Henkilöstötilat laki

Henkilöstötilat laki

Työntekijöillä on oltava henkilöstötilat – Tilojen riittävyys ja varustelu riippuvat työn luonteesta sekä työntekijöiden lukumäärästä

Työturvallisuuslaki määrittää yleiset vaatimukset työpaikkojen henkilöstötiloille. Työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä on oltava työntekijöiden käytettävissä riittävät ja asianmukaisesti varustetut peseytymis-, pukeutumis- ja vaatteiden säilytystilat, ruokailu-, lepo- ja käymälätilat sekä muut henkilöstötilat. Työntekijöiden saatavilla tulee olla riittävästi kelvollista juomavettä. Raskaana olevilla naisilla ja imettävillä äideillä on oltava mahdollisuus mennä lepohuoneeseen tai muuhun sopivaan paikkaan lepäämään.

Työnantajan velvollisuus sosiaalitiloihin

Työnantajan velvollisuus sosiaalitiloihin

Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja.

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

– Puutteet sosiaalitiloissa johtuvat usein työnantajan halusta säästää kustannuksissa. Oman hankaluutensa muodostaa myös eri määräysten runsaus. Alan työehtosopimuksen lisäksi asiaa on säädelty ainakin työministeriön ja valtioneuvoston määräyksillä, Jääskeläinen kiteyttää.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Kunta-alalla työskentelevillä naisilla on enemmän terveysongelmia ja lähes 50 prosenttia enemmän lyhytaikaisia sairauspoissaoloja kuin miehillä. Tämä selviää Helsingin yliopiston kansanterveystieteen ja sosiologian laitosten yhteishankkeena tehdystä tutkimuksesta.

Työntekijän henkilötietojen keräämisen yleiset edellytykset ja työntekijän informointi

Työntekijän henkilötietojen keräämisen yleiset edellytykset ja työntekijän informointi

Kameravalvontaa ei saa kuitenkaan käyttää työntekijöiden tarkkailuun. Käymälät, pukuhuoneet, henkilöstötilat ja henkilökohtaisessa käytössä olevat työhuoneet ovat sellaisia tiloja, joissa kameravalvonta on kiellettyä.

Milloin työnantajalla on oikeus avata työntekijän sähköpostia?

Milloin työnantajalla on oikeus avata työntekijän sähköpostia?

Kiellettyä on mm. rotuun, uskontoon, poliittiseen mielipiteeseen, ammattiliiton jäsenyyteen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvien tietojen kerääminen. Työnantaja ei saa säilyttää vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja.

Kameravalvonta on sallittua työpaikalla – ei kuitenkaan pukuhuoneessa

Kameravalvonta on sallittua työpaikalla – ei kuitenkaan pukuhuoneessa

Kameravalvonnan käyttäminen alkaa olla varsin yleistä julkisissa tiloissa. Myös työpaikalla kameravalvontaa voi käyttää, mutta laki laittaa sen toteuttamiselle varsin tiukat raamit. Esimerkiksi sosiaalitiloihin valvontakameroilla ei ole asiaa.

Kamera kaapilla – työnantaja voi kuvata vain välttämättömän

Siihen sovelletaan henkilötietolakia. Kameravalvonnan toteuttaja on henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä, vaikka tallenteet säilytettäisiin esimerkiksi vain tunnin ajan. Rekisterinpitäjän on huolehdittava, että

Professori Seppo Koskisen aliokirjoitus: Uusittu laki muokkaa työelämän käytäntöjä

Työturvallisuuteen liittyvien velvollisuuksien rikkomisesta tai laiminlyömisestä voidaan työnantajan edustaja tuomita työturvallisuusrikkomuksesta sakkoon, tai työturvallisuusrikoksesta sakkoon tai vankeuteen. Työnantajalle voidaan myös tuomita yhteisösakko. Työnantaja on velvollinen korvaamaan työntekijälle aiheuttamansa vahingon, sekä sellaisen vahingon, jonka työntekijä on virheellään tai laiminlyönnillään (esimerkiksi toiselle työntekijälle) aiheuttanut.