Henkilökohtaiset suojaimet rakennustyömaalla

Henkilökohtaiset suojaimet rakennustyömaalla

Suojaimet työssä – Muualla tyosuojelu.fi:ssä

Työntekijän on käytettävä suojainta, jos työhön liittyvää vaaraa ei voida poistaa teknisillä ratkaisuilla tai työjärjestelyillä. Henkilönsuojaimilla tarkoitetaan välineitä, varusteita ja vaatteita, jotka suojaavat tapaturmalta tai sairastumiselta työssä. Näitä ovat esimerkiksi suojalasit, turvakengät, suojakäsineet, kypärät, kuulon- ja hengityksensuojaimet, valjaat ja suojahaalarit.

Omaehtoisessa karanteenissa minimoitava lähikontaktit

Omaehtoisessa karanteenissa minimoitava lähikontaktit

Jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voida välttää tai riittävästi rajoittaa teknisillä työolosuhteisiin kohdistettavilla suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, työnantajan on hankittava 4 §:ssä tarkoitetun arvioinnin perusteella työntekijän käyttöön henkilönsuojaimet. Suojainten on oltava kyseiseen työhön liittyvien vaarojen torjuntaan tarkoituksenmukaiset ja työolosuhteisiin soveltuvat, eikä niiden käyttö saa tarpeettomasti lisätä muuta vaaraa.

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely

Henkilönsuojaimia ovat henkilön käytettäväksi tai pidettäväksi tarkoitetut laitteet, välineet ja suojavaatteet, jotka suojaavat henkilön terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuvalta riskiltä. Henkilönsuojaimia ovat esimerkiksi

2.4 TELA/SIVELLINMAALAUS VESIOHENTEISILLA MAALEILLA

2.4 TELA/SIVELLINMAALAUS VESIOHENTEISILLA MAALEILLA

Työturvallisuutta hoidettiin työmaalla noin parinkymmenen hengen voimin. Triplan turvallisuustiimit myös kiersivät aktiivisesti työmaalla katsomassa, että asiat ovat kunnossa. Suojainten toimittamisen lisäksi Skydda myös koulutti suojainten käyttöön ja korkeiden paikkojen työskentelyn aikana opastettiin putoamissuojien käyttöön.

Rakennustyömaan turvallisuuskoordinaattorin vastuut ja tehtävät (1 pv)

Rakennustyömaan turvallisuuskoordinaattorin vastuut ja tehtävät (1 pv)

Vaikka vaadittu silmäsuojaus vaihtelee ammatin mukaan, turvallisuus voidaan yleistää. Suojalasit suojaavat ulkoisilta roskilta, ja niiden tulisi suojata sivusuojaa käärekuvion tai sivusuojuksen avulla.

”Potentiaali viruslingoille on olemassa” - THL varoittaa koronariskistä suomalaisilla rakennustyömailla

”Potentiaali viruslingoille on olemassa” – THL varoittaa koronariskistä suomalaisilla rakennustyömailla

Mitkä ovat henkilönsuojaimet ja milloin tarvitset niitä? Saatat tarvita henkilökohtaista suojausta toimiaksesi turvallisesti. Suojaimet, jotka on kohdistettu tärkeisiin osiin, kuten pää, silmät, korvat, kädet ja jalat, voivat vähentää merkittävästi loukkaantumisriskiä. Käytä siksi hyvin istuvia työvaatteita, turvakenkiä ja tarvittaessa suojalaseja tai kuulonsuojaimia. Mutta tarvitset myös henkilönsuojaimia, jos työskentelet korkeudella. Ajattele turvajohtoja ja tukevaa rakennuskypärää.

Kypärä painaa rakennusmiesten niskoja eläkekuntoon

Kypärä painaa rakennusmiesten niskoja eläkekuntoon

Onko kypärästä tullut jo niin raskas, että se voi jopa nopeuttaa rakennusmiesten sairaseläkkeelle lähtöä. Työmaapäällikkö Rauno Nordman toivoisi kohtuutta kypäräpakkoon rakennustyömaan loppuvaiheessa.

THL varoittaa: Korona leviää Suomessa ryppäinä rakennustyömailla

Lähikontaktien minimoiminen, käsihygienia, työvälineiden ja sosiaalitilojen puhdistus, työmaan siisteys ja riskiarvioon perustuva henkilökohtaisen suojainten käyttö sekä mahdollisen yhteismajoituksen siisteys ja hygieniajärjestelyt torjuvat taudin leviämistä. Lisäksi lähtökohtana on oltava, että sairaana ei saa tulla työpaikalle.

Kesämökin rakennuttajalla samat työsuojeluvastuut kuin omakotitalonkin

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.