Koeaika 6 kk

Koeaika 6 kk

Toimiva työsuhde perustuu huolellisesti laadittuun työsopi­mukseen

Koeajan pidentäminen on siten mahdollista vain, jos työkyvyttömyydestä tai perhevapaista johtuvia poissaoloja on alun perin sovitulla koeajalla vähintään 30 kalenteripäivää. Mikäli näin on, koeaikaa voidaan pidentää uudelleen, jos työntekijän työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyviä kalenteripäiviä kertyy toiset 30 kappaletta.

Työntekijän irtisanominen koeajalla on helppoa

Työntekijän irtisanominen koeajalla on helppoa

Vaikka rekrytointiin panostaisi kaikkensa ja testaisi jokaisen uuden työntekijän osaamisen mahdollisimman tarkasti, etukäteen niin välillä työyhteisöön pääsee silti luikertelemaan myrkkykäärme tai puussa roikkuva laiskiainen.

Työnhaun ja työsopimuksen lakitermit tutuiksi

Työnhaun ja työsopimuksen lakitermit tutuiksi

Vaikka työhaastattelun tarkoituksena onkin hakijan pätevyden selvittäminen, on haastattelutilanteessa hyvä muistaa että aivan kaikkea työantajalla ei ole lupaa udella. Haastattelukysymysten tulee aina olla haetun työn kannalta relevantteja. Kysymykset esimerkiksi mahdollisesta perheenlisäyksestä tai poliittisesta vakaumuksesta eivät ole sallittuja. Luonnollisesti näihin kysymyksiin ei työnhakijankaan tarvitse vastata.Jos työnhakija sen sijaan ottaa seikkoja yksityiselämästään itse puheeksi, on työnantajalla lupa tehdä aiheesta lisäkysymyksiä.

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Koeaikapurkua harkitessa kannattaa kuitenkin muistaa, että purun syy voi vaikuttaa työntekijän myös muutoin. Työttömyysturvalaki säätelee henkilön oikeudesta saada työttömyyskorvausta. Jos työntekijä on lain mukaan syyllistynyt työvoimapoliittisesti moitittavaan menettelyyn, menettää hän oikeutensa työttömyysetuuteen määräajaksi tai toistaiseksi. Eli arkitermein henkilö joutuu karenssiin, eikä ole oikeutettu työttömyyskorvaukseen.

Työsopimuksesta tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat:

Työsopimuksesta tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat:

Työsopimukseen tulee kirjata työsuhteen keskeiset ehdot sekä se, mitä työehtosopimusta noudatetaan. Jos työehtosopimusta ei alalla ole tai jos sitä ei muusta syystä sovelleta, tulee työsopimuksen sisältöön kiinnittää erityistä huomiota.

Miksi henkilöstöä koskeviin ohjeistuksiin ja prosesseihin kannattaa panostaa?

Miksi henkilöstöä koskeviin ohjeistuksiin ja prosesseihin kannattaa panostaa?

Työsopimus voidaan tehdä myös suullisesti, mutta työsopimuslain mukaan työnantajan on annettava yli kuukauden pituisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle selvitys keskeisistä, laissa luetelluista työsuhteen ehdoista. Kannattaa huomioida, että työsuhteen ollessa määräaikainen on määräaikaisuudelle ilmoitettava peruste. Kirjallinen muoto on aina suositeltava.

TOIMITUSJOHTAJAN SOPIMUS, YLIMMÄN JOHDON SOPIMUS VAI KESKIJOHDON SOPIMUS?

TOIMITUSJOHTAJAN SOPIMUS, YLIMMÄN JOHDON SOPIMUS VAI KESKIJOHDON SOPIMUS?

Jos luulit, että johtajasopimus tehdään hyvän, alkavan yhteistyön sinetiksi, olet ymmärtänyt asian ihan väärin. Nimittäin sopimus tehdään pääasiassa siltä varalta, että riitaannut sydänjuuriasi myöten sopimuskumppanisi kanssa. Jos niin käy, oikein laadittu sopimus estää tilanteen pahenemisen.

Näin paljon säästät hyödyntäessäsi koeaika-autoa

Tehtävästä riippuen työtehtävä voi sisältää koeajan. Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Pääsääntö on, että koeaika voi kestää enintään 6kk. Mikäli määräaikainen työsuhde kestää alle 12kk, voidaan sopia koeajasta, joka on kestoltaan enintään puolet työsuhteen kestosta.

Koeaikapurku on syytä tehdä harkiten – työnantaja voi ehkäistä riidat jo etukäteen

Koeajasta voidaan sopia vain työsuhteen alussa ja sopiminen kannattaa tehdä kirjallisesti. Pääsääntöisesti koeajan pituus saa olla enintään neljä kuukautta (1.1.2017 alkaen 6 kk) tai korkeintaan puolet työsuhteen kestosta.