Hyvä esimiestyö opas

Hyvä esimiestyö opas

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Mainiosti tiivistetyn vastauksen tähän ikuisuuskysymykseen tarjosi elinkeinoelämän vaikuttaja, tietokirjailija ja hallitusammattilainen Arto Hiltunen vaikuttavassa puheenvuorossaan Kasvu Open 2017 -tapahtumassa.

Käytännön esimiestyö ja työhyvinvoinnin johtaminen

Käytännön esimiestyö ja työhyvinvoinnin johtaminen

Opintojakson tavoitteena on luoda selkeä käsitys esimiestyön kokonaisuudesta ja lisätä ymmärrystä esimiehen rooleista sekä niihin kuuluvista vastuista ja velvoitteista. Taidot toimia erilaisissa esimies – alais – vuorovaikutustilanteissa vahvistuvat.  Tavoitteena on antaa opiskelijalle toimintamalleja ja valmiuksia ratkaista erilaisia työyhteisön ongelmatilanteita. Kyky arvioida ja kehittää työhyvinvoinnin johtamisen toimintatapoja lisääntyy.

Synnynnäinen vai opittu taito? Näistä on hyvä johtajuus tehty

Synnynnäinen vai opittu taito? Näistä on hyvä johtajuus tehty

Itse ”johtajuus” sanana saattaa aiheuttaa hieman pelkoa ja mielikuvaa korkeavaltaisesta henkilöstä hierarkian ylätasolla. Tämä jäykkä mielikuva johtamisesta on osaksi kangistunut ihmisten mieleen vanhan koulukunnan, pelolla johtamisen, ansiosta. Onneksi tämä kulunut ajatusmalli on muuttumassa parempaan.

Esimieskoulutus antaa tukea hyvään johtamiseen

Esimieskoulutus antaa tukea hyvään johtamiseen

Esimies edustaa työnantajaa ja hänen tärkein tehtävänsä on johtaa työyhteisöä organisaation tavoitteiden suuntaisesti. Organisaatioiden toiminta on ihmisten ja ryhmien välistä toimintaa. Siksi myös hyvä esimiestyö on hyvin pitkälle vuorovaikutustaitojen taitavaa hallintaa. Esimiehen rooli on johtaa vuorovaikutussuhteita oman työorganisaation yksikkönsä sisällä.

Ja paljon lisää somessa - katso ja seuraa meitä!

Ja paljon lisää somessa – katso ja seuraa meitä!

Johtamistyöllä on hyvin tärkeä rooli siinä, että henkilöstö voi onnistua omassa työssään. Näin johtaminen on luonteeltaan mahdollistavaa. Näitä edellytyksiä perustyössä onnistumiselle esimies luo mm. huolehtimalla tavoitteiden määrittelystä, toimivista ulkoisista suhteista, työpaikan sisäisten asioiden hoidolla sekä jämäkällä päätöksenteolla.

Valmentava johtaminen vie esimiesten työajasta vain murto-osan

Valmentava johtaminen vie esimiesten työajasta vain murto-osan

Hyvä viestintä on dialogia. Pelkästään ylhäältä alas, johdolta työntekijöille, tapahtuva kommunikaatio on tiedotusta, ei viestintää. Epätietoisuudessa elävät työntekijät eivät voi olla kovin sitoutuneita yritykseen. Esimiestyö ja johtaminen ovat suurelta osin viestintää.

Hyvä esimiestyö ja avoin työyhteisö auttavat maahanmuuttajaa onnistumaan työssään

Hyvä esimiestyö ja avoin työyhteisö auttavat maahanmuuttajaa onnistumaan työssään

Esimies on organisaation toimintakyvyn ylläpitäjä ja tuottavuuden avainhenkilö. Hyvä esimiestyö on kriittinen menestystekijä yritykselle. Esimiehenä toimiminen on ammatti ja esimiestaitojen kehittäminen on valinta.

Tekemällä nämä 5 asiaa hyvä esimies varmistaa että tavoitteet toteutuvat

Kirjallista suunnittelemattomuutta voidaan perustella sillä, ettei suunnitelma toteudu kuitenkaan suunnitellusti. Se on pötyä! Jättämällä suunnitelma kirjaamatta varmistaa, ettei se toteudukaan.

Mistä tiedät millainen on hyvä esimies? Kysy millaista esimiestä työntekijäsi arvostavat.

Nykyisin on paljon tutkimustietoa siitä millainen on hyvä johtaja. Sinusta voi tuntua vaikealta verrata omaa osaamistasi esimiehenä kaikkeen tähän. Voit kokea haastavaksi keksiä mistä esimiestyön kehittäminen kannattaa aloittaa.