Irtisanomisaika ilman työsopimusta

Irtisanomisaika ilman työsopimusta

Työsuhteen päättyminen – Oikeuden päätökset

Työsuhde voi päättyä määräajan päättymiseen, irtisanomiseen, purkamiseen tai erityistilanteessa siihen, että työsuhdetta pidetään purkautuneena. Sekä työntekijä että työnantaja voivat päättää työsuhteen, kun päättämiseen on lain mukaiset perusteet.

Irtisanouduin – kuinka pitkään minun on vielä tehtävä töitä?

Irtisanouduin – kuinka pitkään minun on vielä tehtävä töitä?

Työsopimus on vapaamuotoinen työnantajaa ja työntekijää sitova sopimus. Työsopimuksella sovittavia asioita rajoittavat kuitenkin muun muassa työsopimuslain, työaikalain ja vuosilomalain säännökset, jotka työnantajan tulee ottaa huomioon.

Määräaikaista työsuhdetta ei voi irtisanoa

Määräaikaista työsuhdetta ei voi irtisanoa

Työnantaja tai työntekijä voi irtisanoa eli lopettaa vakituisen työsuhteen. Määräaikainen työsuhde päättyy etukäteen sovittuna päivänä. Sitä ei voi irtisanoa, ellet ole sopinut, että sinulla on mahdollisuus irtisanoa sopimus työnantajasi kanssa.

Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen sopimus

Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen sopimus

Osittaista hoitovapaata voi pitää pidempäänkin – siihen asti, kunnes lapsen toinen lukuvuosi koulussa päättyy. Hoitovapaata saa vain toinen vanhemmista tai huoltajista kerrallaan. Vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen hoitoon voi saada hoitovapaata siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 18.

Irtisanomissuojaa ja lomautusta koskeva sopimus

Irtisanomissuojaa ja lomautusta koskeva sopimus

Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista työntekijästä johtuvasta tai hänen henkilöönsä liittyvästä syystä, työntekijän irtisanoutumista sekä niitä menettelytapoja, joita noudatetaan irtisanottaessa tai lomautettaessa työntekijöitä taloudellisista tai tuotannollisista syistä. Sopimus ei koske ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa (630/98) tarkoitettuja työsuhteita.

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päättyy

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päättyy

Työntekijän osalta irtisanomisaika on 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta. Jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta, on työntekijän noudatettavaksi tuleva irtisanomisaika yksi kuukausi.

Työsopimuksen purkaminen työnantajan toimesta

Työsopimuksen purkaminen työnantajan toimesta

Työsopimuksen laatimiseen on tarjolla useita vapaasti käytettäviä sopimuspohjia. Esimerkkejä eri tahojen sopimuspohjista on kerätty alle. Näistä voi teetettävän työn mukaan valita jonkun sopivan ja käyttää sitä pohjana työsopimuksen tekemiseen.

Työsopimuksen irtisanominen tai purkaminen

Määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa, ellei irtisanomisesta ole sovittu työsopimusta tehtäessä tai asiasta sovita erikseen työsuhteen aikana. Työnantaja voi purkaa määräaikaisen työsopimuksen, jos työntekijä rikkoo tai laiminlyö työsuhdevelvoitettaan olennaisesti.

Työntekijän ja työnantajan irtisanomisajat

A probationary period may be agreed at the start of the employment relationship. During the probationary period, either party can terminate the employment contract without notice. According to current law, the probationary period may be at most six months. However, in some sectors, collective agreements may still stipulate that probationary periods may not exceed four months.