Katso kts ks

Katso kts ks

Osaako opiskelija käyttää lyhenteitä? – Kielikello

Opiskelijat1 hallitsevat tavallisimpien lyhenteiden kuten esim., jne., mm., ym. käytön. Lyhennettä ”kts.” (’katso’) he tosin käyttävät melko usein tässä vanhentuneessa muodossa luultavasti arkistolähteiden vaikutuksesta. Lyhennettä on jo 1960-luvulta lähtien suositettu asussa ks. Lyhenteiden tarkoitushan on lyhentää: siksi lyhyt lyhenne on pitkää parempi.

Quick Start Guide (pika-aloitusohje)

Quick Start Guide (pika-aloitusohje) ”Kuinka valitsen ajoneuvon?”

3) Pisteettömiä ovat alkuainetta tarkoittavat lyhenteet (Fe, Ca, Cl), viikonpäivien nimilyhenteet ma, ti, ke, to, pe, la, su sekä eräät erikoisalojen sisäiset lyhenteet, esimerkiksi puolustusvoimien omissa teksteissään käyttämät lyhenteet.

Mitä tarkoittaa Bluetooth-kuvake tehtäväpalkissa?

Mitä tarkoittaa Bluetooth-kuvake tehtäväpalkissa?

Kasvatus ja Aika -lehti ei halua toimia tutkimuksen tai akateemisen keskustelun portinvartijana, vaan lehti pyrkii aktiivisesti luomaan paikkoja monipuoliselle tieteelliselle keskustelulle. Lehdessä julkaistavan katsauksen perimmäisenä tehtävänä on pohtia lehden kannalta kiinnostavia aiheita, esimerkiksi näkökulmia, käsitteitä, tutkimusmenetelmiä tai tiettyä teemaa käsittelevää tutkimuskirjallisuutta.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Siirtoa hakevan opiskelijan tulee siis huomioida, että opiskeluoikeus- tai opintotukiaika ei lisäänny siirtymisen perusteella. Opiskeluoikeusaika lasketaan alkaneeksi sinä päivänä, jolloin opiskelija on ottanut vastaan opiskelupaikan aikaisemmassa korkeakoulussa.

Nämä kuponkiedut käyttöön SelloNappi sovelluksella

Nämä kuponkiedut käyttöön SelloNappi sovelluksella

Nimi voi sisältää vain pieniä kirjaimia (a-z), numeroita ja väliviivan. Ääkkösiä (åäö) ei voi käyttää. Jos kyse on perusopetuksen tai varhaiskasvatuksen yksikön kotisivuista, nimen tulee sisältää koulun tai yksikön nimi. Päivähoitoyksiköiden ja päiväkotien nimissä tulee olla pääte phy tai pk.

Kirjoittajamaksut (APC/BPC): Artikkeleiden kirjoittajamaksuja ja alennuksia

Kirjoittajamaksut (APC/BPC): Artikkeleiden kirjoittajamaksuja ja alennuksia

Seropositiivista nivelreumaa sairastavista potilaista 60 prosenttia on HLA-DRB1*04-positiivisia. Positiivinen tutkimustulos HLA-DRB1*04-allotyypin suhteen tukee nivelreumadiagnoosia, mutta ei yksin ole diagnostinen, koska kyseinen allotyyppi esiintyy noin 15 prosentilla normaaliväestössä. HLA-DRB1*01-allotyypin on todettu assosioituvan lievempään nivelreuman muotoon.

Toimiiko maalämpöpumppuni oikein? – Useimmin kysytyt kysymykset maalämpölaitteiston häiriötilanteissa

Toimiiko maalämpöpumppuni oikein? – Useimmin kysytyt kysymykset maalämpölaitteiston häiriötilanteissa

Edellä esitettyjen ohjeiden perusteella valtaosaan vikatilanteista voidaan saada ratkaisu omatoimisesti. Monesti vian paikantaminen vaatii hieman laitteeseen perehtymistä, mutta se ei ole vaikeaa, kun oppii tuntemaan maalämpölaitteistonsa perustoiminnot.

Koulutuksen järjestäjää koskevat kysymykset

Kyseessä on kilpailluilla markkinoilla tapahtuva voittoa tavoitteleva toiminta, mikä ei lähtökohtaisesti ole kunnan, kuntayhtymän, säätiön tai yhdistyksen perustehtävä. Myyvä ja toteuttava organisaatio voivat olla eri tahot. Myyvällä taholla tulee olla sopimus järjestämisluvan omaavan organisaation kanssa. 

Lapset puhuvat koronasta, mitä aikuinen voi tehdä?

Jos taudin oireet ovat lieviä eikä henkilö kuulu riskiryhmiin, lääkärin tekemää taudinmääritystä ei pääsääntöisesti tarvita, vaan taudin voi sairastaa kotona. Tämä ohje koskee siis myös muita hengitystieinfektiopotilaita (kts.yst. edellä). Lieviä oireita ovat nuha, yskä, kurkkukipu, lihassärky tai kuume. Sairastuneen vointia on kuitenkin tarkkailtava, ja tietyt oireet vaativat välitöntä hoitoa (kts.yst. myöhemmin alla).