Ilmoitus häirinnästä

Ilmoitus häirinnästä

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu – Ingressi

Häirintää voi esiintyä millä tahansa työpaikalla. Työnantajan tulee aktiivisesti seurata, esiintyykö työpaikalla häirintää, ja puuttua työpaikalla ilmenevään häirintään oma-aloitteisesti. Yleensä häirintä on sitä helpommin ratkaistavissa, mitä aikaisemmassa vaiheessa siihen puututaan. Häirintää voidaan myös ehkäistä esimerkiksi laatimalla jo ennalta hyvän työkäyttäytymisen pelisäännöt ja huolehtimalla, että jokainen työyhteisössä on tietoinen siitä, että häirintään puututaan johdonmukaisesti.

Seksuaalinen häirintä on lain mukaan syrjintää

Seksuaalinen häirintä on lain mukaan syrjintää

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Jouduitko häirikön kiusaamaksi? Näin neuvoo poliisi

Jouduitko häirikön kiusaamaksi? Näin neuvoo poliisi

Puhelimen piippaus voi tuntua ahdistavalta. Varsinkin jos luvassa on jälleen yksi viesti häiriköijältä. Häirinnän kohteeksi joutuneen ei tarvitse tyytyä kohtaloonsa. Usein yhteydenotto häiriköijään tai poliisiin auttaa.

Epäasiallinen kohtelu on työpaikkakiusaamista

Epäasiallinen kohtelu on työpaikkakiusaamista

ReadSpeaker on globaali puheteknologian asiantuntija, joka tarjoaa useita kymmeniä kieliä ja luonnollisenkaltaisia ääniä. Yhtiö tuottaa luonnollisimmat synteettiset äänet markkinoilla käyttämällä alan johtavaa ReadSpeaker ja VoiceText -teknologiaa hyödyntäen seuraavan sukupolven syväoppimisteknologiaa (Deep Neural Network). ReadSpeaker on osa HOYAn Memory Disk -jaostoa ja yrityksellä on tuhansia asiakkaita ja miljoonia käyttäjiä 65 maassa.

Häirintää työpaikalla ei voi selittää luonteella

Häirintää työpaikalla ei voi selittää luonteella

ReadSpeaker on globaali puheteknologian asiantuntija, joka tarjoaa useita kymmeniä kieliä ja luonnollisenkaltaisia ääniä. Yhtiö tuottaa luonnollisimmat synteettiset äänet markkinoilla käyttämällä alan johtavaa ReadSpeaker ja VoiceText -teknologiaa hyödyntäen seuraavan sukupolven syväoppimisteknologiaa (Deep Neural Network). ReadSpeaker on osa HOYAn Memory Disk -jaostoa ja yrityksellä on tuhansia asiakkaita ja miljoonia käyttäjiä 65 maassa.

Poikkeamien ilmoitusjärjestelmä päiväkodeille ja oppilaitoksille

Poikkeamien ilmoitusjärjestelmä päiväkodeille ja oppilaitoksille

ReadSpeaker on globaali puheteknologian asiantuntija, joka tarjoaa useita kymmeniä kieliä ja luonnollisenkaltaisia ääniä. Yhtiö tuottaa luonnollisimmat synteettiset äänet markkinoilla käyttämällä alan johtavaa ReadSpeaker ja VoiceText -teknologiaa hyödyntäen seuraavan sukupolven syväoppimisteknologiaa (Deep Neural Network). ReadSpeaker on osa HOYAn Memory Disk -jaostoa ja yrityksellä on tuhansia asiakkaita ja miljoonia käyttäjiä 65 maassa.

Häirintätapausten selvittäminen työpaikalla

Häirintätapausten selvittäminen työpaikalla

Työpaikalla tapahtunutta häirintää ja epäasiallista kohtelua on todennäköisesti ollut työpaikoilla aina, mutta viime aikoina muun muassa sosiaalisen median esille nostaman #metoo-kampanjan ansiosta häirintäasioihin kiinnitetään työpaikoilla huomiota enemmän kuin aikaisemmin.

Häirintätapausten selvittäminen työpaikalla

Kun esimiehelle on tehty ilmoitus häirinnästä, tämän on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin tapauksen selvittämiseksi käytettävissä olevin keinoin. Selvittäminen suositellaan aloitettavaksi kahden viikon sisällä tiedon saamisesta mutta jos työpaikalla on sovittu toimintatavat häirintäasian käsittelyyn, tulee noudattaa niitä. Mikäli esimies ei tiedon saatuaan ryhdy toimiin häirinnän poistamiseksi selvittämällä asiaa ja esimerkiksi saattamalla häiritsijä vastuuseen käytöksestään, esimies voi syyllistyä tasa-arvolain mukaiseen syrjintään.

Seksuaalisesta häirinnästä työpaikoilla ilmoitetaan poliisille vain muutaman kerran vuodessa – ”Häirintäilmoitus saattaa usein jäädä tekemättä esimerkiksi leiman pelosta”

– Seksuaalisesta häirinnästä ilmoittamisen vähäisyys on huolestuttava tieto. Jokaisella työpaikalla pitäisi olla ilmapiiri, jossa häirinnästä halutaan ja uskalletaan kertoa työnantajalle, jotta tämä voi asiaan puuttua, korostaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.