Hoitotyön vaara- ja riskitekijät

Hoitotyön vaara- ja riskitekijät

Työturvallisuus ja työterveys sosiaali- ja terveysaloilla

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Työturvallisuus- ja työterveysriskien tunnistaminen ja arviointi

Työturvallisuus- ja työterveysriskien tunnistaminen ja arviointi

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Työhyvinvointi, työsuojelu ja työelämän kehittäminen

Työhyvinvointi, työsuojelu ja työelämän kehittäminen

Työnantajan velvollisuutena on järjestää sekä työ että fyysinen ja psyykkinen työympäristö työntekijälle turvalliseksi ja terveelliseksi. Toiminnan perustana on riskinarviointi. Se tekee näkyväksi työturvallisuuden kehittämiskohteet ja tärkeysjärjestyksen.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Työkuormitus tarkoittaa sekä fyysistä että henkistä kuormittumista työssä. Kohtuullinen työkuormitus edistää hyvinvointia ja työn sujumisen edellytyksiä, mutta pitkittynyt ja liiallinen työkuormitus voi muodostaa uhan työntekijän terveydelle ja työkyvylle. Ratkaisevaa on kuormitushuippujen voimakkuus ja kesto – jos ylikuormituksesta tulee vakiotilanne, käy se työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle haitalliseksi.

Biologiset tekijät - Muualla tyosuojelu.fissä

Biologiset tekijät – Muualla tyosuojelu.fissä

Työnantajilla on velvollisuus selvittää, tunnistaa ja arvioida työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat haitat ja vaarat. Työolosuhteet on järjestettävä siten, että väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet ehkäistään mahdollisuuksien mukaan ennakolta.  (Työturvallisuuslaki 2002)

Fyysinen kuormitus - Muualla tyosuojelu fi:ssa

Fyysinen kuormitus – Muualla tyosuojelu fi:ssa

Työntekijänä voit omalla toiminnallasi vaikuttaa paljon siihen, että työn fyysinen kuormitus ei aiheuta vaaraa terveydellesi ja että jaksat työssäsi paremmin ja pidempään. Työturvallisuuslain mukaan oma panoksesi kuormituksen vähentämiseksi on myös velvollisuutesi.

Riskitaso haitallisen tapahtuman seurausten vakavuuden ja esiintymistodennäköisyyden perusteella

Riskitaso haitallisen tapahtuman seurausten vakavuuden ja esiintymistodennäköisyyden perusteella

Työpaikan riskit on tunnettava, koska altistuminen erilaisille työympäristön haittatekijöille, kuten biologisille, fysikaalisille ja kemiallisille vaaratekijöille, voi aiheuttaa sairastumisia ja työkyvyttömyyttä sekä heikentää työssä viihtymistä.

Hoitotyöntekijöitä ohjeistetaan käyttämään kankaisia kasvomaskeja – tutkimukset osoittavat niissä piilevän vaaran

Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja.

Riskien arviointi Pro Työturva- ja Pro Riskienhallinta -palveluissa 

3 Suojainten valinta perustuu työpaikan vaarojen selvitykseen ja riskinarviointiin. Suojaimia valitessaan työnantajan kannattaa kysyä työntekijöiden mielipidettä ja kokemuksia.