Kaupan alan tes 2018

Kaupan alan tes 2018

Kotitalouskone-, kodintekniikka- ja palveluautomaattihuolto

Suomen hiusyrittäjät ovat irtisanoneet hiusalan työehtosopimuksen ja sopimuksen voimassaolo ja yleissitovuus ovat päättyneet 31.10.2018 työtuomioistuimen tekemien ratkaisujen perusteella.

MITÄ UUTTA EDELLISEEN TYÖEHTOSOPIMUKSEEN VERRATTUNA

MITÄ UUTTA EDELLISEEN TYÖEHTOSOPIMUKSEEN VERRATTUNA

1.4.2018 tai sen jälkeen alkavissa työsuhteissa 3 % taulukkopalkasta/kieli. Työnantajan edellyttäessä tavanomaista parempaa kielitaitoa 5 %. Aiemmin kielilisää saaneiden lisä säilyy entisen suuruisena.

Kaupan Alan Työehtosopimuksen Pointteja Osa 1

Kaupan Alan Työehtosopimuksen Pointteja Osa 1

Tehtävän kuvaus: huolto- ja liikenneasemat, joissa vähintään 2000 artikkelin päivittäistavaramyymälä tai kahvila/ravintola, jossa omassa keittiössä valmistetaan lounas- tai vastaavia ruoka-annoksia

Mullistus kaupan alan työehtoihin – työntekijöille ei enää vapaapäiviä arkipyhistä

Mullistus kaupan alan työehtoihin – työntekijöille ei enää vapaapäiviä arkipyhistä

– Kaupan työehtosopimukseen on tulossa ensi vuonna yksi suurimmista muutoksista vuosikymmeneen. Kilpailukykysopimuksen edellyttämä työajan pidennys toteutetaan kaupan alalla ottamalla käyttöön kokonaan uusi vuosivapaajärjestelmä, joka korvaa arkipyhäjärjestelmän. Myös työehdoista sopimisen mahdollisuutta työpaikolla lisätään, Kaupan liitto tiedottaa.

Kaupan liiton Neuvottelumaailma-sivusto palvelee

Kaupan liiton Neuvottelumaailma-sivusto palvelee

Kaupan alan ylemmillä toimihenkilöillä ei ole omaa työehtosopimusta. Koska sitä ei ole saatu, YTN on pyrkinyt edistämään paikallista sopimista ja parantamaan sen avulla ylempien toimihenkilöiden asemaa. Tuloksia onkin tullut mutta tekemistä on yhä paljon, osoittaa kysely alan suurimpien yritysten luottamushenkilöille.

Kaupan alan työehtosopimus on hyväksytty – Prisman ja K-Citymarketien lakonuhat peruuntuvat

Kaupan alan työehtosopimus on hyväksytty – Prisman ja K-Citymarketien lakonuhat peruuntuvat

Vaikka tukkukaupan liikevaihdon määrä vuonna 2017 kasvoi, työntekijöiden kokonaismäärä väheni 4 %. Ennuste tälle vuodelle on –2 %. Merkittävä osa tästä vähennyksestä johtuu toimintojen automatisoinnista ja ulkomaisesta kilpailusta. Digitaalisuus muuttaa isoa kuvaa tähän suuntaan koko kaupan alalla.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Jos sektorijohtokunta sopimusalan työehtoneuvottelukunnan esityksestä toteaa neuvottelutuloksen syntyneeksi, liiton hallitus päättää hyväksytäänkö neuvottelutulos uudeksi työehtosopimukseksi. Hallitus voi myös siirtää asian käsittelyn valtuustolle tai järjestää neuvottelutuloksesta neuvoa-antavan liittoäänestyksen.

Yleissitovuus on vahingollisempi kuin arvataankaan

Suomessa on voimassa lainsäädäntö, joka nostaa riittävän kattavan työehtosopimuksen sitovaksi myös muiden kuin sen solmijaosapuolten suhteen. Jos työnantajaliiton ja työntekijäliiton allekirjoittama työehtosopimus edustaa noin puolta koko toimialan yrityksistä ja sen työntekijöistä, sitä sanotaan yleissitovaksi ja se sitoo myös toimialan järjestäytymättömiä yrityksiä ja niiden henkilökuntaa. Tämä on kuuluisa yleissitovuus.

Kaupan hyllyttäjä Sari, 36, nauttii yksipuolisesta työstä: ”Monesti esimies joutuu huomauttamaan, että työvuoro päättyi jo”

Lain mukaan ainoa palkallinen vapaapäivä on itsenäisyyspäivä, jos se olisi muutoin ollut työntekijän normaali työpäivä. Arkipyhien palkallisuus määrittyy työehtosopimusten mukaan, joista useimmat säätävät työntekijälle korvauksen menetystä ansiosta arkipyhän takia lyhentyvän työviikon takia. Lisäksi jotkut työehtosopimusratkaisut voivat sisältää määräyksiä työajan pidennyksestä, jotka tuovat työeh-tosopimuksissa muutoksia arkipyhämääräyksiin ja niihin liittyviin käytäntöihin. Joissakin tapauksissa työajan pidennys voidaan toteuttaa muuttamalla arkipyhiä normaaleiksi työpäiviksi.

Kaupan alan työntekijät tuntevat oikeutensa ja velvollisuutensa kohtalaisen hyvin

Työsuhde syntyy työnantajan ja työntekijän välisellä työtä koskevalla sopimuksella. Osapuolten välillä vallitsee sopimusvapaus, mutta tästä huolimatta työsuhde on monin eri tavoin säännelty. Suomalainen työoikeus jakautuu normihierarkialtaan kuuteen eritasoiseen kansalliseen säännöstyskeinoon, joista tärkeimmät työsuhdetta määrittelevät säännökset ovat lait ja asetukset sekä työehtosopimukset.