Käyttäytyminen työpaikalla

Käyttäytyminen työpaikalla

Millainen käytös työpaikalla on epäasiallista?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Seuraavat tilanteet eivät pääsääntöisesti ole kiusaamista:

Seuraavat tilanteet eivät pääsääntöisesti ole kiusaamista:

Yksikään työyhteisö ei ole ristiriidaton. Jokaisessa yhteisössä on mielipide- ja näkemyseroja. Jokaisessa yhteisössä syntyy myös ajoittain ihmisten tai ryhmien välisiä ristiriitoja tai koko työyhteisöä koskevia konflikteja ja yhteistyöongelmia. Kaikki ristiriidat ja ikävät tilanteet työpaikalla eivät ole kiusaamista.

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu - Ingressi

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu – Ingressi

Häirintää voi esiintyä millä tahansa työpaikalla. Työnantajan tulee aktiivisesti seurata, esiintyykö työpaikalla häirintää, ja puuttua työpaikalla ilmenevään häirintään oma-aloitteisesti. Yleensä häirintä on sitä helpommin ratkaistavissa, mitä aikaisemmassa vaiheessa siihen puututaan. Häirintää voidaan myös ehkäistä esimerkiksi laatimalla jo ennalta hyvän työkäyttäytymisen pelisäännöt ja huolehtimalla, että jokainen työyhteisössä on tietoinen siitä, että häirintään puututaan johdonmukaisesti.

Häirintää työpaikalla ei voi selittää luonteella

Häirintää työpaikalla ei voi selittää luonteella

-Jos käytöstavat ovat retuperällä, kyllähän se jostakin kielii. Takana voi olla selvittämättömiä asioita ja loukkaantumisia, työkulttuuriin muodostuneita toimintatapoja tai ehkä välinpitämättömästi käyttäytyvälle ihmiselle itselleen on tapahtunut jotakin.

 Lakimies vastaa: Onko epäasiallinen käytös irtisanomisperuste?

Lakimies vastaa: Onko epäasiallinen käytös irtisanomisperuste?

Työntekijän epäasiallista käytöstä arvioidaan työntekijän henkilöön liittyvänä irtisanomisperusteena. Hovioikeudet ovat kevään ja kesän aikana antaneet useita ratkaisuja koskien työntekijän irtisanomista epäasiallisen käytöksen perusteella.

Epäasiallinen kohtelu on työpaikkakiusaamista

Epäasiallinen kohtelu on työpaikkakiusaamista

ReadSpeaker on globaali puheteknologian asiantuntija, joka tarjoaa useita kymmeniä kieliä ja luonnollisenkaltaisia ääniä. Yhtiö tuottaa luonnollisimmat synteettiset äänet markkinoilla käyttämällä alan johtavaa ReadSpeaker ja VoiceText -teknologiaa hyödyntäen seuraavan sukupolven syväoppimisteknologiaa (Deep Neural Network). ReadSpeaker on osa HOYAn Memory Disk -jaostoa ja yrityksellä on tuhansia asiakkaita ja miljoonia käyttäjiä 65 maassa.

Häirintää ehkäisevät toimet ovat tärkeitä

Työhyvinvointi ja turvallinen työympäristö vaarantuvat, jos työpaikalla on epäasiallista kohtelua kuten häirintää, kiusaamista tai muuta epäasiallista käytöstä. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on velvollisuus omalla toiminnallaan edistää hyvää työilmapiiriä ja vastuullista työkäyttäytymistä.

Miten tunnistan häirinnän tai epäasiallisen kohtelun ja kuinka toimin?

Kiellettyä häirintää on sellainen epäasiallinen kohtelu, josta voi olla vaaraa tai haittaa turvallisuudelle tai terveydelle. Häirintä voi ilmetä esimerkiksi asiattomina vihjailuina, jotka kohdistuvat ikään, sukupuoleen, ihonväriin, mielipiteisiin tai vakaumukseen. Häirintää on myös loukkaava käytös sanoin, toimin tai asentein. Häirintä voi olla sukupuolista häirintää tai ahdistelua. Sukupuolinen häirintä voi olla fyysistä tai verbaalista. Vihjailu, ilmehtiminen ja elehtiminen, alastonkuvat ja karkea puhe loukkaavat siinä missä läpsäytyksetkin.

Miten epäasialliseen käyttäytymiseen työpaikalla puututaan?

Viime viikon blogikirjoitukseni aiheena oli epäasiallinen käyttäytyminen työpaikalla. Sain kirjoitukseni johdosta useita viestejä. Monissa viesteissä todettiin ongelman olevan todellinen, mutta esimiehet eivät siihen puutu. Toisaalta joissakin viesteissä kerrottiin, että tilanne on lähes toivoton esimiehen käyttäytyessä itse epäasiallisesti. Pohdin tässä kirjoituksessani näitä teemoja ja hyödynnän myös aihetta väitöskirjatyötään varten tutkivan Mari Ojalammin ajatuksia.

Monelta työpaikalta löytyy työkaveri, jonka käytös ei ole ihan ok – Saako työkaverille huutaa?

Työpaikalla viihtyminen ja kannustava työilmapiiri ovat jokaiselle meille tärkeitä. Vaikka työtehtävät olisivat huippumielenkiintoisia ei motivaatio ole huipussaan, jos työilmapiiri on heikko. Toisaalta taas hyvien tyyppien kanssa on valmis tekemään enemmän vähemmän mielenkiintoisia tehtäviä, kun ilmapiiri kompensoi tehtävien mielekkyyttä.