Hallituksen varajäsenen oikeudet

Hallituksen varajäsenen oikeudet

Saitko kutsun osakeyhtiön hallituksen varajäseneksi? Sinullakin saattaa olla velvollisuuksia

Osakeyhtiön hallituksessa on oltava vähintään yksi varsinainen jäsen sekä yksi varajäsen, jos varsinaisia jäseniä on vähemmän kuin kolme. Näin ollen osakeyhtiön voi perustaa yksin ja yhtiön omistaja voi myös olla hallituksen ainoa varsinainen jäsen, mutta joku ulkopuolinen on saatava suostumaan varajäseneksi.

Yhtiön hallituksen varajäsenen vahingonkorvausvastuu

Yhtiön hallituksen varajäsenen vahingonkorvausvastuu

Jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä asiasta toisin, osakeyhtiön hallitukseen tulee valita yhdestä viiteen varsinaista jäsentä. Mikäli hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, yhtiön hallituksessa on oltava vähintään yksi varajäsen.

Sopimustieto.fi - Paras tapa laatia sopimukset

Sopimustieto.fi – Paras tapa laatia sopimukset

Tämä on Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy:n blogi. Kirjoittajina toimivat toimistomme asianajajat ja kirjoitukset käsittelevät juridisia aiheita laidasta laitaan – joskus vähän laidan ulkopuoleltakin. Otamme kiinni ajankohtaisiin aiheisiin ja nostamme esiin mielenkiintoisia kysymyksiä myös ei-niin-ajankohtaisista juridisista aiheista.

Hallituksen jäsenen vastuusta osakeyhtiölain kannalta

Lain mukaan hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen, jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä. Hallituksessa voi olla varajäseniä myös, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään. Muissa tilanteissa varajäseniä ei voida valita.

Yhtiön hallituksen vastuusta konkurssissa osakeyhtiölain valossa

Yhtiön hallituksen vastuusta konkurssissa osakeyhtiölain valossa

Takaisinsaantilaissa näkökulma on velallisintressipainotteinen, joskin eritoten yleisen takaisinsaantiperusteen kysymyksessä ollen tilanteella on usein liittymänsä OYL 1:8 §:n mukaiseen huolellisuusvelvollisuuden laiminlyömiseen, OYL 13:1,3 §:ssä säädettyyn laittomaan varojen jakoon tai jopa RL 39:1 §:ssä kriminalisoituun velallisen epärehellisyyteen. Tällaisissa yhtiöissä ei useinkaan ole ollut aitoa riippumatonta hallitusta ja yleistä velkojatahoa loukkaavat järjestelyt ovat niissä varsin tavanomaisia.

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Jos yhtiökokouksen päätös on lainvastainen tai yhtiöjärjestyksen vastainen niin hallitus ei saa sitä noudattaa. Voi olla että yhtiöjärjestys on niin muotoiltu että hallitus katsoo päätöksen olevan sen vastainen.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Tätä lakia sovelletaan kaikkiin Suomen lain mukaan rekisteröityihin osakeyhtiöihin, jollei tässä laissa tai muussa laissa säädetä toisin. Osakeyhtiö voi olla yksityinen (yksityinen osakeyhtiö) tai julkinen (julkinen osakeyhtiö).

Koteja vaihdettiin vuonna 2018 edellisvuotta vähemmän

Vielä sää tuntuu kovin talviselta, mutta kevät on jo nurkan takana. Kevät tarkoittaa yhtiökokousten aikaa ja yksi yhtiökokouksen tärkeimmistä päätöksisitä on hallituksen valinta. On syytä kerrata hallituksen valintaan liittyvät säännöt.

2. Kasataan perustajatiimi, jolla on yhteinen visio ja pelisäännöt

1. Henkilöjäseneksi hallitus voi hakemuksesta hyväksyä henkilön, joka työskentelee yhdistyksen toimintaan liittyvällä alalla, haluaa tukea sitä tai joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Henkilöjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa äänioikeus ja yksi ääni.