Irtisanomisaika metalli

Irtisanomisaika metalli

Työsopimuksen irtisanominen tai purkaminen

Määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa, ellei irtisanomisesta ole sovittu työsopimusta tehtäessä tai asiasta sovita erikseen työsuhteen aikana. Työnantaja voi purkaa määräaikaisen työsopimuksen, jos työntekijä rikkoo tai laiminlyö työsuhdevelvoitettaan olennaisesti.

Määräaikaista työsuhdetta ei voi irtisanoa

Määräaikaista työsuhdetta ei voi irtisanoa

Työnantaja tai työntekijä voi irtisanoa eli lopettaa vakituisen työsuhteen. Määräaikainen työsuhde päättyy etukäteen sovittuna päivänä. Sitä ei voi irtisanoa, ellet ole sopinut, että sinulla on mahdollisuus irtisanoa sopimus työnantajasi kanssa.

38.2 Irtisanomisajan noudattamatta jättäminen

38.2 Irtisanomisajan noudattamatta jättäminen

Työnantajan, joka on irtisanonut työsopimuksen noudattamatta irtisanomisaikaa, on maksettava työntekijälle korvauksena keskituntiansion mukainen palkka irtisanomisaikaa vastaavalta ajalta. Lisäksi työnantajan on maksettava irtisanomisajalta menetetty vuosilomakorvaus.

Työsuhteen päättyminen - Oikeuden päätökset

Työsuhteen päättyminen – Oikeuden päätökset

Työsuhde voi päättyä määräajan päättymiseen, irtisanomiseen, purkamiseen tai erityistilanteessa siihen, että työsuhdetta pidetään purkautuneena. Sekä työntekijä että työnantaja voivat päättää työsuhteen, kun päättämiseen on lain mukaiset perusteet.

Irtisanomisajan palkka, korvaus tai taloudellinen etuus työsuhteen päättyessä

Irtisanomisajan palkka, korvaus tai taloudellinen etuus työsuhteen päättyessä

Taloudellinen etuus jaksotetaan työstä saadun laskennallisen päiväpalkan perusteella. Päiväpalkka lasketaan samoin kuin ansiopäivärahan perusteena oleva päiväpalkka, mutta siitä ei vähennetä työeläke-, työttömyysvakuutus- ja sairausvakuutuksen päivärahamaksua (4,24 % vuonna 2019 ja 4,14 % vuonna 2020). Taloudellisena etuutena maksettu summa jaetaan laskennallisella päiväpalkalla, ja tästä saatu luku on jaksotuspäivien lukumäärä. Jaksotusajan laskeminen alkaa työsuhteen päättymisestä lukien ja aikaan lasketaan viisi päivää viikossa maanantaista perjantaihin.

Työsuhteen päättyminen lomautuksen aikana

Työsuhteen päättyminen lomautuksen aikana

Lomautettu työntekijä saa irtisanoa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa milloin vain lomautuksen aikana. Lomautetun työntekijän irtisanomisoikeus on riippumaton siitä, onko työsopimus voimassa toistaiseksi vai määräaikainen. Irtisanomisoikeus ei myöskään riipu lomautuksen perusteesta eikä toteuttamistavasta. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän kalenteripäivän aikana.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Työ alkaa yksivuorotyössä klo 7.00 ja päättyy klo 16.00. Kaksivuorotyössä työ alkaa klo 06.00 ja päättyy viimeistään klo 24.00. Vuorot vaihtuvat viikoittain. Lauantai on vapaapäivä, ellei työn luonteesta tai muista syistä työtä ole tarpeen tehdä silloinkin.

Sähkösopimuksiin liitettävien lisäpalveluiden ehdot

Voit tehdä Fortum Kesto, Takuu, Tarkka, Vakaa ja Vakio -sähkösopimuksen olipa kotisi tai vapaa-ajanasuntosi missä päin Suomea tahansa. (Poikkeuksena Ahvenanmaa ja muutama muu paikkakunta joka ei ole yhteydessä Suomen valtakunnanverkkoon). Paikallinen sähköverkkoyhtiö huolehtii sähkön siirtämisestä toimituskohteeseen.  Voit hankkia Fortum-sopimukseesi lisäpalveluina alkuperämuutoksen (100 % uusiutuva, Aurinkovalinta, EKOtuulisähkö) sekä Tarkka-sopimukseen Hintatakuu-palvelun. 

Pöytäkirja koskien tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen muuttamista eräiltä osin

Pelican haluaa tehdä kaikkensa Asiakkaittensa turvallisuuden suojelemiseksi. Asiakas on velvollinen perehtymään näihin turvallisuusohjeisiin ja noudattamaan niitä, jotta Pelican voi mahdollisimman hyvin suojella Asiakkaan turvallisuutta.