Irtisanomisaika työntekijän toimesta

Irtisanomisaika työntekijän toimesta

Irtisanomisaika työntekijän toimesta

Irtisanouduin – kuinka pitkään minun on vielä tehtävä töitä?

Irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomista seuraavasta päivästä lukien. Mikäli noudatetaan esimerkiksi 14 päivän irtisanomisaikaa, ja työntekijä irtisanoo työsuhteensa päättymään kuukauden 1. päivänä, päättyy työsuhde 15. päivänä samaa kuuta.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Työsuhteen voi päättää suullisestikin, mutta on suositeltavaa tehdä se kirjallisesti, jotta voit tarvittaessa todistaa asian. Ilmoituksessa on hyvä lukea nimesi ja henkilötietosi, päivämäärä sekä ilmoitus irtisanoutumisesta.

Työsuhteen päättyminen - Työsopimuksen irtisanominen - Irtisanomisajat

Työsuhteen päättyminen – Työsopimuksen irtisanominen – Irtisanomisajat

Työsuhde voi päättyä määräajan päättymiseen, irtisanomiseen, purkamiseen tai erityistilanteessa siihen, että työsuhdetta pidetään purkautuneena. Sekä työntekijä että työnantaja voivat päättää työsuhteen, kun päättämiseen on lain mukaiset perusteet.

Määräaikaista työsuhdetta ei voi irtisanoa

Määräaikaista työsuhdetta ei voi irtisanoa

Työnantaja tai työntekijä voi irtisanoa eli lopettaa vakituisen työsuhteen. Määräaikainen työsuhde päättyy etukäteen sovittuna päivänä. Sitä ei voi irtisanoa, ellet ole sopinut, että sinulla on mahdollisuus irtisanoa sopimus työnantajasi kanssa.

Suostuin hätäpäissäni irtisanomaan itseni – olisinko voinut toimia toisin?

Suostuin hätäpäissäni irtisanomaan itseni – olisinko voinut toimia toisin?

Työntekijä voi irtisanoutua milloin tahansa toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta irtisanomisaikaa noudattaen. Määräaikaisesta työsuhteesta ei voi irtisanoutua, jos siitä ei ole erikseen sovittu.

Siun sote vähentää työvoimaa 150 henkilöllä

Siun sote vähentää työvoimaa 150 henkilöllä

Kyse voi olla työsuhteen velvoitteiden vakavasta rikkomisesta tai laiminlyönnistä. Kyseeseen voivat tulla myös tilanteet, joissa työntekijä ei enää suoriudu tehtävistään esimerkiksi terveydentilan perusteella.

Työsopimuksen irtisanominen tai purkaminen

Työsopimuksen irtisanominen tai purkaminen

Määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa, ellei irtisanomisesta ole sovittu työsopimusta tehtäessä tai asiasta sovita erikseen työsuhteen aikana. Työnantaja voi purkaa määräaikaisen työsopimuksen, jos työntekijä rikkoo tai laiminlyö työsuhdevelvoitettaan olennaisesti.

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päättyy

Irtisanomisaika työntekijän toimesta

Työpaikan vaihtamisessa on yllättävän monia asioita, jotka kannattaa huomioida, jotta siirtyminen sujuu mahdollisimman jouhevasti. Tälle sivulle on koottu tietoa ja vinkkejä työpaikan vaihtamistilanteeseen: mitä sinun kannattaa huomioida tilanteessasi ja millaisia palveluita voit jäsenenä hyödyntää.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Työsuhde voi päättyä joko irtisanomalla tai purkamalla työsopimus. Jos työsopimus irtisanotaan, työsuhde päättyy irtisanomisajan kuluttua. Irtisanoutumisaika määräytyy käytössä olevan työehtosopimuksen sekä työsuhteen keston mukaan. Työsopimuksen purkaminen päättää työsuhteen heti.