Irtisanominen sairaslomalla

Irtisanominen sairaslomalla

Työsuhteen päättäminen sairauden perusteella

Laissa käytetyin termein ilmaistuna työntekijä voidaan irtisanoa sairauden, vamman tai tapaturman perusteella, mikäli työntekijän työkyky on näiden vuoksi alentunut olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista.  

Milloin työsuhteen saa päättää sairauden perusteella?

Milloin työsuhteen saa päättää sairauden perusteella?

ERTOn jäsenet kysyvät usein työsuhdeneuvonnastamme työsuhteen irtisanomisesta sairauden perusteella. Heitä mietityttää, miten kauan kestänyt sairaus voi olla irtisanomisperuste, täytyykö työnantajan tarjota muuta työtä vaihtoehtona irtisanomiselle ja mitkä kaikki muut asiat vaikuttavat irtisanomisen laillisuuteen.

Sopimustieto.fi - Paras tapa laatia sopimukset

Sopimustieto.fi – Paras tapa laatia sopimukset

Pääsäännön mukaan työntekijää ei saa sairauden perusteella irtisanoa. Kuitenkin poikkeussäännöksen mukaan työnantaja voi irtisanoa työsuhteen sairauden perusteella tietyin edellytyksin. Sairauden perusteella irtisanominen edellyttää seuraavan kolmivaiheisen prosessin läpikäyntiä:

Työsuhteen päättyminen - Oikeuden päätökset

Työsuhteen päättyminen – Oikeuden päätökset

Työsuhde voi päättyä määräajan päättymiseen, irtisanomiseen, purkamiseen tai erityistilanteessa siihen, että työsuhdetta pidetään purkautuneena. Sekä työntekijä että työnantaja voivat päättää työsuhteen, kun päättämiseen on lain mukaiset perusteet.

 Käräjäoikeus: Sairauden vuoksi ei saa irtisanoa

Käräjäoikeus: Sairauden vuoksi ei saa irtisanoa

Vantaan käräjäoikeus on 13.4.2012 antamallaan tuomiolla arvioinut koeaikapurun edellytyksiä. Työsopimuslain mukaan koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä perusteilla. Sitä ei saa purkaa myöskään koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Mikäli työntekijä kykenee esittämään todennäköisiä syitä sille, että purkuperuste on syrjivä tai muuten epäasiallinen, todistustaakka purkuperusteen asiallisuudesta on työnantajalla. 

Työntekijästä tai viranhaltijasta johtuvat irtisanomisperusteet

Työntekijästä tai viranhaltijasta johtuvat irtisanomisperusteet

Työntekijästä tai viranhaltijasta johtuvana asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää palvelussuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä.

Voidaanko minut irtisanoa, jos sairausloma kestää pitkään?

”Selkäleikkauksen jälkeinen sairauslomani on pitkittynyt ja olen ollut sairauslomalla jo yli puoli vuotta. Pelkään, että minut irtisanotaan. Voiko työnantajani tehdä niin?”

Irtisanomisen ihanuus ja kurjuus – Neljä tositarinaa potkuista ja siitä, miksi työnantaja haluaisi päästä helpommin hankalasta työntekijästä eroon

Eteläsuomalaisen teollisuusyrityksen omistaja otti töihin miehen, joka töihin tullessaan selvitti työterveystarkastuksen puhtain paperein, mutta alkoi oireilla pian neljän kuukauden koeajan päätyttyä.

Yhdenjaksoinen ja pitkäaikainen työkyvyn alenema

Millaiset sairaslomatodistukset olet toimittanut työnantajalle? Ei riitä, että vaan ilmoitat sairaslomasi jatkosta, vaan lain mukaan sinun pitää mahdollisimman pikaisesti, saatuasi itse asiasta tiedon ilmoittaa sairaslomasi kesto työnantajalle.

Määräaikaista työsuhdetta ei voi irtisanoa

Työnantaja tai työntekijä voi irtisanoa eli lopettaa vakituisen työsuhteen. Määräaikainen työsuhde päättyy etukäteen sovittuna päivänä. Sitä ei voi irtisanoa, ellet ole sopinut, että sinulla on mahdollisuus irtisanoa sopimus työnantajasi kanssa.