Kela silmälasit korvaus

Kela silmälasit korvaus

Terveydenhuoltomenot perustoimeentulotuessa

Vähäiset terveydenhuoltomenot sisältyvät toimeentulotuen perusosaan, eikä niitä hyväksytä erikseen menoina. Tällaisia menoja ovat esimerkiksi ilman reseptiä ostettavat itsehoitolääkkeet, perusvoiteet, vitamiinit ja laastarit.

Toimi näin, kun asiakkaalla on maksusitoumus

Toimi näin, kun asiakkaalla on maksusitoumus

Maksusitoumus on asiakirja, jolla Kela sitoutuu maksamaan asiakkaalle annettavan tuotteen, palvelun kustannukset tai osan niistä. Kela voi antaa perustoimeentulotukea saavalle asiakkaalle maksusitoumuksen esimerkiksi elintarvikeliikkeeseen, milloin elintarvikeliike laskuttaa Kelaa.

Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada?

Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada?

Sinun pitää aina tarvittaessa esittää muihin perusmenoihisi liittyvät selvitykset (esim. vuokrasopimus tai lasku). Yleensä Kela huomioi menot todellisen suuruisina, ellei niitä pidetä määrältään kohtuuttomina. Laskut huomioidaan alkuperäisen eräpäivän mukaan, ei esimerkiksi maksumuistutuslaskun eräpäivän mukaan.

Maksusitoumuksia voidaan myöntää seuraaviin menoihin:

Maksusitoumuksia voidaan myöntää seuraaviin menoihin:

Toimeentulotuki on viimesijainen tuki ja sen määrään vaikuttavat kaikki käytettävissäsi olevat tulot ja varat, mukaan lukien sosiaalietuudet (esimerkiksi Kelasta, työeläkevakuutuksesta tai työttömyyskassasta).

Kela vastaa perustoimeentulotuesta, kunnat täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta

Kela vastaa perustoimeentulotuesta, kunnat täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta

Hammaslääkärin tai hammashoidon antamasta hoidosta korvataan 60 %. Hammashoidosta voidaan korvata 300 euroa kalenterivuodessa. Sairauskassan maksama lisäetuuskorvaus lasketaan siitä summasta, josta on jo vähennetty Kela-korvausosuus. Kela- korvausta maksetaan yksityisen hammashoidon kustannuksista. Hammashoidon lisäkorvauksen määrää ei pysty arvioimaan ennen päätöksen antamista, koska se riippuu hammaslääkärin tekemistä hoitotoimenpiteistä, niistä perityistä kustannuksista sekä kelan korvauksen määrästä.

PIDETÄÄN KYMI SINFONIETTA TOIMINTAKYKYISENÄ!

PIDETÄÄN KYMI SINFONIETTA TOIMINTAKYKYISENÄ!

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää [email protected] yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Saako silmälasien tai piilolinssien ostamiseen taloudellista tukea?

Saako silmälasien tai piilolinssien ostamiseen taloudellista tukea?

Silmälasien hankinta voi aiheuttaa ison loven taloudellisen tilanteeseen. Joissain tapauksissa silmälasien hankintaan voi saada taloudellista tukea. Esimerkiksi sosiaalitoimi voi myöntää maksusitoumuksia toimeentulotuen piiriin kuuluville asiakkaille.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Sairauskassa korvaa hammashoitoa, kun olet ollut vähintään vuoden kassan jäsenenä. Voit itse valita hammaslääkärisi. Terveystalon ja Oralin kanssa kassalla on suorakorvaussopimus, joten kun käytät heidän palveluita, maksat vain omavastuuosuuden ja Terveystalo tai Oral laskuttaa sairauskassaa lopusta. Enimmäiskorvaus hammashoidosta on 375 euroa kalenterivuodessa.

Lisäetuuskorvaukset ja korvausten hakeminen

Viitehintajärjestelmän piiriin kuuluvat lääkkeet korvataan viitehinnasta, jos asiakas ei halua vaihtaa viitehintaista lääkettä. Lääkärin kieltäessä lääkevaihdon korvaus maksetaan lääkkeen hinnasta.