Hoitotyön periaatteet yksilöllisyys

Hoitotyön periaatteet yksilöllisyys

ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN, TASA-ARVON, YKSILÖLLISYYDEN, TURVALLISUUDEN JA TERVEYSKESKEISYYDEN PERIAATTEIDEN TUNNISTAMINEN KÄTILÖTYÖSSÄ

Yksityisyyden tärkeitä periaatteita ovat salassapito ja vaitiolovelvollisuus sekä henkilökohtaisen tilan antaminen. Potilaalla on oikeus estää muita potilaita tai henkilöstöä kuulemasta ja näkemästä hänen omaa tilaansa ja tietojaan koskevia asioita. On turvattava kunnollinen näkösuoja hoitoa annettaessa. Perhekeskeisyyttä mietittäessä tulee ottaa huomioon myös perheen vaikutus potilaan hoitoon. Hoitajan täytyy huomioida, että yksittäinen sairastuminen voi vaikuttaa koko perheeseen. Hoitaja on tukena perheelle ja tarvittaessa myös keskustelukumppani ja selvittää epäselvät asiat.

Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmä

Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmä

Vakavasti sairaan lapsen kohtaaminen ja hoitaminen ei ole helppoa, mutta kun onnistuu voittamaan lapsen luottamuksen, on vaivannäkö monin kerroin palkittu. Pitkät, lämpimät ja vivahderikkaat suhteet syöpää sairastaviin lapsiin ja heidän perheisiinsä kannustavat taistelemaan parhaan mahdollisen hoidon puolesta.

Opi parhaat hoitotyön kirjaamisen käytännöt

Opi parhaat hoitotyön kirjaamisen käytännöt

Potilasasiakirjat ovat oleellinen osa luottamuksellista hoitosuhdetta. Hoidon kirjaamisen periaatteita ovat potilaslähtöisyys, yksilöllisyys, hoidon jatkuvuus ja turvallisuus. Kirjaamisen oikeudellinen merkitys on suuri ja toimintaa ohjaavat esimerkiksi kansanterveyslaki, potilasvahinkolaki sekä henkilötietolaki. Asianmukaiset potilasasiakirjamerkinnät ovat erittäin tärkeitä sekä potilaan, että hoitohenkilökunnan oikeusturvalle.

Painehaavoja kutsuttiin ennen makuuhaavoiksi

Painehaavoja kutsuttiin ennen makuuhaavoiksi

 Hyvän hoidon keskiössä on hoitoa tarvitseva ihminen ja hänen läheisensä. Onko hyvää hoitoa tarjoava yksikkö myös hyvä työympäristö työntekijöille? Voiko se olla myös kustannustehokas?

A31 Keuhko- ja infektiosairauksien osasto

A31 Keuhko- ja infektiosairauksien osasto

Osasto tarjoaa keuhko- ja infektiopotilaille korkeatasoiseen asiantuntemukseen perustuvaa erikoissairaanhoitoa. Hoito pyritään toteuttamaan yksilöllisesti ja ihmisläheisesti potilaan sen hetkisiin lääketieteellisiin ja hoitotyön tarpeisiin vastaten. Hoitotyön periaatteita ovat turvallisuus, yksilöllisyys, jatkuvuus, kokonaisvaltaisuus, itsemääräämisoikeus ja omatoimisuus.

yksilövastuinen hoitotyö?mitä se tarkoittaa?

yksilövastuinen hoitotyö?mitä se tarkoittaa?

Osastolla on yhteensä 26 potilaspaikkaa. Osastollamme hoidetaan äitejä ja vauvoja synnytyksen tai keisarileikkauksen jälkeen. Osastollamme hoidetaan myös äitejä, jotka tarvitsevat sairaalahoitoa raskausaikana esimerkiksi ennenaikaisten supistusten tai raskausmyrkytyksen vuoksi. Suunniteltua keisarileikkausta varten tullaan myös suoraan synnyttäjien vuodeosastolle, jossa tehdään tarvittavat leikkausvalmistelut.

Vetrea Hannun Linna -palvelukoti, Tampere

Vetrea Hannun Linna -palvelukoti, Tampere

Lomakoti Ilonpisara on itsenäinen, kristillisellä pohjalla toimiva sosiaalista toimintaa harjoittava loma- ja hoivakoti. Se on toiminut Hämeenlinnassa yhtäjaksoisesti jo vuodesta 1957. Ilonpisara tarjoaa mainion mahdollisuuden asumiseen, virkistymiseen, rentoutumiseen ja kuntoutumiseen.

Vetrea Linnamäentien ryhmäkoti, Jämsänkoski

Vetrean palvelu- ja ryhmäkodit tarjoavat turvallista ja virikkeellistä asumista henkilöille, joilla on tarvetta tehostettuun palveluasumiseen ja ympärivuorokautiseen hoivaan. Yksiköiden kodinomainen tunnelma ja asuinympäristö sekä ammattitaitoinen henkilökunta mahdollistavat hyvän olon ja elämän.

Toimintakykyä ja kuntoutumista edistävä hoito

Vetrea Otsola tarjoaa turvallista ja virikkeellistä asumista ikäihmisille ja muistisairaille, joilla on tarvetta tehostettuun palveluasumiseen ja ympärivuorokautiseen hoivaan. Yksiköiden kodikas tunnelma ja asuinympäristö sekä ammattitaitoinen henkilökunta mahdollistavat hyvän olon ja elämän.