Jos kokous ei ole päätösvaltainen

Jos kokous ei ole päätösvaltainen

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Valitettavasti entinen kokouslaki, joka määritteli selvästi, miten kokouksissa on toimittava on muutettu kokoontumislaiksi, jossa ei enää määritellä sitä, miten kokouksissa on meneteltävä. Yhdistyslaissa ei ole ole määräyksiä kokouksen kulusta. Monien yhdistysten säännöissä ei myöskään määrätä kokouksen kulusta. Tämä antaa erilaissille kieroilijoille monenlaisia mahdollisuuksia toimia.

Miten laadin Sopimuskoneella pätevän kokouskutsun?

Miten laadin Sopimuskoneella pätevän kokouskutsun?

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Ohjeita yhdistysten kevätkokousten pitämiseen

Ohjeita yhdistysten kevätkokousten pitämiseen

Kutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä sellaiset tärkeät asiat, joista aiotaan puhua ja tehdä päätöksiä. Kokouskutsuun on hyvä liittää esityslista eli mitä asioita kokouksessa käsitellään. Kokouksessa ääni- ja vaalikelpoisia ovat Kuopaksella vakituisesti omalla vuokrasopimuksella asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Samasta huoneistosta voidaan valita vain yksi henkilö asukastoimikuntaan.

Mitä COVID-19 tarkoittaa yhdistysten tilinpäätöksille ja kokouksille?

Mitä COVID-19 tarkoittaa yhdistysten tilinpäätöksille ja kokouksille?

Yhdistyksen hallitusten kokousten ei tarvitse olla muodollisia eikä puheenvuoroja ole pakko pyytää. Kokouksen asialista tai esityslista kuitenkin helpottavat valmistautumista kokoukseen sekä päätösten tekoa ja kokouksen pitämistä sopivan mittaisena. Muistion tai pöytäkirjan kirjoittaminen puolestaan takaa sen, että päätökset muistetaan oikein ja niitä voidaan yhdessä toteuttaa. Tulevat yhdistyksen historian kirjoittajat myös kiittävät laajasta asioiden kirjaamisesta. Kokouksen asialistan voi laatia näin:

Patentti- ja rekisterihallituksen ohje kevään 2020 koronatilanteen aikana

Patentti- ja rekisterihallituksen ohje kevään 2020 koronatilanteen aikana

1 §  Yhdistyksen nimi on Finnish Music Council Association ry. Yhdistyksestä käytetään epävirallisia nimiä Suomen musiikkineuvosto, Finlands musikråd ja Finnish Music Council. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 

Yhdistys ei harjoita voittoa tuottavaa toimintaa, mutta voi päämääriensä toteuttamiseksi hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta, sijoituksia, koota jäsenmaksuja sekä vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Yhdistys voi viranomaisten luvalla järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi sijoittaa varallisuuttaan pitkäaikaisen toimintakyvyn turvaamiseksi. Sijoitetun omaisuuden tuotot käytetään yhdistyksen toiminnan ylläpitämiseen sekä päämäärien toteuttamiseen.

1. luku: Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

1. luku: Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

3 § Nauhaa kannetaan nauhana oikean olkapään yli vasemmalle tai ruusukkeena vasemmassa miehustassa. Nauhaa kannetaan juhlapuvussa liivin alla ja arkipuvussa liivin ja solmion päällä. Nauha ei saa koskettaa paljasta ihoa.

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 

Eräässä tapauksessa, jossa kokouskutsuun oli vilahtanut väärä osoite, asia hoidettiin siten, että isännöintiyrityksen työntekijä jäi odottamaan tulijoita kutsussa mainittuun kokouspaikkaan ja ohjasi osakkaat oikeaan paikkaan. Lisäksi osakkaille lähetettiin heti asian havaittua tiedote virheellisestä osoitetiedosta. Kokous aloitettiin varmuuden vuoksi puoli tuntia myöhemmin, jolloin kaikki väärän osoitteeseen menneet ehtivät paikalle.

Tiimin kokous 6.4.2020 klo 17, Teams-kokous

Asiasta hyvä käydä vielä tarkempaa keskustelua. Lauri kutsuu koolle kokouksen, johon toivotaan ainakin Aminin ja Petterin osallistuvan. Kevään aikana toteutuneista 2250-tapaamisista, joissa Changemakerin edustajia on ollut paikalla, toivotaan raportteja toimistolle, jotta tietoa jää talteen. Lisäksi Changemakerin osallisuudesta 2250-verkostossa on hyvä viestiä jatkossa enemmän.