Islamin synty ja leviäminen

Islamin synty ja leviäminen

12. Islamilainen maailma – synty ja leviäminen

Kysymys on niin mutkikas, että se pitää asetella toisin. Kuka erottaa sunneja ja shiioja? Vastaus on Ali, profeetan vävy. Profeetta Muhammed perusti islamin 600-luvun alussa. Muhammed yhdisti nopeasti hajanaisia arabien yhdyskuntia. Muslimeja oli ehkä jo satatuhatta, kun profeetta kuoli vuonna 632.

Andalusia oli islamin ensimmäinen etappi Euroopassa

Andalusia oli islamin ensimmäinen etappi Euroopassa

Monet ilmiöt ovat saaneet vaikutteita Lähi-idästä ja islamilaisesta kulttuurista. Ilman arabeilta saatua oppia olisi Euroopan 1600-luvun tiedemiesten kuten Kopernikuksen, Newtonin ja Galilein työ ollut mahdotonta.

Islamin miekka - idän ja lännen konfliktien historia

Islamin miekka – idän ja lännen konfliktien historia

Nykyään käytettyjen eri menetelmien suosio vaihtelee tarkasteltavien teosten laajuuden mukaan. Varhaisen islamin historian yleiskatsauksille kuvaava lähestymistapa on suositumpi. Tutkijoille, jotka tarkastelevat syvällisesti islamin alkua, lähdekriittisiä ja perinnekriittisiä menetelmiä noudatetaan useammin.

Lukijoilta: Kun ei tunneta islamin historiaa eikä uskontoa mennään harhaan

Lukijoilta: Kun ei tunneta islamin historiaa eikä uskontoa mennään harhaan

Kolmansista maista Suomeen ja muualle Eurooppaan suuntautuneen voimakkaan muuttoliikkeen myötä islam on hiljalleen noussut julkisen keskustelun aiheeksi myös Suomen tiedotusvälineissä. Internetin puolella islamista on käyty keskustelua jo pidemmän aikaa. Kansalaisten yleinen tietämys islamista rajoittuu kuitenkin toistaiseksi vahvasti tiedotusvälineiden välittämään kuvaan, joka on usein varsin kaunisteltu ja kritiikistä riisuttu.

Mitä ideologia selittää islamistisesta terrorista?

Mitä ideologia selittää islamistisesta terrorista?

Ideologian merkitys minkä hyvänsä historiallisen ilmiön selittäjänä kytkeytyy syviin peruskysymyksiin siitä, mikä ylipäänsä on aatteiden ja mikä puolestaan taloudellisten ja muiden rakenteiden rooli historiallista kehitystä ohjaavina tekijöinä.

Suufilaisuus eli islamin mystiikka korostaa henkilökohtaista yhteyttä Jumalaan. Suufilaisuuden kultakausi oli 900-1200 -luvuilla, mutta se vaikuttaa yhä ympäri maailmaa. Siitä kertoo, että suufimystikko Maulana Rumi on Yhdysvaltojen suosituimpia runoilijoita.

Suufilaisuus eli islamin mystiikka korostaa henkilökohtaista yhteyttä Jumalaan. Suufilaisuuden kultakausi oli 900-1200 -luvuilla, mutta se vaikuttaa yhä ympäri maailmaa. Siitä kertoo, että suufimystikko Maulana Rumi on Yhdysvaltojen suosituimpia runoilijoita.

Tataareista seuraavina Suomeen muutti toisen maailmansodan jälkeen lähinnä arabimiehiä opiskelemaan tai tekemään työtä. Osa heistä jäi Suomeen ja avioitui täällä. He alkoivat järjestäytyä 1980-luvun lopulla perustamalla Suomen Islamilaisen Yhdyskunnan. Yhdyskunta järjestää rukoushetkiä, pitää koraanikoulua ja antaa arabiankielen kursseja. Se ylläpitää myös islamilaista päiväkotia. Seuran tiloissa toimi jonkun aikaa epävirallinen islamilainen koulu, mutta lukuisista yrityksistä huolimatta virallista koulua ei ole saatu perustettua Suomeen.

Vain pyöräilevillä kaupunkilaisilla on väliä

Seurakuntien toteuttamaan lähetystyöhön kuuluu hengellisen työn lisäksi oikeudenmukaisuuden puolesta puhuminen ja resurssien jakaminen toisten kristittyjen kanssa sekä kotimaassa että maailmalla.

Rooman kirkon hajaannus ja Islamin opin synty

Malesian pyrkimys on olla alueen islamilaisen pankkitoiminnan keskus. Islamilaisen pankkitoiminnan suosion kasvu, niin Malesiassa kuin muuallakin maailmassa, juontuu yleisestä islamin aseman elpymisestä ja muslimien halusta noudattaa islamin oppeja kaikilla elämän osa-alueilla. Islamilaisen pankkitoiminnan odotetaan kasvavan voimakkaasti lähivuosina.

Atte Kaleva: ”Suomessa valkopestään islamia ja ummistetaan silmät sen kielteisiltä piirteiltä”

Katsoessaan WTC-tornien romahtamista televisiosta hän ymmärsi, että tarkkaan orkesteroidut iskut eivät voineet olla mielenvikaisten tekemiä. Eivät, vaikka ne asiantuntijavoimin sellaisiksi tuoreeltaan selitettiin.