Kela kulukorvaus hakeminen

Kela kulukorvaus hakeminen

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Valtion korvausta on haettava Kelasta 12 kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jolloin kustannukset ovat syntyneet. Kustannuksia ei voida korvata, jos hakemus saapuu myöhästyneenä. Laissa rajat ylittävästä terveydenhuollosta ei ole kohtuullistamissäännöstä, jonka perusteella myöhästyneenä saapuneen hakemuksen kustannuksia voitaisiin korvata.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Kulukorvausta saa pääsääntöisesti 9 euroa päivässä enintään viideltä kalenteripäivältä viikossa. Kulukorvaus on 18 euroa päivässä, jos palvelu toteutetaan työssäkäyntialueesi ulkopuolella. Kulukorvaus on 18 euroa myös silloin, kun palvelu järjestetään työssäkäyntialueellasi, mutta kotikuntasi ulkopuolella ja sinulle aiheutuu kustannuksia majoituksesta.

Kysy Kelasta – asiantuntijat vastaavat kysymyksiisi

Kysy Kelasta – asiantuntijat vastaavat kysymyksiisi

Kun olet kuntouttavassa työtoiminnassa, saat toimeentulosi yleensä työttömyysetuudesta ja mahdollisesti myös toimeentulotuesta. Sen lisäksi sinulle maksetaan joko kulukorvaus tai toimintaraha. Sinulla on myös oikeus matkakorvaukseen.

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta voidaan maksaa korotettua ansio-osaa ja kulukorvausta

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta voidaan maksaa korotettua ansio-osaa ja kulukorvausta

Jos työllistymistä edistävästä palvelusta on sovittu TE-toimiston kanssa tehdyssä työllistymissuunnitelmassa tai sitä vastaavassa suunnitelmassa, palvelun ajalta maksetaan korotettua ansio-osaa enintään 200 päivältä. Korotettua ansio-osaa maksettaessa ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen.

3.6 Sairaanhoitoon ja kuntoutukseen liittyvät matkat

3.6 Sairaanhoitoon ja kuntoutukseen liittyvät matkat

Lukuun kolme on koottu tärkeimpiä liikkumiseen liittyviä tukia ja palveluita. Liikuntarajoitteisten, vammaisten, sairastuneiden ja muiden ryhmien liikkumista tuetaan valtion, kuntien ja liikennevakuutusyhtiöiden tahoilta eri tavoin.

Tarvitsetko uuden verokortin etuutta varten?

Tarvitsetko uuden verokortin etuutta varten?

Jos olet aloittanut työsi aikana itsenäisiä opintoja, voit jatkaa näitä opintoja työttömänä ja saada työttömyyspäivärahaa, jos TE-toimisto katsoo opintojesi olevan sivutoimisia. Sivutoimisiksi opinnoiksi voidaan katsoa myös esim. kansalais- ja työväenopiston kurssit.

Korotettu päiväraha työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Korotettu päiväraha työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Voit opiskella työttömyyden tai lomautuksen aikana ja saada ansiopäivärahaa, kun olet sopinut opinnoista TE-toimiston kanssa. Kaikista opinnoista työttömyyden aikana on sovittava TE-toimiston kanssa ennen opintojen alkamista.

Kela ei välttämättä korvaa tulonmenetystäsi, vaikka istut kotona koronan takia – lue tämä juttu, jotta ymmärrät miksi

Tartuntatautipäivärahan saaminen edellyttää karanteenimääräystä, jonka antaa kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntatautilääkäri. Määräys annetaan henkilöille, joiden perustellusti epäillään sairastuneen yleisvaaralliseen tartuntatautiin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi laboratoriotestillä varmistetusti koronaan sairastuneiden läheisiä, tai työtovereita.

Kysymyksiä ja vastauksia Koronavirustilanteen vaikutuksista työllisyyspalveluissa

Kasvokkain tapaamisia ei valitettavasti voida järjestää koronaepidemian takia 31.5.20 asti, mutta puhelinyhteydessä pyritään hoitamaan asiakasyhteistyötä. Palveluohjaajat pyrkivät sopimaan yhteistyöstä jo ennen sovittua aikaa, mutta voit itsekin soittaa omalle työntekijälle ja sopia yhteistyöstä.