Huonon sisäilman aiheuttamat oireet

Huonon sisäilman aiheuttamat oireet

Sisäilman aiheuttamia oireita ja sairauksia

Hyvän sisäilmaston laatukriteeri on, ettei käyttäjä koe ympäristössä oireita. Sisäilmaongelma liitetään usein kosteus ja homevaurioon, vaikka sisäilmaongelmalla voi olla muitakin syitä. Jos rakennuksessa todetaan sisäilmaongelmia, mutta rakennuksesta ei löydy näkyvää hometta, kosteusvaurioiden aiheuttamaa tyypillistä homeen hajua eikä näkyviä kosteusvauriojälkiä, eikä rakennuksen historiassa tiedetä olleen kosteusvaurioita, on harkittava sisäilmaston kuntotutkimuksen tekemistä.

Huono sisäilma sairastuttaa sinut - helppo testi paljastaa, missä tilassa kotisi on

Huono sisäilma sairastuttaa sinut – helppo testi paljastaa, missä tilassa kotisi on

Huonon sisäilman merkkejä ovat muun muassa tunkkaisuus, epämiellyttävät hajut, kuten home tai viemäri, veto, liian alhainen tai korkea huonelämpötila, kuiva ilma, melu ja kosteuden tiivistyminen pinnoille.

Huono sisäilma sairastuttaa salakavalasti – 10 kysymystä oireista

Huono sisäilma sairastuttaa salakavalasti – 10 kysymystä oireista

Homevauriot voivat aiheuttaa terveyshaittoja iästä ja terveydentilasta riippumatta. Oireet saattavat ilmaantua toisille jo lyhyen altistumisen jälkeen, kun taas toiset eivät saa oireita lainkaan. Yleensä oireilu helpottaa, kun poistutaan tilasta, jossa ongelmia on. Toisaalta oireet palaavat takaisin, kun tilaan palataan.

Tässä yleisimmät sisäilmaongelman oireet, joita talon asukkaat kokevat:

Tässä yleisimmät sisäilmaongelman oireet, joita talon asukkaat kokevat:

Erilaisia homeita on esitetty olevan noin miljoona eri lajia, ja uusia löydetään edelleen. Euroopan unionissa on käytössä kymmeniä tuhansia erilaisia kemikaaleja. Niiden vaikutuksista karttuu aina enemmän tietoa, mutta kattavaa ymmärrystä terveyshaitoista ei vielä ole. Rakennusmateriaalien sisältämistä kemikaaleista ei viranomaisillakaan ole kattavaa tietoa, ja rakentamisessa käytettyjen aineiden käytön rajoittaminen terveyssyistä on toistaiseksi harvinaista. Moni käyttöesineissä rajoitettu aine on sallittu rakennusaineissa.

Mistä tiedän, onko sisäilma syypää oireisiini?

Mistä tiedän, onko sisäilma syypää oireisiini?

Huono sisäilma aiheuttaa usein epämääräisiä ja vaikeastikin tulkittavia oireita. Listasimme yleisimpiä huonon sisäilman aiheuttamia oireita, ja miten voit tunnistaa johtuvatko kokemasi oireet huonosta sisäilmasta.

Home- ja kosteusvaurioiden aiheuttamat oireet

Home- ja kosteusvaurioiden aiheuttamat oireet

Yleensä sisäilmasairaus alkaa silmien ja hengitysteitten ärsytysoireina kuten silmien punoituksena, yskänä ja nuhana home- tai ärsyttävän kemikaalialtistuksen yhteydessä. Alla olevaan taulukkoon on kerätty tyypilliset home- ja monikemikaaliyliherkän potilaan oireet.

Työnantajan pitää huolehtia lämpökuormituksen vähentämisestä työpaikalla

Työnantajan pitää huolehtia lämpökuormituksen vähentämisestä työpaikalla

Rakennuksen viemärimäinen haju herätti kummastusta naisessa jo hänen käydessään työhaastattelussa virastotalossa, jossa Kelan asiakkaiden puhelinpalvelusta vastaava yhteyskeskus sijaitsi. Saatuaan työpaikan hän huomasi, että myös työskentelykerroksessa haisi kostean tunkkaiselta. Vain kaksi vuotta tästä hänellä todettiin rajusti puhjennut astma.

Huonossa sisäilmassa on terveysriski. Materiaalivalinnoilla voit vaikuttaa sisäilman laatuun.

Huono sisäilma on terveysriski kaikille, mutta eniten siitä on haittaa allergisille, hengityssairaille, vauvoille, lapsille ja vanhuksille. Sisätilojen huono sisäilma alentaa työtehoa ja viihtyvyyttä sekä voi aiheuttaa erilaisia oireita, kuten silmien, hengitysteiden ja ihon ärsytystä, nuhaa, yskää, päänsärkyä, väsymystä, kuumeilua, hengitystieinfektioita, astmaa ja allergista nuhaa.

Yksittäisen ihmisen oireet eivät varmista sisäilmaongelmaa

Kun puhutaan sisäilmaongelmista, esiin nousevat usein vain kosteus- ja homevauriot. Taysin Allergiakeskuksen ylilääkäri Jussi Karjalainen muistuttaa, että iso osa sisäilman aiheuttamista terveydellisistä ongelmista johtuu kuitenkin aivan muusta.