Kemikaalit lähihoitajan työssä

Kemikaalit lähihoitajan työssä

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Työnantajan pitää kartoittaa kaikki työpaikalla käytettävät kemikaalit ja arvioida, aiheutuuko niistä vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle. Vaarallisen kemikaalin tunnistaa pakkauksen vaaramerkinnöistä.

Kemialliset tekijät - Muualla tyosuojelu.fissä

Kemialliset tekijät – Muualla tyosuojelu.fissä

Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä säätelee kemikaalien turvallista käyttöä työpaikalla ja velvoittaa työnantajaa suojelemaan työntekijöitä kemiallisten altisteiden aiheuttamilta vaaroilta. Kemiallisten aineiden ohella asetus huomioi prosesseissa syntyvät kemialliset altisteet ja välituotteet sekä niiden käyttäytymisen.

Kemikaalien turvallinen käsittely työpaikalla

Kemikaalien turvallinen käsittely työpaikalla

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Lähihoitajan lääkelaskut ja matematiikka (uud.)

Lähihoitajan lääkelaskut ja matematiikka (uud.)

Työn vastaanottajan on ennen työn aloittamista riittävän tarkasti määriteltävä vuokratyön edellyttämät ammattitaitovaatimukset ja työn erityispiirteet sekä ilmoitettava ne vuokratyöntekijän työnantajalle. Tämän on ilmoitettava työntekijälle edellä tarkoitetuista seikoista ja erityisesti varmistettava, että vuokratyöntekijällä on riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus suoritettavaan työhön.

Live ottaa käyttöön uuden puhdistettuun vesijohtoveteen ja probiootteihin perustuvan Ownwell-siivousmenetelmän

Live ottaa käyttöön uuden puhdistettuun vesijohtoveteen ja probiootteihin perustuvan Ownwell-siivousmenetelmän

-Toi on tosi huono et lähihoitajiks ajautuu ne jotka ei kelpaa muihin töihin. Se näkyy sit ammattitaidossa ja motivaatiossa ja siinä ettei viihdy töissä ja vituttaa. Koska lähihoitajan työssä  todellaki vaaditaan  tiettyjä piirteitä mitä ei todellakaan kaikissa ihmisissä ole. Se että joku voi tehdä sitä työtä, ei vielä tarkoita sitä että se oikeesti SOPIS sille alalle tai että viihtyis alalla. 

Koulutus toi palomiehille lisäosaamista ensihoidosta

Koulutus toi palomiehille lisäosaamista ensihoidosta

Kaksikymmentä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palomiestä valmistui joulukuussa perustason ensihoitajaksi. He suorittivat 1,5-vuotiset opintonsa työn ohessa oppisopimuskoulutuksena koulutuskeskus Salpauksessa.

Nuorisovaltuuston edustaja mukaan kaupunginhallituksen kokouksiin

Nuorisovaltuuston edustaja mukaan kaupunginhallituksen kokouksiin

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

Uudet nettisivut helpottavat allergisen nuoren uravalintaa

Lindström kertoo, että työntekijä joutuu monessa työssä kosketuksiin käryjen ja pölyjen kanssa. Nämä saattavat pahentaa astmaa. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi kampaaja, kokki, leipuri, hitsaaja, eläintenhoitaja ja rakennusmies.

Ammatinvaihtaja: Lopputilistä tuli uuden alku

Voit oppia ja opit yhä edelleen kummallakin tavalla, kovasti yrittämällä tai myös vahingossa. Muodollinen oppiminen on tavoitteellista, järjestelmällistä ja sitä tarjoaa yleensä koulu. Yhteiskunta on antanut muodolliselle oppimiselle siunauksensa, ja koulutus tähtääkin yleensä todistukseen tai tutkintoon. Epämuodollista oppimista voi sen sijaan tapahtua kaikkialla arkielämässä.