Kela työllistymistä edistävät palvelut

Kela työllistymistä edistävät palvelut

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Palvelujen ajalta saa työttömyysturvaa ja kulukorvausta. Huom! Työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta ei makseta kulukorvausta (pois lukien kotoutumislain mukainen omaehtoinen opiskelu).

13.1 Yleistä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllisyydestä

13.1 Yleistä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllisyydestä

Julkisen vallan on Suomen perustuslain mukaan edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Tämä koskee yhdenvertaisesti myös vammaisia ja pitkäaikaissairaita ihmisiä.

Pienelläkin eläkkeellä voi elää aktiivista elämää – eläkkeensaajan asumistuki helpottaa vuokran maks...

Pienelläkin eläkkeellä voi elää aktiivista elämää – eläkkeensaajan asumistuki helpottaa vuokran maks…

Palvelulinjoista valitaan toteutettavaksi kuntoutujan tilanteeseen, kuntoutustarpeeseen ja tavoitteisiin parhaiten soveltuva linja. Sopivimman linjan valitsemiseksi kuntoutuja saa tukea Kelasta ja/tai kuntoutukseen ohjaavalta taholta.

Työkokeilu, Työhönvalmennus, Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Työkokeilu, Työhönvalmennus, Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka työvoimatoimiston ja kunnan sosiaalihuollon viranomainen, esimerkiksi sosiaalityöntekijä, laativat yhteistyössä asiakkaan kanssa. Lain mukaan kuntien on järjestettävä kuntouttavaa työtoimintaa niille pitkään työttöminä olleille asiakkaille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Korotusosaa maksetaan enintään 200 päivältä työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen perusteella. Työttömyyspäivärahan korotusosan maksaminen alkaa alusta, kun työnhakija on uudelleen täyttänyt palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon. Työmarkkinatuen korotusosan maksaminen alkaa alusta, kun henkilö on tullut työssäoloehdon ja työttömyyspäivärahan enimmäisajan täyttymisen jälkeen uudelleen oikeutetuksi työmarkkinatukeen.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus voi sopia sinulle, jos tarvitset sairauden ja kokonaistilanteesi vuoksi yksilöllistä työhönvalmentajan tukea työtehtävän, ammattialan tai opiskelualan valintaan. Valmentaja voi myös tukea sinua työllistymään työntekijänä tai yrittäjänä.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Työkokeilussa kokeilet työntekoa valitsemallasi työpaikalla ja saat samalla ohjausta ja tukea työhönvalmentajalta. Sinulle laaditaan myös selkeä urasuunnitelma ja työkokeilun jälkeen voit tarvittaessa hakeutua työhönvalmennukseen. Työkokeilu sopii erityisen hyvin henkilöille, jotka haluavat selkeyttää suunnitelmiaan tulevaisuuden ammatti- tai opiskeluvalinnan suhteen.

Kelan Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Valintakriteerit: Terveydenhuolto on selvittänyt riittävästi kuntoutujan työ- ja opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä. Selvitysten täytyy olla ajantasaisia ja vastattava kuntoutujan nykytilaa. Sairaudenhoidon tulee olla sellaisessa vaiheessa, että kuntoutuja voi sitoutua työpaikalla tapahtuvaan työskentelyyn.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

TYP-verkosto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, johon asiakkaita kutsutaan henkilökohtaisella kutsulla. Verkoston työskentelyssä korostuu moniammatillinen ja laaja-alainen asiakkaan tilanteen kartoittaminen.