on aina erikseen sovittava. Kummankin sopijaosapuolen tulee olla tietoinen sovitusta koeajasta ja sen ehdoista. Näyttövelvollisuus on sillä sopijapuolella, joka koeaikaan vetoaa.

Laiton koeaikapurku, raskaussyrjintä ja palkkasaatavat – käräjäoikeudesta tuomio

Laiton koeaikapurku, raskaussyrjintä ja palkkasaatavat – käräjäoikeudesta tuomio

Työsuhteen molemmat osapuolet voivat purkaa työsuhteen koeajan kuluessa. Koeaikapurku ei edellytä työsopimuslain mukaista irtisanomis- tai purkuperustetta, mutta sitä ei saa tehdä syrjivällä tai epäasiallisella perusteella. Yleisimmät syrjintäperusteet ovat raskaus ja terveydentila.

Työnantaja päätti yllättäen työsuhteeni koeaikaan vedoten – eihän näin voi tehdä?

Työnantaja päätti yllättäen työsuhteeni koeaikaan vedoten – eihän näin voi tehdä?

Työsopimus voidaan koeaikana purkaa puolin ja toisin heti päättyväksi, ei kuitenkaan epäasiallisin perustein. Työsuhteen päättäminen koeaikana ei edellytä irtisanomisajan noudattamista. Työsuhde päättyy välittömästi samana päivänä, jolloin joko työnantaja tai työntekijä ilmoittaa käyttävänsä koeaikaehtoa työsuhteen päättämisperusteena.

Työnantaja päätti yllättäen työsuhteeni koeaikaan vedoten – eihän näin voi tehdä?

Lakimiehenä joudun tarkastelemaan kysymystä juridiselta näkökulmalta ja valitettavan usein joudun tuottamaan jäsenelle pettymyksen. Kun koeajasta on sovittu, on sekä työntekijällä että työnantajalla oikeus käyttää koeaikaa työsuhteen päättämisperusteena.

Molemmat osaspuolet voivat purkaa palvelussuhteen koeaikana

Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana.