Kela kulukorvaus 2018

Kela kulukorvaus 2018

Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Palvelujen ajalta saa työttömyysturvaa ja kulukorvausta. Huom! Työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta ei makseta kulukorvausta (pois lukien kotoutumislain mukainen omaehtoinen opiskelu).

Matka- ja yöpymiskustannukset ja liikkuvuusavustus

Työttömyysetuudella tuettuun työnhakijan omaehtoiseen opiskeluun ei enää saa kulukorvausta. Jos kulukorvausta on maksettu ennen vuotta 2017 alkaneen työllistymistä edistävän palvelun perusteella, sen maksaminen jatkuu.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Kulukorvausta saa pääsääntöisesti 9 euroa päivässä enintään viideltä kalenteripäivältä viikossa. Kulukorvaus on 18 euroa päivässä, jos palvelu toteutetaan työssäkäyntialueesi ulkopuolella. Kulukorvaus on 18 euroa myös silloin, kun palvelu järjestetään työssäkäyntialueellasi, mutta kotikuntasi ulkopuolella ja sinulle aiheutuu kustannuksia majoituksesta.

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta voidaan maksaa korotettua ansio-osaa ja kulukorvausta

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta voidaan maksaa korotettua ansio-osaa ja kulukorvausta

Jos työllistymistä edistävästä palvelusta on sovittu TE-toimiston kanssa tehdyssä työllistymissuunnitelmassa tai sitä vastaavassa suunnitelmassa, palvelun ajalta maksetaan korotettua ansio-osaa enintään 200 päivältä. Korotettua ansio-osaa maksettaessa ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen.

Tarvitsetko uuden verokortin etuutta varten?

Tarvitsetko uuden verokortin etuutta varten?

Syöpäpotilaan kuntoutukseen liittyviin matkakustannuksiin voi myös hakea korvausta Kelasta. Matkat Kelan kuntoutukseen korvataan Kelan tekemän kuntoutuspäätöksen perusteella. Järjestöjen toteuttamille sopeutumisvalmennuskursseille matkat korvataan, jos kurssille hakeudutaan lääkärin kirjallisella lähetteellä ja kurssin ohjelma täyttää vaaditut kriteerit.

Kulukorvausten automatisointi on nopeuttanut korvausten maksamista

Kulukorvausten automatisointi on nopeuttanut korvausten maksamista

Pitkä työkyvyttömyys on tilanne, jota kukaan ei toivoisi omalle kohdalleen. Joskus näin valitettavasti kuitenkin käy. Suomessa sosiaaliturva on järjestetty hyvin, ja useimmissa tapauksissa vaikeisiin tilanteisiin saa yhteiskunnalta rahallista apua toimeentulon järjestämiseksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen

Kun olet kuntouttavassa työtoiminnassa, saat toimeentulosi yleensä työttömyysetuudesta ja mahdollisesti myös toimeentulotuesta. Sen lisäksi sinulle maksetaan joko kulukorvaus tai toimintaraha. Sinulla on myös oikeus matkakorvaukseen.

Nyt tuli kannanotto oikeudenkäynnin takia tuet menettäneen Mintun tapaukseen – ”Kela pahoittelee…”

– Julkisuudessa esiintyneet tiedot siitä, että Kela estäisi kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvaa asiakasta menemästä oikeudenkäyntiin todistajaksi, perustuvat valitettavaan väärinkäsitykseen, Kela tiedottaa.

Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2020 alkaen

Perhehoidon hoitopalkkion kuukausimäärään vaikuttaa lapsen hoitoisuuden lisäksi se, onko perhehoitaja työssä tai muun tulosuhteen piirissä (eläke, työttömyys, yrittäjä) vai onko hän pääasiallisesti hoitamassa lasta kotonaan tai lapsen kotona perhehoitajana.