Kirjallinen työsopimus

Kirjallinen työsopimus

Mitä työntekijän tulee ottaa huomioon sopimuksessa?

Mikäli työsopimukseen on kirjattu ehto, joka on ristiriidassa yleissitovan työehtosopimuksen vastaavan määräyksen kanssa, se on mitätön, ja sen sijasta on noudatettava yleissitovan työehtosopimuksen määräystä.

Nämä asiat työsopimuksessa pitää vähintään olla

Nämä asiat työsopimuksessa pitää vähintään olla

Ennen työsopimuksen allekirjoittamista on syytä  tarkistaa, ettei siihen jää epäselvyyksiä. Tarvittaessa voit olla yhteydessä Lakimiesliittoon, mikäli jokin kohta askarruttaa. Mitään neuvotteluissa tai keskusteluissa esiin tulleita työsuhteen ehtoja ei kannata jättää myöhemmin sovittaviksi. Yhteisen näkemyksen löytäminen allekirjoittamisen jälkeen voi osoittautua vaikeaksi.

Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen sopimus

Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen sopimus

Työsopimus on työelämän perussopimus. Sen tekemisestä on säädetty työsopimuslailla, joka on työelämän peruslaki. Työsopimuslakia sovelletaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla tehtävään työhön.

Työsopimus on periaatteessa selvää pässinlihaa

Työsopimus on periaatteessa selvää pässinlihaa

ReadSpeaker on globaali puheteknologian asiantuntija, joka tarjoaa useita kymmeniä kieliä ja luonnollisenkaltaisia ääniä. Yhtiö tuottaa luonnollisimmat synteettiset äänet markkinoilla käyttämällä alan johtavaa ReadSpeaker ja VoiceText -teknologiaa hyödyntäen seuraavan sukupolven syväoppimisteknologiaa (Deep Neural Network). ReadSpeaker on osa HOYAn Memory Disk -jaostoa ja yrityksellä on tuhansia asiakkaita ja miljoonia käyttäjiä 65 maassa.

Ohjeet kesätyöntekijälle: Tee kirjallinen työsopimus ja edellytä perehdytystä

Ohjeet kesätyöntekijälle: Tee kirjallinen työsopimus ja edellytä perehdytystä

Lue työsopimus aina huolella läpi ennen kuin allekirjoitat sen. Jälkikäteen ei ole juurikaan mahdollista vaatia siitä muutettavaksi asioita. Työsopimuspohjan voi pyytää luettavaksi etukäteen ennen kuin menet sitä allekirjoittamaan.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Olen aloittamassa uuden työn­antajan palveluksessa. Työnantaja ei kiireisiin vedoten suostu tekemään kirjallista työsopimusta ennen työn aloittamista, vaan kirjallinen sopimus tehdään vasta työn alettua. Mitä riskejä tähän sisältyy?

Onko sinun organisaatiossasi nämä HR:n perusasiat kunnossa?

Onko sinun organisaatiossasi nämä HR:n perusasiat kunnossa?

Mikä erikoinen kysymys esittää Suomessa vuonna 2018? Eikö ole itsestäänselvyys, että jokainen vastuullinen työnantaja ja järkevä työntekijä tekee kirjallisen työsopimuksen? Fun fact: Suullinen työsopimus on yhtä pätevä kuin kirjallinen, tosin kannattaa huomioida mahdolliset todentamiseen liittyvät kompastuskivet.

Työsopimuksesta tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat:

Koeajan ulkopuolella työsopimuksen saa purkaa ainoastaan erittäin painavasta syystä. Tällainen on toisen sopijapuolen velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että toiselta sopijapuolelta ei voida edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan. Jos työntekijä on laiminlyönyt työhön liittyvien velvollisuuksien täyttämisen, häntä ei saa irtisanoa ennen kuin hänelle on annettu varoitus ja tilaisuus korjata toimintaansa.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Minua on aina neuvottu tekemään kirjallinen työsopimus. Nyt kuitenkin olen tilanteessa, jossa työnantaja ei suostu tekemään kirjallista työsopimusta useista pyynnöistä huolimatta. Miten minun tulisi toimia?