Islam levinneisyys

Islam levinneisyys

Maailman väestö uskonnollistuu – Islam valtaa alaa

Islamissa on kaksi pääsuuntausta: sunnalaisuus ja shiialaisuus. Muslimeista 90 % on sunneja. Yhteensä muslimeja on eri puolilla maailmaa yli 1,2 miljardia. Tämä on noin 20 % maapallon väestöstä. Islam on maailman toiseksi suurin uskontokunta. Sillä on lukumääräisesti eniten kannattajia Indonesiassa ja Intiassa. Useimmissa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan arabimaissa islam on valtauskonto.

Islamin suuntaukset kartalla: muslimeja hiertää kaikkien aikojen perintöriita

Islam on levinnyt lähes kaikkialle maailmaan. Vaikka valtaosa muslimeista elää sovussa keskenään, ei ristiriidoilta tai sodilta ole vältytty. Levottomuuksien takana on usein kaksi ryhmää: sunni- ja shiiamuslimit. Ryhmien väliltä on vaikea löytää suuria eroja. Ne ovatkin ne pienet erot, jotka selittävät monia islamilaisen maailman levottomuuksia.

Evankelis-luterilaisen uskonnon pakolliset kurssit

Evankelis-luterilaisen uskonnon pakolliset kurssit

Suomessa on viime vuosina havahduttu huomaamaan, miten muiden Euroopan maiden tavoin islamin uskon edustajien määrä maassa kasvaa nopeasti. Vielä muutama vuosikymmen sitten kaduilla ei juurikaan näkynyt ei-eurooppalaisia, mutta nyt tilanne on sekä katukuvan että väestötilastojen valossa toinen.

Bring your visual storytelling to the next level

Bring your visual storytelling to the next level

Lisäksi HämeenAnttila selvittää uskonnon vaikutusta ihmisten jokapäiväiseen elämään. Tietyistä peruspilareista huolimatta ylimalkainen yleistäminen ei tule kysymykseen, sillä yhtenäistä islamilaista kulttuuria ei ole olemassakaan uskonnon laajan levinneisyyden takia. Yli viidesosa maailman väestöstä lukeutuu muslimeihin.

Mitä annettavaa islamilla on radikalisoitumisen ehkäisemiseen, kysytään Tiedekulmassa 10.11.

Mitä annettavaa islamilla on radikalisoitumisen ehkäisemiseen, kysytään Tiedekulmassa 10.11.

Keskustelua luvassa siitä, mistä radikalisoituminen johtuu ja mitä ratkaisukeinoja sen torjumiseksi on olemassa. Entä mitkä ovat uskontodialogin mahdollisuudet ja mikä on islamin rooli radikalisoitumisen ehkäisemisessä?

 Millaista hyväntekeväisyyttä vapaamuurarit harjoittavat?

Millaista hyväntekeväisyyttä vapaamuurarit harjoittavat?

Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.

HKLJ - Helsingin kaupunginkirjaston luokitusjärjestelmä

HKLJ – Helsingin kaupunginkirjaston luokitusjärjestelmä

Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti lisääntyy. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa viestintäympäristöissä. Hän osaa käyttää luontevasti ja monipuolisesti suomen kielen keskeisiä rakenteita.

Islam ja kristinusko puhuvat samasta Jumalasta

Kun seuraan keskusteluja somessa, toivoisin kyllä yleiseen jakoon jonkinlaista uskontojen aapiskirjaa. Jotta edes faktat olisivat kohdillaan, toteanpa nyt uskontotieteellisenä tosiasiana: muslimit ja kristityt – sekä siinä sivussa juutalaiset – puhuvat kaikki ihan samasta Jumalasta!

Sirkus on erinomaista jumppaa myös aivoille

Pari vuosikymmentä sitten Suomeen rantautui satanismin ja saatananpalvonnan aalto, joka puhutti kansalaisia pitkään. Keskustelua saatananpalvonnasta virittivät 1990-luvun alussa etenkin herätyskristilliset tahot, jotka kokivat, että tuolloin oli alkanut viimeinen taisto Jumalan ja Saatanan kannattajien välillä.