Islam abortti

Islam abortti

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Eutanasialla tarkoitetaan armomurhaa tai armokuolemaa. Ihmisen ei kuitenkaan pidä leikkiä jumalaa eikä pyrkiä päättämään toisen elämästä ja kuolemasta. Eutanasia on ihmisen tappamista. Kärsimyksen poisto ei ole peruste. Kärsimystä voi hoitaa ja lieventää normaalein lääketieteen keinoin. Aina voi tapahtua paranemista myös vaikeissa tapauksissa. Jumala päättää ihmisen elämän pituuden. Kärsimykselläkin on tarkoitus. Eutanasia on siksi kielletty islamissa.

Maassa maan tavalla – suomalaisen islamin kuolemakäsitykset

Maassa maan tavalla – suomalaisen islamin kuolemakäsitykset

Vanhemmat ovat vastuussa lastensa kasvattamisesta, ja tämä vastuu sisältää myös heidän suojelemisen kaikelta, mikä voi vahingoittaa heidän moraaliaan. Islamin tutkijat eivät suosittele varhaista seksuaaliopetusta lapsille, koska tällaisiin opetussuunnitelmiin sisältyvä tieto saattaa vaikuttaa kielteisesti pienen lapsen mieliin.

17. Saako oman elämänsä pituudesta päättää?

17. Saako oman elämänsä pituudesta päättää?

Ihmisen elämä kuvataan usein kaarena syntymästä kuolemaan. Elämänkaaren vaiheisiin liittyy lukuisia eettisiä kysymyksiä, joihin ei ole yksiselitteisiä vastauksia. Ei ole yhtä oikeaa näkemystä siitä, mistä ihmiselämä alkaa. Alkaako se munasolun hedelmöittymisestä, munasolun kiinnittymisestä kohtuun, tietyn ikäisestä sikiöstä vai syntymästä? Yksimielisyyttä ei ole myöskään siitä, onko ihmisellä oikeus päättää oman elämänsä pituudesta.

Islam asettaa rajoituksia avioliiton solmimiselle

Islam asettaa rajoituksia avioliiton solmimiselle

Hyvä tietysti, että Hussein edes yrittää. Mutta suomalaisena nationalistina minä en alistu enkä hyväksy mitään erivapauksia yhdellekään maahanmuuttajalle, en minkään väriselle tai uskoiselle. Tervetuloa, mutta meidän ehdoin.

 Päivi Räsänen ei tekisi aborttia raiskatulle, TEKISITKÖ SINÄ?

Päivi Räsänen ei tekisi aborttia raiskatulle, TEKISITKÖ SINÄ?

pyytää aborttia ja tehdä sitten valituksen tästä lääkäristä kun ei hoida ammatillisia velvollisuuksiaan. Uskomatonta, miten joiltain uskovaisilta katoaa kyky nähdä todellisuutta. Käyttäkäämme äänioikeutta…

Miten Islam tarkastella lääketieteen etiikan?

Miten Islam tarkastella lääketieteen etiikan?

Yhdistynyt Kristuksen kirkko päätti kuudennessatoista kirkolliskokouksessaan, että se ”kannattaa miesten ja naisten oikeutta asianmukaisten perhesuunnittelupalvelujen ja turvallisen, laillisen abortin saamiseen yhtenä vaihtoehtona”.

Miten luoda tieteen avulla aborttia koskevat moraaliset asenteensa

Miten luoda tieteen avulla aborttia koskevat moraaliset asenteensa

Sosiologisesti ja kulttuurisesti asian oleellisin puoli olisi mielestäni siinä, minkälaista moraalin rappiota erilaiset liberalistiset käsitykset edistyksestä, vapaudesta ja oikeuksista ovat tuottaneet. Olisiko sosiaalisista syistä tehtävä abortti niin yleinen, mikäli hedonistinen oikeuspropaganda ei olisi niin läpitunkevaa? Suhtauduttaisiinko sikiöön eli lapseen eri tavalla, jos ihmisten vastuuta ei olisi tehty tyhjäksi erilaisilla taivaita hipovilla oikeusväittämillä?

Äänetön huuto, kirja elämän puolesta, abortti ei ole ainoa vaihtoehto, Marja Rantanen, Olavi Ronkainen

Lähetyshiippakunnan papeista piispa Matti, Sakari Korpinen ja minä itse olemme kokeneet pappisvirkamme aikana kirkon radikaalin siirtymisen kristillisestä etiikasta ja opista pakkomaallistumiseen ja uuteen, ei-kristilliseen uskonnollisuuteen perinteisten holvien suojassa. Oli kysymyksiä, jotka 1960-luvulta lähtien erottivat vedenjakajan tavoin papiston ja maallikot kahteen, yhä jyrkemmin vastakkaiseen joukkoon.

Nämä ovat Trumpin pointit: Laittomat siirtolaiset ulos, Obamacare alas, islam on uhka USA:lle ja ase jokaisen perusoikeus

Kristittyjen ja muslimien uskossa on näennäisesti paljon yhteistä. Molemmilla on Pyhä Kirja, joka katsotaan jumalalliseksi ilmoitukseksi. Molemmissa uskonnoissa uskotaan yhteen Jumalaan. Molemmissa uskonnoissa uskotaan Jeesukseen. Molemmissa uskonnoissa uskotaan viimeiseen tuomioon. Olisiko siis mahdollista todeta, että näillä kahdella suurella uskonnolla on hyvin paljon yhteneväisyyksiä, jopa niin paljon, että voitaisiin puhua saman uskon erilaisista tulkinnoista tai haaroista?