Itä-suomen huoltorykmentti

Itä-suomen huoltorykmentti

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen historia ja perinteet

Laitos huolehtii joukkojen, henkilöstön ja järjestelmien toimintakyvystä ja materiaalin käyttökelpoisuudesta. Puolustusvoimien logistiikkalaitos on Pääesikunnan alainen tulosyksikkö. Logistiikkalaitos omistaa ja huoltaa Puolustusvoimien materiaalin ja vastaa sen teknisestä elinjaksohallinnasta. Laitoksen vastuualueet:

Itä-Suomen sotilasläänin esikunta Kouvolassa lakkautetaan

Itä-Suomen sotilasläänin esikunta Kouvolassa lakkautetaan

Hallituksen keskiviikkona antaman esityksen mukaan Kouvolassa toimiva Itä-Suomen sotilasläänin esikunta lakkautettaisiin osana puolustusvoimien säästöjä. Lisäksi Kymenlaaksossa lakkautettavaksi esitetään Kotkan rannikkopataljoonaa.

Itä-Suomen huoltorykmentin varasto-osaston tulevaisuus Toivakassa

Itä-Suomen huoltorykmentin varasto-osaston tulevaisuus Toivakassa

Valtion toimintojen alueellistamisen koordinaatioryhmä on kokouksessaan 29.3.2006 käsitellyt ja puoltanut puolustusvoimiin perustettavien aluetoimistojen sijoittamista, Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen uudelleen järjestelyjä sekä puolustushallinnon taloushallinnon palvelukeskustoiminnan järjestämistä.

He saavat ylennyksen puolustushallinnossa

He saavat ylennyksen puolustushallinnossa

everstiluutnantti Jyrki Sakari Nurminen (Pääesikunta) everstiluutnantti Heikki Juhani Pohja (Pääesikunta) everstiluutnantti Pasi Jouko Pasivirta (Maanpuolustuskorkeakoulu) everstiluutnantti Yrjö Olavi Sairanen (Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus) everstiluutnantti Kari Matti Tapani Pietiläinen (Kainuun prikaati) everstiluutnantti Rami Kalervo Saari (Karjalan prikaati) everstiluutnantti Janne Alpertti Jaakkola (Porin prikaati) everstiluutnantti Kimmo Tapani Hyvärinen (Ilmavoimien esikunta)

PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Itä-Suomen Huoltorykmentti Koivujärven varasto

PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Itä-Suomen Huoltorykmentti Koivujärven varasto

Eversti evp Pentti Väänänen totesi asevarikon 90-vuotisjuhlien juhlapuheessaan toivovansa, että Kuopion varikon upeat työntekijät, entiset ja nykyiset pitävät yhteyttä ja kokoontuvat Kuopiossa muistelemaan menneitä aikoja vaikkapa vuosittain elokuussa koulujen alettua. Tämän haasteen hän antoi jalostettavaksi varikon silloiselle päällikölle. Kuopion Varikon päällikkö totesi killan perustamisen olevan käyttökelpoisin ratkaisu haasteeseen.

Helteitä oli tänä kesänä viikon enemmän kuin tavallisesti

Helteitä oli tänä kesänä viikon enemmän kuin tavallisesti

Hulkko on palvellut marraskuusta 2012 Maavoimien operaatiopäällikkönä Maavoimien esikunnassa. Hän on aikaisemmin palvellut muun muassa erityistehtävissä Pääesikunnan kansliassa ja Pääesikunnan esikuntaosastolla, Utin jääkärirykmentin komentajana, apulaisosastopäällikkönä operatiivisella osastolla Itäisen maanpuolustusalueen esikunnassa sekä vanhempana osastoesiupseerina Pääesikunnan operatiivisella osastolla. Hänet ylennettiin everstiksi 6.12.2006.

It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set Puo­lus­tus­voi­mis­sa

It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set Puo­lus­tus­voi­mis­sa

Junttila on Puolustusministeriön suunnitteluyksikön johtaja. Hän on aikaisemmin toiminut muun muassa Suomen sotilasasiamiehenä Yhdysvalloissa, Suomenlahden meripuolustusalueen komentajana sekä Maanpuolustuskurssien johtajana. Hänet ylennettiin kommodoriksi vuonna 2003.

Puolustusvoimien lippujuhlapäivän ylennykset ja sotilasansiomitalit

Kätkö ei sijaitse annetuissa koordinaateissa, vaan saat oikeat koordinaatit vastaamalla oheisiin kysymyksiin. Kätkö ei sijaitse puolustusvoimien alueella ja olethan tarkkana, ettet luvatta kulje kielletyllä alueella. Kielletyn alueen rajat on merkitty valko-sinisin maalauksin ja kieltotauluin.

Puolustusvoimien lippujuhlapäivän ylennykset ja sotilasansiomitalit

Tasavallan presidentti Tarja Halonen on ylentänyt kenraalimajuri Arto Rädyn (s. 1955) kenraaliluutnantiksi. Hän on palvellut vuoden 2009 elokuusta Puolustusvoimien operaatiopäällikkönä Pääesikunnassa.