Kela työttömyysturva

Kela työttömyysturva

Työsuhteen päättyessä maksetut korvaukset

Työttömyysetuuden maksu perustuu työttömyysajan ilmoitukseen, jonka täytät 4 viikon välein joko Kelan asiointipalvelussa tai postittamalla Kelaan paperilomakkeen, jonka nimi on Ilmoitus työttömyysajasta (TT2). Ilmoitat sillä Kelaan päivät, jotka olet ollut työttömänä, töissä tai esimerkiksi työharjoittelussa.

Pohditko, voitko saada perustoimeentulotukea Kelasta?

Pohditko, voitko saada perustoimeentulotukea Kelasta?

Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Sen määrään vaikuttavat kaikki asiakkaan ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja varat, kuten pankkitilillä olevat säästöt. Tuloiksi lasketaan myös muut sosiaalietuudet. Ennen toimeentulotukeen turvautumista täytyy hakea työttömyysetuutta.

Rajoituksia alle 25-vuotiaille hakijoille

Rajoituksia alle 25-vuotiaille hakijoille

Työnhaun aloittamisen jälkeen TE-toimisto antaa työttömyysetuuden maksajalle (työttömyyskassa tai Kela) tiedoksi työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi työttömyysturvaan tai tekee sinulle lisäselvityspyynnön lausunnon antamista varten.

Työttömyysetuuksia haetaan työttömyyskassalta ja Kelalta

Työttömyysetuuksia haetaan työttömyyskassalta ja Kelalta

Työtön työnhakija voi saada joko Kelan maksamaa peruspäivärahaa tai työttömyyskassan jäsenilleen maksamaa ansiopäivärahaa. Peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa maksetaan muutoin samoin perustein, mutta ansiopäiväraha edellyttää työttömyyskassan jäsenyyttä.

”En tiennyt, että keikkatyön ja työttömyysetuuden voi yhdistää”

”En tiennyt, että keikkatyön ja työttömyysetuuden voi yhdistää”

Kun saat osa-aikatyön tai keikkatyön, työttömyysetuutesi sovitellaan yhteen tulojesi kanssa. Voit ansaita lokakuun loppuun asti 500 euroa kuukaudessa ilman, että palkka vaikuttaa työttömyysturvaasi. 500 euron jälkeen jokainen ansaittu euro vähentää työttömyysetuutta 50 sentillä. Esimerkiksi 600 euron palkka vähentää etuutta 50 euroa.

 Laki yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan tulee voimaan 8.4.2020

Laki yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan tulee voimaan 8.4.2020

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Laki on voimassa 30.6.2020 asti.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Ennen perustoimeentulotuen hakemista pitää selvittää, voiko saada muita tuloja tai etuuksia, esimerkiksi työttömyysturvaa ja asumistukea. Toimeentulotuki on viimesijainen etuus.

Yrittäjille oikeus työttömyysturvaan koronavirusepidemian vuoksi

Hallitus esittää, että yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Tavoitteena on turvata yrittäjien toimeentulo. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Se olisi voimassa 30.6.2020 asti.

Työttömyysturvan lisäpäivät eli eläkeputki

Suomen hallitus esittää, että yrittäjät voivat saada väliaikaisesti Kelan maksamaa työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi, ilman yritystoiminnan lopettamista. Väliaikaista työmarkkinatukea haetaan Kelasta, ei kassasta. Tavoitteena on turvata yrittäjien toimeentulo. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.