Irtisanomisaika uusi työsopimus

Irtisanomisaika uusi työsopimus

Työsopimuksen irtisanominen työntekijän toimesta

Pelkkä työn oleellinen väheneminen ei riitä irtisanomisperusteeksi, mikäli työntekijä voidaan irtisanomisen sijasta sijoittaa muihin tehtäviin. Tällöin työntekijälle on tarjottava ensisijaisesti hänen työsopimuksensa mukaista työtä. Jos tällaista työtä ei ole, työntekijälle on tarjottava muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä. Työnantajan on tarvittaessa järjestettävä työntekijälle sellaista uusien tehtävien edellyttämää koulutusta, jota voidaan molempien sopijapuolten kannalta pitää tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena.

TEKin jäsenenä saat monipuolista lakipalvelua 

TEKin jäsenenä saat monipuolista lakipalvelua 

Uuden työn aloittamisen ajankohta tulee lähtökohtaisesti ajoittaa niin, että edellinen työsuhde päättyy ennen uuden alkamista. Irtisanomisajan pituus määräytyy useimmiten työsopimuksessa sovitun mukaisesti. Tietyissä työehtosopimuksissa on määräyksiä, jotka rajoittavat työnantajan ja työntekijän oikeutta sopia irtisanomisajan pituudesta, mutta ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksissa tällaiset määräykset ovat harvinaisia. On tärkeä huomata, että työsopimuslaissa mainittuja irtisanomisaikoja noudatetaan vain, jos työnantaja ja työntekijä eivät ole sopineet irtisanomisajasta.

Irtisanomisajan palkka uuden työn alkaessa - KKO:2010:95

Irtisanomisajan palkka uuden työn alkaessa – KKO:2010:95

Käräjäoikeuden ratkaisussa 2010:95 oli kyse irtisanomisajan palkasta. Työnantaja oli 7.12.2005 irtisanonut taloudellisin ja tuotannollisin perustein A:n ja B:n työsopimukset päättymään irtisanomisajan kuluttua 7.6.2006 ja vapauttanut heidät työntekovelvoitteesta 28.2.2006 lukien. A ja B olivat aloittaneet toisen työnantajan palveluksessa 20.3.2006. Tapauksessa oli kysymys siitä, olivatko A:n ja B:n työsopimukset rauenneet 19.3.2006, ja oliko työnantaja velvollinen maksamaan irtisanomisajan palkan ajalta 20.3. – 7.6.2006.

Työsuhteen päättyminen - Oikeuden päätökset

Työsuhteen päättyminen – Oikeuden päätökset

Työsuhde voi päättyä määräajan päättymiseen, irtisanomiseen, purkamiseen tai erityistilanteessa siihen, että työsuhdetta pidetään purkautuneena. Sekä työntekijä että työnantaja voivat päättää työsuhteen, kun päättämiseen on lain mukaiset perusteet.

Irtisanouduin – kuinka pitkään minun on vielä tehtävä töitä?

Irtisanouduin – kuinka pitkään minun on vielä tehtävä töitä?

Ennen irtisanoutumista kannattaa tehdä kirjallinen työsopimus uuden työnantajan kanssa, jolloin voi parhaiten varmistaa työn alkamisen sovittuna ajankohtana. Voit tarkistuttaa uuden työsopimuksesi liiton työsuhdeasiantuntijalla ennen allekirjoittamista. Jos haluat liiton asiantuntijan kommentit, toimita sopimuspaperit liiton asiakaspalveluun jäsensivujen kautta salattuna sähköpostina.

Koronapandemia ei ole peruste huonontaa työsuhteen ehtoja

Koronapandemia ei ole peruste huonontaa työsuhteen ehtoja

Työntekijä voi hyväksyä työnantajan esityksen esimerkiksi työajan muuttamisesta joko nimenomaisesti ilmoittamalla suostuvansa muutokseen tai hiljaisesti siten, että hän ryhtyy tekemään työtä muutetuin ehdoin. Olisi kuitenkin tärkeää käydä läpi muutoksen vaikutus palkkaan ja muihin työsuhteen ehtoihin.

Irtisanoutuminen, miten se kannattaa hoitaa?

Irtisanoutuminen, miten se kannattaa hoitaa?

Irti-sanomisajat ovat eripituisia riippuen työsuhteen kestosta ja siitä kumpi osapuoli suorittaa irtisanomisen. Työnantajan irtisanoessa alle vuoden kestäneessä työsuhteessa irtisanomisaika on 14 päivää, vuodesta neljään vuoteen kestäneessä yksi kuukausi, neljästä kahdeksaan vuotta kestäneessä kaksi kuukautta, 8–12 vuotta kestäneessä neljä kuukautta ja yli 12 vuotta kestäneessä kuusi kuukautta. Työntekijän irtisanoessa irtisanomisaika on 14 päivää alle viisi vuotta kestäneessä ja yksi kuukausi yli viisi vuotta kestäneissä työsuhteissa.

Määräaikaista työsuhdetta ei voi irtisanoa

Työnantaja tai työntekijä voi irtisanoa eli lopettaa vakituisen työsuhteen. Määräaikainen työsuhde päättyy etukäteen sovittuna päivänä. Sitä ei voi irtisanoa, ellet ole sopinut, että sinulla on mahdollisuus irtisanoa sopimus työnantajasi kanssa.

Velvollisuudet eivät muutu irtisanomisaikana

Poissaolot esimerkiksi sairauden vuoksi on selvitettävä samassa laajuudessa kuin työsuhteen aikana muutoinkin. Irtisanomisaikana tulee siis esimerkiksi lääkärintodistusten suhteen toimia työpaikan normaalikäytäntöjen mukaisesti. Toisaalta työnantaja ei myöskään voi nostaa rimaa selvitysvelvollisuuden suhteen pelkästään sen perusteella, että työntekijä on irtisanoutunut.