Ilmanvaihdon suunnittelu opas

Ilmanvaihdon suunnittelu opas

10 Vinkkiä hyvän ilmanvaihdon suunnitteluun

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (1009/2017) tuli voimaan vuoden 2018 alussa. Sen toteuttamisen tueksi FINVAC laati kaksi ilmanvaihdon mitoitusopasta: toisen asuinrakennuksille ja toisen muille rakennuksille. Oppaat korvasivat aiemmin kumotun Rakentamismääräyskokoelman osan D2 liitetaulukot.

Ilmanvaihdon uudet oppaat suunnittelun tueksi

Ilmanvaihdon uudet oppaat suunnittelun tueksi

1. Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta tuli voimaan vuoden alussa. Tällä asetuksella korvattiin Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D2. Asetus on paljon lyhyempi kuin D2.

Ilmanvaihdon mitoitusoppaiden päivitys paljasti myös tutkimustarpeita

Ilmanvaihdon mitoitusoppaiden päivitys paljasti myös tutkimustarpeita

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (1009/2017) tuli voimaan vuoden 2018 alussa. Sen toteuttamisen tueksi laadittiin kaksi ilmanvaihdon mitoitusopasta: toinen asuinrakennuksille ja toinen muille rakennuksille.

Näin D2 muuttui: yhteenveto vaikutuksista suunnitteluun

Näin D2 muuttui: yhteenveto vaikutuksista suunnitteluun

Suunnittelun keskiössä on ylläpitää hyvä sisäilmasto, josta ei tule tinkiä energiatehokkuuden vuoksi. Uuden rakennuksen sisäilmaston ja ilmanvaihdon asetus antaa suunnittelulle enemmän vapauksia ja joustavoittaa sitä. Samalla se tuo lisää vastuuta, jolloin suunnittelun osaaminen korostuu.

Tavoitteet ohjeelle eivät täyty – vai täyttyvätkö?

Tavoitteet ohjeelle eivät täyty – vai täyttyvätkö?

”Kenttä on siten jakautunut, että monet arkkitehdit ja korjausrakentajat pitävät painovoimaista ilmanvaihtoa kelpo ratkaisuna ja uudisrakennusten ilmanvaihtosuunnittelijat pääosin eivät pidä sitä toimivana.”

Ilmanvaihdon onnistumiseen vaikuttavat tekijät

Ilmanvaihdon onnistumiseen vaikuttavat tekijät

Ilmanvaihdon tarkoituksena on terveellisen ja viihtyisän sisäilman ylläpitäminen rakennuksessa. Ilmanvaihtojärjestelmä poistaa syntyvät epäpuhtaudet ja tuo ulkoilmaa korvausilmaksi. Epäpuhtaudet johtuvat ihmisten aineenvaihdunnasta ja toiminnoista, asumisesta, rakennus- ja sisustusmateriaaleista sekä ulkoilmasta ja joskus myös maaperän radonista.

Painovoimaiseen ilmanvaihtoon liittyy monia vääriä uskomuksia

Painovoimaiseen ilmanvaihtoon liittyy monia vääriä uskomuksia

Lämpötilaerojen lisäksi ilmanvaihdon toimintaan vaikuttaa merkittävästi tuulen aiheuttamat paine-erot. Sinäkin olet varmasti huomannut, että tuulisella kelillä saat ikkunatuuletuksesta merkittävästi paremman hyödyn kuin tyynellä kelillä.

Teollisuustilan ilmastoinnin toteuttamisen neljä periaatetta

Teollisuusilmastoinnissa ilmanvaihdon tarve määräytyy tavallisesti prosessista. Suunnittelussa on huomioitava myös prosessien terveys- ja räjähdysvaarat. Teollisuusilmastoinnilla ymmärretään työilman ja haitallisten päästöjen hallintaa ilmanvaihtoteknisin keinoin. Haasteelliseksi teollisuusilmastoinnin tekee epäpuhtauksia levittävien virtausten monimutkaisuus ja hajallaan sijaitsevat lämpö- ja epäpuhtauslähteet.

Ilmavirtojen mittaaminen, ohjaaminen ja seuraaminen

Lämmön talteenotolla olevat korvausventtiilit ovat nykyään samassa hintaluokassa kuin pelkät puhaltavat tai säätävät korvausventtiilin., jotka hukkaavat energiaa ja tuottavat vedontunnetta. Lämmön talteenotolla oleva korvausventtiili sopii erityisen hyvin painovoimaiseen rintamiestaloon tai liesituulettimella varustettuun 60-80 luvun taloon.