Karenssin pituus irtisanoutuessa

Karenssin pituus irtisanoutuessa

Toistuva työvoimapoliittisesti moitittava menettely

Puhekielessä karenssilla tarkoitetaan usein erilaisia aikoja, kuten omavastuu- tai jaksotusaikaa. Karenssi tarkoittaa kuitenkin ainoastaan TE-toimiston asettamaa määräaikaa, jonka ajalta ei ole oikeutta ansiosidonnaiseen päivärahaan. TE-toimisto voi antaa kassaa sitovan lausunnon karenssista esimerkiksi, jos irtisanoudut, sovit työsuhteen päättämisestä tai kieltäydyt työsuhteesta. Karenssin pituus on 15 päivästä 90 päivään karenssin perusteesta riippuen. Karenssiaikaan lasketaan kaikki viikonpäivät (maanantai-sunnuntai).

Tatuointiliike muuttuu nopeasti kansainväliseksi graafisen suunnittelun toimistoksi – koronakriisi saa yritykset kehittämään toimintojaan

Tatuointiliike muuttuu nopeasti kansainväliseksi graafisen suunnittelun toimistoksi – koronakriisi saa yritykset kehittämään toimintojaan

Työttömyystuen hakeminen koetaan usein vaikeaksi, virastojen ohjeet epäselviksi ja karenssipäätökset mielivaltaisiksi. Moni Ylen lukija kertoo jääneensä tukimottiin, jossa rahaa ei tule mistään, luottotiedot menevät ja pahimmassa tapauksessa kotikin lähtee alta.

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Kun jäät ensimmäistä kertaa työttömäksi tai lomautetuksi, maksetaan työttömyyspäivärahaa viittä työtöntä päivää vastaavan omavastuuajan jälkeen. Työttömyyspäivärahan maksaminen alkaa aina vasta omavastuuajan jälkeen riippumatta siitä, miksi olet jäänyt työttömäksi. Omavastuuajan tulee täyttyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana.

Perustietoja työttömälle: työttömyysturva 2017

Perustietoja työttömälle: työttömyysturva 2017

Karenssi on ns. rangaistus, johon työvoimaviranomainen voi asettaa sinut, jos jäät työttömäksi ilman pätevää syytä. Yleensä karenssi on itse aiheutettu, eli olet irtisanoutunut ilman järkevää syytä. Karenssi estää sinua saamasta työttömyyskorvausta. Sitä ei haluta maksaa, jos olet itse aiheuttanut työttömyytesi. Karenssilla siis suojellaan turhaa työttömyyskorvauksien hakemista ja saamista.

Irtisanomistilanteisiin liittyvät työttömyysturvan karenssit lyhenevät

Irtisanomistilanteisiin liittyvät työttömyysturvan karenssit lyhenevät

Karenssi tarkoittaa aikaa, jolloin henkilö ei ole oikeutettu hänelle myönnettyihin etuuksiin. Yleisimmin karenssin käsite tulee esiin puhuttaessa työttömyysetuuksista. Karenssin peruste voi olla esimerkiksi irtisanoutuminen tai kieltäytyminen työstä, koulutuksesta tai työvoimapoliittisesta koulutuksesta tai kuntouttavasta työtoiminnasta. Yleisin karenssi langetetaan silloin, kun työntekijä irtisanoutuu työsuhteesta ilman hyväksyttävää perustetta.

Työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellinen etuus

Työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellinen etuus

Kun ensimmäisen kerran saat ansiopäivärahaa, päivärahan maksaminen aloitetaan vasta viiden arkipäivän mittaisen omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika voi kulua aikaisintaan, kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.

Lastentarhanopettaja on nyt varhaiskasvatuksen opettaja

Irtisanoutuminen – mitä sana kertoo sinulle? Onko se putkahtanut mieleesi lähiaikoina? Olet tehnyt töitä samalle työnantajalle jo sen verran aikaa, että kaikki tuntuu jo jokseenkin puuduttavalta. Kaipaisit muutosta. Kaipaisit uusia tuulia elämääsi.

Karenssin pituus irtisanoutuesa, kuinka lasketaan?

Älä tee mitään sitoumuksia tai sopimuksia kesken neuvotteluiden ottamatta ensin yhteyttä Insinööriliiton työsuhdeneuvontaan tai luottamusmieheen. Jos työsuhteesi päättyy yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen, sinulla on oikeus ottaa tukihenkilö (luottamusmies) mukaan irtisanomistilanteeseen. IL:n urapalvelut ja työpaikkatori voivat edistää uudelleentyöllistymistäsi. Mikäli epäilet menettelyn laillisuutta, ota yhteyttä IL:n työsuhdeneuvontaan. Koeta selvittää myös se, kuka jatkossa hoitaa sinun työsi ja onko yritykseen palkattu uusia työntekijöitä.

Työsuhteen päättyminen – Oikeuden päätökset

Työsuhde voi päättyä määräajan päättymiseen, irtisanomiseen, purkamiseen tai erityistilanteessa siihen, että työsuhdetta pidetään purkautuneena. Sekä työntekijä että työnantaja voivat päättää työsuhteen, kun päättämiseen on lain mukaiset perusteet.

Työsuhteen päättyminen lomautuksen aikana

Lomautettu työntekijä saa irtisanoa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa milloin vain lomautuksen aikana. Lomautetun työntekijän irtisanomisoikeus on riippumaton siitä, onko työsopimus voimassa toistaiseksi vai määräaikainen. Irtisanomisoikeus ei myöskään riipu lomautuksen perusteesta eikä toteuttamistavasta. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän kalenteripäivän aikana.