Järjestäytynyt työnantaja

Järjestäytynyt työnantaja

Työehtosopimus ja järjestäytymätön työnantaja

Joskus joudutaan tapauskohtaisesti harkitsemaan, minkä toimialan työehtosopimus olisi lähinnä asianomaisen yrityksen kohdalle soveltuva. Voi tulla eteen tilanteita, ettei mikään työehtosopimus näyttäisi soveltuvan, tai toisaalta yhtä useampi työehtosopimus voisi tulla kyseeseen yrityksen laajan toimialan johdosta. Yritys on kuitenkin velvollinen noudattamaan pääsääntöisesti vain yhtä työehtosopimusta henkilöstöryhmää kohti, yleensä valinnan soveltuvasta sopimuksesta on tehnyt työnantaja.

Järjestäytynyt ja järjestäytymätön työnantaja

Järjestäytynyt ja järjestäytymätön työnantaja

Yksittäisellä yrityksellä ei ole resursseja hoitaa yksinään omaa edunvalvontaa kokonaisuudessaan. Yritykset ovat ratkaisseet tämän ongelman perustamalla yhdistyksen, jonka tehtäviin sisältyy työnantajien etujen hoitaminen. Resursseja säästyy, eikä kenellekään jää epäselväksi, mitä työnantajat tavoittelevat ja mikä on heidän kantansa asioihin.

Yleissitovat ja normaalisitovat työehtosopimukset

Yleissitovat ja normaalisitovat työehtosopimukset

Työnantaja- ja palkansaajajärjestöillä on vapaus solmia kollektiivisia työehtosopimuksia. Työehtosopimus on yleissitova, kun sen allekirjoittaneiden työnantajien palveluksessa on vähintään noin puolet alan työvoimasta. Yleissitovuuden vahvistaa työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta.

Paikallinen sopiminen: järjestäytynyt ja järjestäytymätön työnantaja

Paikallinen sopiminen: järjestäytynyt ja järjestäytymätön työnantaja

Globalisaation ja kansainvälistymiskehityksen myötä yritykset kuitenkin vaativat yhä enemmän joustoa työmarkkinajärjestelmään ja lisääntyviä mahdollisuuksia esimerkiksi paikalliseen sopimiseen. Yritysten kilpailukyvyn säilyvyys edellyttää muun muassa kykyä reagoida nopeasti muuttuvan maailman tilanteisiin.

Työehtosopimus takaa työntekijälle lainsäädäntöä paremmat edut

Työehtosopimus takaa työntekijälle lainsäädäntöä paremmat edut

Mikäli työehtosopimusta ei lainkaan ole tai jos työnantaja on normaalisitovalla toimialalla järjestäytymätön, perustuvat työsuhteen ehdot työlainsäädäntöön (ennen kaikkea työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki) sekä työsopimuksen ehtoihin.

Kuka on henkilökohtaisen avustajan työnantaja

Kuka on henkilökohtaisen avustajan työnantaja

Jos vaikeasti vammainen henkilö itse toimii työnantajana, on vaihtoehtoja enemmän riippuen siitä, onko työantaja järjestäytynyt Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liittoon (Heta-liitto) vai ei.

This item appears in the following Collection(s)

This item appears in the following Collection(s)

Työehtosopimusten noudattamista valvovat ammattiliitot. Työehtosopimusta rikkova osapuoli joutuu maksamaan vahingonkorvauksia tai hyvityssakkoa. Sopimuksen rikkomisesta syntyneet riidat voidaan ratkaista työtuomioistuimessa. Työtuomioistuin ratkaisee muun muassa työehtosopimuksen voimassaoloon, sisältöön ja tulkintaan liittyviä kysymyksiä.

Yleissitovuus syrjii räikeästi järjestäytymättömiä yrityksiä

Vähimmäispalkat ja muut työsuhteessa sovellettavat vähimmäisehdot määräytyvät alakohtaisten työehtosopimusten mukaan. Työnantajaliittoon järjestäytynyt työnantaja on työehtosopimuslain nojalla velvollinen noudattamaan työehtosopimusta palveluksessaan oleviin työntekijöihin.

Mitä tehdä, kun työsuhteessa on ongelmia?

Työsuhteessa ilmenee toisinaan erimielisyyksiä. Luottamusmiehet työpaikoilla, jäsenen oma ammattiosasto ja liiton aluetoimistoissa ja keskustoimistossa työskentelevät asiantuntijat ovat tarvittaessa jäsenen tukena erilaisten työsuhteessa ilmenneiden ongelmatilanteiden selvittämisessä.