Hatut ja myssyt sota

Hatut ja myssyt sota

Tunnistatko julkisuuden henkilöt näistä nuoruuskuvista? Kokeile Elävän arkiston leikkimielistä visaa!

1730-luvun lopulla Ruotsi-Suomen suurvallassa taistelivat vallasta kaksi puoluetta hatut ja myssyt. Hattu-hallitus halusi kiinnittää huomion ulkopolitiikkaan ja julisti sodan Venäjää vastaan. Kovia kokenut kirjava armeija polkaistiin liikkeelle uskoen menneisiin loistaviin voittoihin.

Maamme kirja: 171. Lappeenrannan taistelu

Maamme kirja: 171. Lappeenrannan taistelu

Se oli Ruotsille kova isku. Hatut vaativat kiiivaasti hyvitystä ja olivat valmiita sotaankin. Myssyt kannattivat sovintopolitiikkaa. Se oli ankaraa valtaistelua Ruotsin ulkopolitiikan suunnasta. Hatut saivat tukea – rahaakin – Ranskalta ja myssyt Venäjältä ja Britanniasta.

Artikkeli ja video Ruotsinsalmen toisesta meritaistelusta

Artikkeli ja video Ruotsinsalmen toisesta meritaistelusta

Rajaohjelmien sulkeminen Venäjän vastaisten pakotteiden ulkopuolelle oli hyvä uutinen Suomelle. Eurooppa-neuvoston kokoukseen toista kertaa osallistunut pääministeri Stubb ja asian valmisteluvaiheessa toimineet edustajamme ansaitsevat kiitokset erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien puolesta.

Herttua Karl Peter Holstein-Gottorp julistettiin Suomen kuninkaaksi

Herttua Karl Peter Holstein-Gottorp julistettiin Suomen kuninkaaksi

35 Tässä arkki tarkoittaa käsinkirjoitettua paperiarkkia. Kirjapainotyössä (plano-)arkki taitetaan kahtia (= folio eli 4 sivua), tehdään nelitaite (= kvartto eli 8 s), kahdeksantaite (oktaavo eli 16 s) jne.

SUOMEN HISTORIA: 1600-luvun loppu ja 1700-luku

SUOMEN HISTORIA: 1600-luvun loppu ja 1700-luku

Namibiassa, Balkanilla ja Pohjois-Irlannissa kannuksia hankkinut rauhanvälittäjä, presidentti Martti Ahtisaari on oppinut, että hiusten halkominen ei ole naurettavaa puuhaa, kun vuosia sotineille alueille etsitään rauhaa. Acehin maakunnassa taistelevat kapinalliset vastustavat termin ”erityisautonomia”, englanniksi special autonomy, käyttöä, koska se tuo mieleen Indonesian katteettomat lupaukset acehilaisille: väkivallan jatkumista, tilanteen lukkiutuneisuutta ja antautumista Indonesialle, kuten GAMin edustajat luonnehtivat tammikuussa 2002 voimaan tullutta järjestelyä.

Hyödyn vuosisata ja sen merkitys Suomen säädyille - Coggle Diagram

Hyödyn vuosisata ja sen merkitys Suomen säädyille – Coggle Diagram

Porvarissäädyn vaalipiireinä olivat kaupungit ja äänioikeutettuja olivat veroa maksavat porvarisoikeuden haltijat. Pienillä kaupungeilla, kuten Kokkolalla, oli oikeus yhteen valtiopäiväedustajaan.

Millainen on Libor Sulak juniorin pipo? Tänään on hattujen teemapäivä

Millainen on Libor Sulak juniorin pipo? Tänään on hattujen teemapäivä

Ruotsin surkeasta sotamenestyksestä suuressa Pohjan sodassa syytettiin kuningas Kaarle XII:ta. Tämän seurauksena ylin valta Ruotsissa siirrettiin valtiopäiville. Ruotsin hallitsijaksi nousi kansliapresidentti Arvid Horn. Hän halusi pitää Ruotsin puolueettomana ja sotien ulkopuolella. Horn sai valtiopäivillä kannattajia, joita alettiin kutsua myssyiksi ja hänen vastustajiaan taas hatuiksi.

Irlantilaiselle sotamarsalkalle väläyteltiin 1742 itsenäisyyttä Suomelle

Noihin aikoihin valtiopäivillä syntyivät puolueet, hatut ja myssyt. Hattupuolue piti ensisijaisesti tavoitteenaan suurkauppiaiden eli Tukholman valtaporvarien mahdin säilymistä ja kartuttamista. Myssyt ajoivat vähäisempien muun muassa Pohjanlahden rantakaupunkien porvariston etuja. 1740-luvulla Kokkolan ja Pietarsaaren yhteisinä valtiopäivämiehinä toimivat Kokkolan pormestari Noreen ja Pietarsaaren raatimies Lars Blom, molemmat myssyjä. Vuosien 1760-1762 valtiopäiväedustajana oli kokkolalainen Petter Stenhagen.

Pölhö-Kustaan varsinaiset mainilanlaukaukset Puumalassa vuonna 1788

Ongelman ytimessä on kaksi asiaa: keskustelun varsinaisten aiheiden sameuttaminen ja keskustelijoiden epä-älyllinen niputtaminen. Niputus tarkoittaa sitä, että jos henkilö on jotain mieltä asiasta A, hänen oletetaan automaattisesti olevan jostain toisesta asiasta mieltä K. Näin ei tietenkään ole, ihmiset ovat paljon moniulotteisempia.