Karenssi 2017

Karenssi 2017

Hoitoalan lomautukset lähellä 90-luvun laman lukemia

Kun jäät ensimmäistä kertaa työttömäksi tai lomautetuksi, maksetaan työttömyyspäivärahaa viittä työtöntä päivää vastaavan omavastuuajan jälkeen. Työttömyyspäivärahan maksaminen alkaa aina vasta omavastuuajan jälkeen riippumatta siitä, miksi olet jäänyt työttömäksi. Omavastuuajan tulee täyttyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana.

Perustietoja työttömälle: työttömyysturva 2017

Perustietoja työttömälle: työttömyysturva 2017

TE-toimisto antaa Kelalle sinusta työvoimapoliittisen lausunnon. Annettu lausunto määrittelee, oletko työtön työnhakija, jolle voidaan maksaa Kelan työttömyyskorvauksia. Huomaa, että alat saamaan työttömyyskorvauksia vasta, kun omavastuuaikasi on kulunut. Jos olet työttömyyskassan jäsen esimerkiksi ammattiliiton jäsenyyden kautta, muista tehdä työttömyyskassasi ohjeiden mukainen hakemus ansiosidonnaisen päivärahan maksamisesta.

STT:n saamat asiakirjat: Tekir antoi joulukuussa viestintäkonsultointia Kulmunin Instagram-kohuun liittyen, valtiovarainministeriö maksoi laskun

STT:n saamat asiakirjat: Tekir antoi joulukuussa viestintäkonsultointia Kulmunin Instagram-kohuun liittyen, valtiovarainministeriö maksoi laskun

Ylen perusturvapelissä astut työttömän suomalaisen yksinhuoltajan saappaisiin. Tavoitteesi on kerätä tarpeeksi rahaa töitä tekemällä ja tukea hakemalla. Osaatko välttää karenssit ja muut tukiviidakon sudenkuopat?

Yhä useampi työtön menettää työttömyysturvansa karenssin takia – Tarjotusta työstä voi kieltäytyä myös pätevästä syystä

Yhä useampi työtön menettää työttömyysturvansa karenssin takia – Tarjotusta työstä voi kieltäytyä myös pätevästä syystä

Joko henkilö on kieltäytynyt palveluista tai ei ole noudattanut TE-toimiston kanssa sovittua työllistymissuunnitelmaa. Vuoden alusta syksyyn mennessä TE-toimiston palveluista kieltäytyi 9 900 työtöntä. Kun paikalle ei tulla ilman pätevää syytä, iskee karenssi eli työttömyysetuus lakkaa 60 päivän ajaksi.

Uusi systeemi poiki ennätysmäärän karensseja – ”Vilpitön säästyy seurauksilta”

Uusi systeemi poiki ennätysmäärän karensseja – ”Vilpitön säästyy seurauksilta”

Taustalla on ennen kaikkea Jyrki Kataisen (kok.) hallituksen linjaama rakennepoliittinen muutos siitä, että työtarjousten määrää lisätään radikaalisti alkaen vuodesta 2014. Samalla työtarjouksista kieltäytyneiden määrä on lisääntynyt ja sitä kautta myös karenssit.

Oikeus ansiopäivärahaan ja työssäoloehdon kertyminen

Oikeus ansiopäivärahaan ja työssäoloehdon kertyminen

Työttömyysetuutta saavan henkilön lisäksi liikkuvuusavustus voidaan myöntää henkilölle, jolle ei makseta työttömyysetuutta 10 luvun 2 §:ssä mainitusta syystä. Tällaisia syitä ovat korvaukseton määräaika (=karenssi), työssäolovelvoite, nuorten alle 25-vuotiaiden ammatilliseen koulutukseen liittyvä rajoitus, omavastuuaika, työmarkkinatuen odotusaika ja työmarkkinatuen tarveharkinta. Jos henkilölle ei jostakin muusta syystä makseta työttömyysetuutta, hänelle ei voida myöntää liikkuvuusavustusta.

Työmatkoihin jopa kolme tuntia – näin työttömyysturva kiristyi

Työmatkoihin jopa kolme tuntia – näin työttömyysturva kiristyi

Työttömyyspäivien määrän laskeminen alkaa alusta, kun on ollut työssä uudelleen kuusi kuukautta. Työttömyyden alettua uusi omavastuuaika alkaa myös sen jälkeen, kun edellisestä omavastuuajasta on kulunut yli vuosi.

Kooste työttömyysturvan vuodenvaihteen muutoksista

Lakimuutoksen myötä ansiopäivärahaa maksetaan enintään 400 päivän ajalta. Jos henkilöllä on enintään kolme vuotta työhistoriaa, enimmäismaksuaika on 300 päivää. Niille henkilöille, jotka ovat täyttäneet ansiopäivärahan edellytyksenä olevan työssäoloehdon täytettyään 58 vuotta, ja jotka ovat työskennelleet vähintään viisi vuotta edellisen 20 vuoden aikana, voidaan edelleen maksaa ansiopäiväraha enintään 500 päivän ajalta.

Työmarkkinatuen odotusaika koulutusta vailla oleville

Jos sinulla ei ole ammatillista koulutusta, voit saada työmarkkinatukea vasta 5 kuukauden (21 viikon) odotusajan jälkeen. Odotusaikaa ei ole, jos saat työmarkkinatukea välittömästi työttömyyspäivärahan (perus- tai ansiopäivärahan) enimmäisajan jatkoksi.